Rămâi conectat

Actualitate

Guvernul a aprobat noile norme metodologice pentru finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale. Se asigură mai multă transparență și un control mai riguros al aplicării legislației

Publicat

în

Noi norme metodologice de aplicare a legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, legislație modificată substanțial prin Legea 113/2015 intrată în vigoare la 21 mai 2015, au fost adoptate, miercuri, în ședința Guvernului.

Acestea au scopul să asigure mai multă transparență și un control mai riguros al aplicării legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și reglementează, în principal, următoarele aspecte:

— modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a cheltuielilor partidelor politice — Potrivit actului normativ, toate sursele de venit ale partidelor politice sunt înregistrate și evidențiate în documente contabile ale partidelor politice. Sunt detaliate mențiunile obligatorii înscrise în chitanțele, foile de vărsământ și ordinele de plată ale sumelor care constituie venituri ale partidelor politice pentru a permite identificarea persoanei care a generat venitul respectiv, procedura de urmat în cazul încasării fiecărei surse de venit prin cont bancar sau numerar, precum și modalitățile și formele de asigurare a publicității veniturilor.

Elit - Gustul Desăvârșit

La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și de forma în care au fost făcute, partidele politice sunt obligate să verifice și să înregistreze identitatea donatorilor. Toate donațiile, indiferent de valoarea, forma și obiectul lor, sunt înregistrate și evidențiate de către partidele politice în documentele contabile corespunzătoare, cu înregistrarea datei la care a fost încheiat contractul de donație, a numelor și prenumelor donatorilor, a datelor de identificare ale acestora sau a denumirilor persoanelor juridice, a codurilor unice de înregistrare sau de identificare fiscală ale acestora, a cetățeniei sau naționalității acestora, după caz. Astfel, normele metodologice detaliază modalitatea de punere în aplicare a acestei obligații a partidelor politice, prin introducerea formularului de înregistrare a donatorilor.

În plus, este explicitată prevederea legii potrivit căreia donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare, în sensul că această limită este una anuală. În privința donațiilor confidențiale, acestea urmează același regim juridic de înregistrare și evidență cu al celorlalte donații, singura excepție fiind cea referitoare la publicitatea identității donatorului prin intermediul Monitorului Oficial și al site-ului Autorității Electorale Permanente.

— acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat — Este reglementată, în principal, procedura și algoritmul de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice. Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat. Subvenția este majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de către candidații femei și cu numărul de mandate obținute la alegerile locale și parlamentare.

— modalitățile și formatul specifice de înregistrare, evidență și publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală — În normele de aplicare a fost avută în vedere detalierea unor dispoziții din lege, între care și aceea potrivit căreia toate cheltuielile electorale se derulează numai prin conturi bancare deschise în mod expres pentru campania electorală, anunțate la Autoritatea Electorală Permanentă.

Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin virament bancar, din conturile bancare deschise la nivel central, județean sau al municipiului București. De asemenea, toate operațiunile financiare se fac prin mandatarii financiari ai partidelor, alianțelor politice sau candidaților independenți, înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă. Totodată, normele metodologice detaliază prevederea din lege potrivit căreia cheltuielile sunt strict limitate în funcție de tipul de cheltuială electorală. Astfel, se precizează că partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți pot efectua numai următoarele tipuri de cheltuieli electorale:

– cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuielile pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuielile pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuielile pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte material de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau social, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor electorale care pot fi efectuate;
– cheltuieli pentru comisioane bancare.

— înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar — Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor electorale este organizată exclusiv de către mandatari financiari, numiți de către conducerea partidelor politice, a alianțelor politice, a organizațiilor aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți. Mandatarii financiari vor fi înregistrați la Autoritatea Electorală Permanentă.

— procedura și metodologia controlului — Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a alianțelor politice se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul controlorilor, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de către Curtea de Conturi. De asemenea, sunt reglementate etapele controlului, precum și tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control, raportările obligatorii, termenele și formele acestora.

După finalizarea controlului, controlorul întocmește un raport care cuprinde, sintetic, principalele aspect verificate, activitățile de control efectuate, constatări și eventuale recomandări. În situația în care se constată încălcări de natură contravențională a dispozițiilor legale, controlorul încheie un proces-verbal de constatare a contravențiilor, pe care îl înaintează directorului general al Departamentului de control al finanțării activității partidelor politice și campaniilor electorale, în vederea propunerii de către acesta a aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.

Legea privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale prevede sancțiuni sub formă de amendă ale căror limite variază între 10.000 de lei și 200.000 de lei. Aceste contravenții sunt constatate de către controlorii Autorității Electorale Permanente, iar amenzile vor fi aplicate prin decizie a acestei instituții. Alte sancțiuni prevăzute de Legea privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale constau în suspendarea acordării subvențiilor, confiscarea sumelor care fac obiectul contravențiilor, nerambursarea cheltuielilor electorale și nevalidarea mandatelor candidaților aleși, în funcție de natura contravențiilor.

— categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală — Rambursarea cheltuielilor electorale se face de la bugetul de stat, prin intermediul Autorității Electorale Permanente, dacă sunt îndeplinite simultan două condiții: partidele și alianțelor politice obțin minimum 3% din totalul voturilor valabil exprimate și se încadrează în limitele de cheltuieli stabilite de lege, pentru fiecare categorie de cheltuială electorală. Normele metodologice precizează ce documentele justificative trebuie depuse pentru rambursarea cheltuielilor electorale și metodologia de rambursare.

Informații suplimentare:

Legea 113/2015 prin care s-a completat și modificat legislația privind finanțarea activității partidelor politice și campaniilor electorale a instituit un nou mecanism privind finanțarea campaniilor electorale exclusiv din contribuțiile candidaților și fonduri ale partidului politic, obținute în afara perioadei electorale. Legea stabilește plafoane ale contribuțiilor electorale egale cu cu cele ale cheltuielilor electorale, respective destinații specifice ale cheltuielilor electorale și plafoane pentru fiecare tip de cheltuială eligibilă.

Totodată, legea prevede rambursarea cheltuielilor electorale, efectuate conform legii, competitorilor electorali care obțin un anumit număr de voturi. (Z.U.)

Sursa: Biroul de presă al Guvernului


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Persoanele care se află în dificultate financiară, sprijinite de către ANPC. Cine poate beneficia de ajutor

Publicat

în

Persoanele care se află în dificultate financiară, sprijinite de către ANPC. Cine poate beneficia de ajutor

Persoanele care se află în dificultate financiară pot fi sprijinite de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin Direcţia de Insolvenţă a Persoanelor Fizice.

Astfel, consumatorii care au accesat credite, au acumulat datorii şi nu le mai pot face faţă pot apela la procedura specifică, de insolvenţă a persoanelor fizice, prevăzută de Legea nr. 151/2015.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul întâlnirii periodice a Comisiei de Insolvenţă la Nivel Central – organism care reuneşte reprezentanţi ai ANPC, ai Ministerelor de Finanţe, al Muncii şi Protecţiei Sociale, al Justiţiei şi Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – care s-a desfăşurat pe 10 august 2022, cu participarea vicepreşedintelui ANPC, Sebastian Hotca, au fost discutate condiţiile actuale pe care le prevede Legea nr.151/2015 şi posibilităţile amendării acesteia, în viitoarea sesiune parlamentară.

Acest demers este necesar pentru ca legislaţia în domeniu să fie actualizată, în conformitate cu evoluţia economică a momentului, astfel încât un număr cât mai mare de consumatori să poată avea acces la cele trei tipuri de proceduri.

‘Dorim ca accesibilitatea procedurilor de insolvenţă a persoanelor fizice să fie cât mai la îndemâna consumatorilor, iar pentru aceasta şi pentru alte lămuriri, îi aşteptăm la sediile noastre din toată ţara, pentru a le oferi consiliere gratuită şi sprijin’, a spus Ruxandra Badea, director al Direcţiei de Insolvenţă a Persoanelor Fizice

Prin procedura de insolvenţă a persoanelor fizice, este reglementată situaţia în care datoriile persoanelor fizice pot fi reeşalonate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire încă un an. Persoanele fizice care au bunuri sau venituri urmăribile şi nu se încadrează pentru procedura pe bază de plan de rambursare pot opta pentru procedura prin lichidare de active.

Persoanele fizice care au peste vârsta standard de pensionare şi au pierdut jumătate sau total capacitatea de muncă pot beneficia de ştergerea datoriei, în cazul în care valoarea acesteia este de maximum 10 salarii minime pe economie.

Persoanele interesate să acceseze aceste proceduri se pot informa de pe site-ul ANPC sau pot lua legătura cu birourile teritoriale de insolvenţă din cadrul comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Peste 80% din românii care lucrează de acasă ar reveni la birou dacă angajatorul ar acorda beneficii: Sondaj

Publicat

în

Peste 80% din românii care lucrează de acasă ar reveni la birou dacă angajatorul ar acorda beneficii: Sondaj

Un sondaj realizat de o platformă de recrutare online arată că ăeste două treimi dintre români lucrează exclusiv de acasă sau împart biroul de la domiciliu cu cel din sediul companiei, iar cei mai mulţi salariaţi ar merge fizic mai de la locul de muncă dacă angajatorul le-ar oferi o serie de beneficii.

Conform datelor centralizate, în prezent, 24% dintre angajaţi spun că lucrează exclusiv „remote”, alţi 34% împart biroul de acasă cu cel din sediul angajatorului şi doar 42% s-au întors complet la birou.

Deşi activitatea de la distanţă rămâne modul de lucru preferat, 84% dintre respondenţi spun că ar fi convinşi să vină mai des la birou dacă angajatorul le-ar acorda beneficii care să le dea mai mult confort şi să-i facă să se simtă ca acasă, arată un sondaj BestJobs preluat de Agerpres.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, pe lista beneficiilor se află: mâncarea sau gustările gratuite (44%), un design al biroului care să permită distanţarea de colegi (31%) şi care să includă mai multe zone verzi (31%), un spaţiu de relaxare (29%), o atmosferă plăcută de lucru în colectiv (27%) şi, nu în ultimul rând, acces nelimitat la fructe şi cafea (21%). Totodată, 13% au declarat ar fi mai plăcut să meargă la birou dacă angajatorul le-ar permite să îşi aducă animalul de companie la job.

Cele mai răspândite beneficii acordate de companii, atât echipelor existente, cât şi pentru poziţiile pentru care recrutează în prezent prin platforma online, rămân în continuare bonurile de masă, cursurile de specialitate şi abonamentele sau asigurările private de sănătate. De asemenea, bonusurile de performanţă sau pentru vacanţă, programele de dezvoltare personală şi de creştere a coeziunii echipei, cafeaua la birou, programul flexibil, decontarea transportului sau zile suplimentare de concediu de odihnă se află pe lista doleanţelor salariaţilor.

Pe de altă parte, mai puţin de jumătate dintre angajaţi se bucură în prezent de facilităţi „extra” la actualul loc de muncă, cum ar fi să aibă spaţii verzi în birou (21%), o sală de relaxare (10%), acces la mâncare şi gustări gratuite (9%) sau la băuturi răcoritoare (7%).

Şase din zece angajaţi afirmă că şi-ar dori ca angajatorul să se preocupe de crearea unui mediu de lucru cât mai plăcut, inclusiv prin oferirea facilităţilor preferate de către angajaţi, iar aproape 14% consideră că angajatorul ar trebui să le dea libertatea să-şi personalizeze spaţiul de lucru pentru a-l face mai primitor şi mai confortabil.

Sursa: tvr.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Producția de grâu în România, în scădere. Petre Daea: Este cu 15, maxim 18% mai mică față de anul trecut

Publicat

în

Producția de grâu în România, în scădere. Petre Daea: Este cu 15, maxim 18% mai mică față de anul trecut

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat miercuri, 10 august, că producția de grâu din acest an, obținută la nivel național, este cu 15 până la 18% mai mică decât cea de anul trecut.

„Este mai mică decât anul trecut. Ea este cu 15, maxim 18% mai mică față de anul trecut”, a spus Petre Daea, la finalul ședințeie de Guvern de miercuri.

El spusese anterior că recoltarea grâului s-a încheiat, iar producția acoperă necesarul pentru piața internă și pentru export.

Elit - Gustul Desăvârșit

Ministrul a precizat că săptămâna viitoare va avea cifrele exacte despre producția din acest an.

„Am realizat o producție care asigură confortul economic al fermierilor, deci la o producție la care s-a gândit fiecare fermier, cu excepția a trei zone: Vrancea, Buzău și Galați, sunt zonele unde pierderile de recoltă la grâu nu le crează un confort necesar. Aici lucrurile vor sta într-un alt sertar al sprijinului, în funcție de situație”, a declarat ministrul.

Sursa: antena3.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare