Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO-VIDEO| APA CTTA: Proiect de 114 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba. Beneficiarii investițiilor propuse pentru următorii 4 ani

Publicat

în

apa-ctta-alba15APA CTTA Alba a accesat un proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba prin programul POIM, în cadrul căruia, în următorii patru ani, sunt propuse lucrări în valoare totală de 114 milioane de euro. Proiectul vizează patru sisteme zonale de alimentare cu apă și șapte aglomerări de apă uzată din județ, iar lucrările principale includ reabilitări de aducțiuni, asigurarea unei calități bune a apei, extinderi și reabilitări de rețele de distribuție, reabilitarea și extinderea rețelelor de canalizare și asigurarea cu stații de epurare.

Cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), proiectul “Asistenţă tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare si a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată în judeţul Alba în perioada 2014-2020” a fost prezentat, miercuri, în cadrul unei conferințe la sediul sucursalei APA CTTA Alba, la care au participat directorul Apa CTTA Alba, Viorel Lazăr, directorul adjunct Apa CTTA Alba, Ioan Dreghiciu, managerul de proiect din partea firmei Halcrow România- Tudor Toacsan, viceprimarul Gabriel Pleșa și alți reprezentanți ai administrației locale, precum și primari ai orașelor și comunelor implicate în proiect.

apa-ctta-alba25Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în cadrul Axei Prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific  3.2 „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, vor fi continuate în perioada următoare de finanțare acțiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată în aglomerările cu peste 2.000 l.e., fiind vizate în principal proiecte integrate de apă și apă uzată finanțate din Fondul de Coeziune, care privesc:

Elit - Gustul Desăvârșit
 • Construirea/ reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 locuitori echivalenți (l.e.), acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
 • Implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;
 • Reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
 • Reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localitățile urbane și rurale.

SC APA CTTA SA Alba a semnat contractul de Asistență Tehnică cu firma SC Halcrow România SRL în data de 18.12.2014. Contractul are o valoare de 12.860.000 lei (fără TVA) și o durată de 65 luni.

În Etapa I, finanțată în cadrul POS Mediu 2007-2013, au fost realizate o parte din documentele suport pentru pregătirea Aplicației de finanțare, respectiv Studiile geotehnice, hidrogeologice si topografice, Expertize edilitare, de lucrări și structuri, versiunea preliminară a Studiului de Fezabilitate, incluzând Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului, obținerea de avize și acorduri, etc.

Etapa a II-a, finanțată în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, reprezintă o continuare a Etapei I pentru finalizarea Aplicației de finanțare și va continua cu derularea procedurilor de achiziție publică a contractelor de lucrări și servicii din cadrul Proiectului. In această etapă sunt pregătite versiunile finale ale Studiului de Fezabilitate și a documentelor suport ale Aplicației de Finanțare, se va acorda suport Beneficiarului pe durata evaluării Aplicației de finanțare, se vor realiza Documentațiile de atribuire pentru contractele Proiectului, se va acorda suport Beneficiarului pe durata procedurilor de atribuire, vor fi realizate documentațiile și se vor obține autorizațiile de construire pentru execuția lucrărilor.

Această etapă va fi urmată de perioada de execuție a investițiilor propuse în cadrul Proiectului, perioadă în care consultantul va asigura asistența tehnică din partea proiectantului. Serviciile sale vor fi completate de asistența tehnică asigurată de alți consultanți pentru supervizarea lucrărilor, pentru managementul și publicitatea Proiectului, respectiv pentru auditul Proiectului

Grupul țintă al acestui Proiect este reprezentat de populația din aria de operare a Apa CTTA, îndeosebi  populația din zonele cu un grad redus  de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare, sau care nu beneficiază de servicii sigure și eficiente. Beneficiarii investițiilor propuse sunt:

 • pentru alimentare cu apă: circa 155.600 locuitori din aria de deservire a 4 sisteme de alimentare cu apă: SZA Alba, SZA Zlatna, SZA Apuseni, SA Arieșeni;
 • pentru canalizare-epurare: circa 18.300 locuitori din 7 aglomerări: Alba Iulia, Aiud-Lopadea Nouă, Blaj-Sâncel, Abrud, Baia de Arieș, Unirea-Ocna Mureș, Ighiu.

Investițiile preconizate vizează reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare, construirea și reabilitarea facilităților de tratare a apei și a epurării apei uzate, în vederea extinderii și modernizării infrastructurii și serviciilor de apă-canalizare, în mod  prioritar în zonele cu populație de 2.000÷10.000 locuitori.

Valoarea totală estimativă a Proiectului este de 114 milioane euro (fără TVA), iar lucrările de bază constau în:

Alimentare cu apă:

 • realizarea unei captări de apă, din sursă de suprafață, în Arieșeni;
 • extinderea sau reabilitarea a 115,4 km conducte de aducțiune a apei, în special conducte magistrale de aducțiune ale Sistemelor Zonale de Alimentare cu Apă Alba și Apuseni;
 • modernizarea a două stații de tratare a apei: Zlatna și Mihoiești (Câmpeni);
 • reabilitarea sau construirea a 11 gospodării de apă (rezervoare de înmagazinare, stații de pompare, stații de clorinare/ reclorinare);
 • construirea a 7 stații noi de hidrofor;
 • extinderea rețelelor de distribuție a apei pe 53 km;
 • reabilitarea rețelelor de distribuție a apei pe 3,5 km;

Apa uzată

 • extinderea rețelelor de canalizare pe 87,4 km;
 • reabilitarea rețelelor de canalizare pe 6,2 km;
 • reabilitarea/construirea a 49 de stații de pompare a apei uzate și circa 22,8 km de conducte de refulare a apei uzate pompate de stații;
 • construirea a 2 stații de epurare a apelor uzate la Abrud și Baia de Arieș.

Investițiile în alimentări cu apă presupun:

apa-ctta-alba26În sistemul zonal Alba: reabilitarea aducțiunilor  magistrale Galda – Blaj și Galda – Aiud – Ocna Mureş, reabilitarea Stației de pompare Galda și a Gospodăriei de apă Blaj, extinderea și reabilitarea reţelelor de distribuţie din Pâclișa; extinderea reţelelor de distribuţie din Aiud (Aiud, Aiudul de Sus, Sîncrai extinderea reţelelor de distribuţie în Țelna (Ighiu): reabilitarea alimentării cu apa a loc. Cistei; reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a localităţilor Crăciunelu de Jos și Bucerdea Grânoasă;

În sistemul zonal de apă Zlatna: reabilitarea Statiei de tratare Zlatna;

Sistemul zonal de apă Apuseni: modernizarea Stației de tratare Mihoiești, reabilitarea aducțiunilor Mihoiești – Gîrde și Cîmpeni – Abrud și extinderea aducțiunilor cu tronsonul Gîrde – Baia de Arieș, noi facilităţi de alimentare cu apă a localităţilor învecinate, reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie în Abrud, reabilitarea și extinderea reţelelor de distribuţie în Baia de Arieș;

Sistemul de apă nou la Arieșeni: o captare nouă,  două gospodării de apă, reţele de distribuţie, stații de hidrofor.

Investiţiile propuse pentru apă uzată sunt:

Aglomerarea Alba lulia: extinderea reţelelor de canalizare în Pâclișa

Aglomerarea Aiud – Lopadea Nouă: extinderea reţelelor de canalizare în Aiud, Sîncrai, Ciumbrud, Băgău; Aglomerarea Blaj-Sîncel: extinderea reţelelor de canalizare în Petrisat, Sîncel, Iclod;

Aglomerarea Abrud: extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare, stație nouă de epurare a apelor uzate;

Aglomerarea Baia de Arieș: extinderea și reabilitarea reţelelor de canalizare, stație nouă de epurare a apelor uzate;

Aglomerarea Ocna Mureș: extinderea reţelelor de canalizare în Unirea și Războieni; *aglomerarea Ighiu: extinderea reţelelor de canalizare în Țelna;

La lucrările de mai sus se adaugă un sistem centralizat SCADA – pentru monitorizarea parametrilor de funcționare a tuturor instalațiilor de apă și apă uzată la nivelul Operatorului Regional – și achiziția a 16 vehicule operaționale pentru îmbunătățirea capacității de operare a Apa CTTA.

Proiectul se propune a fi implementat printr-un un număr total de 14 de contracte: 3 contracte de servicii: Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului, Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor și servicii de Audit anual al proiectului; 1 contract de furnizare vehicule operaționale; 10 contracte de lucrări. Valorile estimate ale contractelor de lucrări variază între 4,2 și 17,6 milioane euro (fără TVA).

După aprobarea finanțării acestui proiect din Fondul de Coeziune, va fi semnat Contractul de Finanțare între Apa CTTA SA și Autoritatea de Management POIM 2014-2020, iar Operatorului îi va reveni responsabilitatea implementării Proiectului, prin Unitatea sa de Implementare (UIP). În procesul de implementare a Proiectului, printre primele activități pe care le va desfășura UIP Apa CTTA va fi achiziția publică a contractelor de lucrări/servicii/produse necesare realizării investițiilor.

”Se estimează că aprobarea și semnarea contractului de finanțare va avea loc până la sfârșitul anului 2016, iar demararea procedurilor de achiziție publică va avea loc începând cu anul 2017. Execuția va dura undeva până în anul 2021, iar închiderea propiectului undeva în anul 2023, după încheierea perioadei de garanție și a tututror aspectelor financiare ale contractului”, a declarat Tudor Toacsan, managerul de proiect al consultantului de asistență tehnică pentru realizarea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire – firma Halcrow România.

[nggallery id=2732]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

FOTO| Plic ilustrat emis de Asociația Filateliștilor Alba în 1981: Prima ediție a Festivalului „Lucian Blaga”. Exponatul lunii mai la Muzeul „Ioan Raica” din Sebeş

Publicat

în

Plic ilustrat emis de Asociația Filateliștilor Alba în 1981: Prima ediție a Festivalului „Lucian Blaga”. Exponatul lunii la Muzeul „Ioan Raica” din Sebeş

Exponatul lunii mai 2022, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş, este un plic ilustrat emis de Asociaţia Filateliştilor din România, Filiala Alba, în anul 1981, cu ocazia primei ediții a Festivalului „Lucian Blaga”, un eveniment important pentru viaţa culturală a României la începutul anilor ’80.

Cu toate că şi emisiunile filatelice au servit regimului comunist drept instrumente de propagandă, Asociaţia Filateliştilor din România şi Poşta Română au reuşit să emită constant mărci poştale sau plicuri ilustrate, cu ocazia unor evenimente importante sau pentru a celebra diferite personalităţi ale culturii şi ştiinţei. Dacă în primii ani ai regimului comunist au fost omagiaţi, în special, scriitori şi poeţi ruşi, precum A. S. Puşkin (1949) şi N. V. Gogol (1952) , au urmat şi cei români, în 1952 fiind emise mărci poştale cu ocazia centenarului naşterii lui Ioan Luca Caragiale. Acestora li s-au adăugat, mai târziu, alte astfel de emisiuni filatelice, precum cele din 1956, prilejuite de împlinirea a 75 de ani de la nașterea lui George Enescu și a 125 de ani de la cea a lui Theodor Aman. După 1965, personalităţile ştiinţei și culturii sovietice au mai fost omagiate doar ocazional, iar dintre cele autohtone, s-au bucurat de această onoare Ștefan Luchian, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Ion Creangă, Panait Istrati, Mihail Sadoveanu, dar și alții.

Elit - Gustul Desăvârșit

În acest context, în anul 1981, Asociaţia Filateliştilor din România, Filiala Alba, a emis într-un tiraj restrâns un plic ilustrat, prin care marca organizarea la Sebeş a primei ediţii a Festivalului de Poezie „Lucian Blaga”. În patrimoniul Muzeului Municipal „Ioan Raica” Sebeș se păstrează un exemplar al acestei emisiuni filatelice, pe care îl propunem publicului ca exponat al luni mai.

Citește și: FOTO| Biroul unde scriitorul Lucian Blaga și-a scris cele mai importante opere ar putea RĂMÂNE în inima comunității sale: Primăria Sebeș vrea sa îl cumpere de la familia sa pentru 10 000 de euro

Plicul ilustrat poartă ca imagine principală portretul lui Lucian Blaga, desenat, redat cu cerneală tipografică de culoare albastru închis, pe un fundal alb, reprezentat de hârtia plicului. Chipul poetului este încadrat într-un medalion de culoare roşie, decorat cu motive vegetale. Sub medalion, pe o panglică, este redat autograful acestuia, iar dedesubt este precizat evenimentul căruia i-a fost dedicată emisiunea filatelică, «FESTIVALUL DE POEZIE / „LUCIAN BLAGA”». Partea superioară a medalionului este flancată de anii naşterii şi morţii poetului, „1895″ şi „1961″.

Plicul a fost obliterat cu o ştampilă specială dedicată festivalului de la Sebeş, aplicată în partea superioară, suprapunând parţial timbrul. În amprenta acesteia, imprimată cu cerneală tipografică neagră, în partea centrală se distinge portretul lui Lucian Blaga, încadrat de textele „FESTIVALUL DE POEZIE” şi „2575 – SEBEŞ – ALBA”, dispuse în partea superioară şi, respectiv, inferioară a ştampilei, urmărind conturul circular al acesteia. În partea stângă, pe două rânduri, este consemnată data începerii evenimentului, „15-05 / 1981″, iar în dreapta, ieşind parţial din chenarul ştampilei, este redată schematic o carte pe care este imprimat textul «„Lucian Blaga” Ediţia I». Plicul este francat cu o marcă de 55 de bani, datând din anul 1970, purtând, în partea superioară, înscrisul „ANUL INTERNAŢIONAL AL EDUCAŢIEI 1970″.

Emisiunea filatelică dedicată Festivalului Interjudețean de Poezie „Lucian Blaga”, cum se numea manifestarea în anii ’80, a fost urmată şi de altele, edițiile următoare bucurându-se, la rândul lor, de atenţia şi de aprecierea filateliştilor din judeţul Alba.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Primăria Sebeș: Proiect în valoare de 4 milioane de euro pentru un transport local ecologic, prin finanțare nerambursabilă europeană

Publicat

în

Primăria Sebeș: Proiect în valoare de 4 milioane de euro pentru un transport local ecologic, prin finanțare nerambursabilă europeană

Pentru îmbunătățirea serviciului de transport public oferit cetățenilor, Primăria Municipiului Sebeș a depus un proiect important prin care solicită o finanțare nerambursabilă europeană din Planul Național de Redresare și Reziliență,Componenta 10 – Fondul Local, în valoare de 20.643.588,59 lei, echivalentul a 4.193.550 euro.

Numărul de mijloace de transport care urmează a fi achiziționate este de 9 autobuze din gama celor nepoluante, cu lungimea de 10 metri.

Elit - Gustul Desăvârșit

Vor fi realizate un număr de 9 stații de încărcare lentă (câte una pentru fiecare vehicul) și 3 stații de încărcare rapidă (1 stație pentru 3 autobuze).

În anul 2020, în Municipiul Sebeș, au fost înregistrate 11.596 autoturisme, reprezentând un indice de motorizare de 355 autoturisme la 1000 de locuitori, valoare cu 3% mai mare decât valoarea medie județeană și cu 8% mai mare decât valoarea medie națională. Utilizarea acestor autovehicule poate fi diminuată prin realizarea de investiții în transportul public, astfel încât acesta să devină mai atractiv și mai accesibil.

Electrificarea autobuzelor este o cale promițătoare de a reduce amprenta de carbon datorată transportului public, având în vedere că mijloacele de transport în comun bazate pe sisteme de propulsie electrice sunt capabile să rezolve provocările transportului public. Efectele pozitive privind impactul asupra mediului (reducerea zgomotului, reducerea poluării atmosferice) vor fi resimțite de toți locuitorii municipiului.

Mijloacele de transport achiziționate în cadrul cererii de finanțare vor fi puse la dispoziția operatorului de transport căruia îi va fi delegat contractul de servicii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. Acestea vor opera pe traseele care asigură transportul urban și legătura dintre centrul urban Sebeș și localitățile aparținătoare Răhău, Petrești și Lancrăm.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul IPJ Alba, în ultima săptămână

Publicat

în

FOTO| Peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii din cadrul IPJ Alba, în ultima săptămână

În săptămâna care se încheie, peste 500 de elevi din Alba Iulia, Teiuș și Sebeș au participat la activități interactive cu polițiștii și specialiștii Centrului Regional de Prevenire a Traficului de Persoane Alba și cu cei ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba.

Tinerii care învață la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, Liceul Teoretic Teiuş, Școala Gimnazială nr.2 Sebeş și Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş au fost ajutați să înțeleagă consecinţele comportamentelor delincvente, cu accent asupra formelor de violență fizică și psihologică (bullying) și să conştientizeze pericolele la care se pot expune în mediul online.

Elit - Gustul Desăvârșit

Totodată, le-au fost explicate aspecte legate de traficul de persoane, consumul de tutun, alcool, substanţe psihoactive, în scopul prevenirii victimizării lor și au fost încurajați să dezvolte comportamente corecte din punct de vedere social.

La activități au participat și 15 cadre didactice din cadrul celor 4 instituții de învățământ, care vor multiplica mesajul polițiștilor, în cadrul activităților didactice pe care le desfășoară.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare