Ziarul Unirea

FOTO: Studiu de fezabilitate pentru o nouă creșă în Alba Iulia. Zona în care administrația locală plănuiește realizarea investiției

O problemă stringentă a administrației locale albaiuliene este găsirea amplasamentelor și a resurselor financiare pentru construcția de noi creșe în municipiu, ținând cont de plângerile venite, în fiecare an, din partea părinților care nu au unde să își lase odraslele cât timp aceștia sunt la serviciu. O zonă în care municipalitatea dorește să edifice o asemnea construcție se află în cartierul Cetate, în zona Orhideelor.

ELIT

La ora actuală se află în procedură de atribuire contractul de achiziție de “Servicii de elaborare a documentației tehnice, fază documentație studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții – Construire creșă cartier Orhideelor, strada Lalelelor, nr.97A”. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit este bugetul local.

Terenul pe care urmează a se realiza investiția este in proprietatea Municipiului Alba lulia, domeniul public și în administarea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia. Terenul se află în partea de sud-vest a perimetrului intravilan aprobat al municipiului Alba lulia, lângă Unitatea Militară 01684, pe str. Lalelelor nr.97A, cu o suprafață totală de 95.803,00 mp, din care pentru obiectivul propus este necesară suprafața de circa 2.065 mp, situată în aproprierea străzii Lalelelor.

Terenul pe care va fi amplasata cresa este delimitat astfel:
– la est – drum privat str. Orhideelor;
– la nord – drum public str. Lalelelor;
– la vest – Unitatea Militară 01684 și teren în administrarea Universității  „1 Decembrie 1918”
– la sud – proprietate publică destinată construcției de locuințe si dotări urbane.

Circulația rutieră se desfășoară astfel:
-circulația majoră se desfășoară pe strada Lalelelor, adiacentă terenului studiat pe latura nordică;
-circulația rutieră adiacentă laturii de vest a terenului este, în fapt, drum de incintă în ansamblul de locuințe și adiacentă laturii de est, pe strada Orhideelor, drum privat.

Terenul are o configurație relativ plană, construcțiile ce se vor realiza urmând să respecte panta minimă a terenului fără lucrări semnificative de terasare sau sistematizare pe verticală.

Stadiul echipării edilitare a zonei, în corelare cu infrastructura localității, cuprinde existenta următoarelor rețele, în aproprierea ansamblului, respectiv pe strada Lalelelor:
– rețeaua de apă potabilă
– rețeaua de canalizare menajeră
– rețele de transport energie electrică
– rețele de telecomunicații
– alimentare cu gaze naturale

Terenul de amplasament al creșei va fi organizat în 4 zone și anume :
– zona ocupată de construcții (AC );
– zona curții alocată jocului/recreației;
– zona terenurilor alocate circulațiilor si acceselor;
– zona verde /plantată.

Prin realizarea creșei trebuie să rezulte o construcție, în principal, cu următoarele categorii de spații:
– încăperi proprii fiecărei grupe de copii;
– grupuri sanitare pentru fiecare sală de grupă, dimensionate corespunzător;
– încăperi comune folosite temporar de copii;
– încăperi destinate personalului de educație și de îngrijire;
– încăperi pentru bucătărie, spălătorie si CT, fiecare cu anexele specifice.
– cabinet medical/izolator cu grup sanitar propriu;
– adăpost de apărare civilă -dacă este cazul;
– măsuri ISU, de securitate si sănătate în muncă, etc.

Clădirea va fi prevăzută cu finisaje interioare/exterioare de calitate superioară. Se vor da specificații tehnice  ( calitate, dimensiuni, culoare, etc. ) pentru toate materialele prevăzute în proiect.
Construcția va fi prevăzută cu instalații interioare și exterioare, inclusiv branșamente, pentru: alimentare cu apă, canalizare, rețele energie electrică, gaze naturale.

Pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum se vor utiliza, pe cât posibil, surse regenerabile de energie. De asemenea construcția va fi prevăzută cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419