FOTO: Plan Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare Alba Iulia-Micești-Bărăbanț. Cum vrea administrația locală să scoată din praf și noroi locuitorii din zonă

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Primăria municipiului Alba Iulia a lansat o invitație de participare firmelor interesate pentru un proiect de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona de dezvoltare Alba Iulia-Micești-Bărăbanț. Documentația astfel realizată are ca scop stabilirea reglementarilor urbanistice pe baza carora se pot face demersurile administrative, juridice și investiționale care să restabilească funcțional și calitativ zona ce face obiectul acesteia.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Angajații din Primărie au elaborat o invitație de participare la realizarea PUZ-ului, de unde rezultă o zonificare a studiilor care vor fi realizate, în 3 loturi distincte:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

– LOT 1 – zona cuprinsă între străzile: BD. REVOLUȚIEI, CALEA MOȚILOR, CALEA LABULUI, SCĂRIȘOARA, GÂRDA CU LEGĂTURA ÎN GHEORGHE ȘINCAI-22,10 ha
– LOTUL 2 – zona cuprinsă între străzile : CALEA MOȚILOR, DETUNATA, TOPORAȘILOR, MIRCEA ELIADE, NAZARET ILLIT, VIADANA-21,65 ha
– LOTUL 3 – zona cuprinsă între străzile: BD. REVOLUȚIEI, ARIEȘULUI, RÂUL AMPOI, EMIL RACOVIȚĂ, STREIULUI- 7.30 ha

Zona propusă pentru reglementare este în suprafață totală de 51,05 ha. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit este bugetul local.

În tema de proiectare este specificată necesitatea și oportunitatea studiului: „Pentru asigurarea condițiilor optime de circulație auto și pietonală, în vederea atingerii parametrilor tehnici și funcționali și în vederea asigurării unor reglementări care să stea la baza viitoarelor demersuri juridice și investiționale, este necesară reglementarea urbanistică a loturilor de străzi cuprinse în Zona de Dezvoltare Alba Iulia-Micesti-Bărăbanț, urmând a se reglementa urbanistic 3 loturi de străzi, identificate spre o posibilă dezvoltare / modernizare.

Prezentul studiu nu se va limita la străzile mai sus enunțate, ci va Reglementa Urbanistic toată trama stradală  pentru a se asigura legătura zonelor studiate de zonele învecinate cu străzi modernizate.
Toate străzile vor fi studiate și, implicit, reglementate pe întreg profilul transversal și longitudinal al acestora. Se va studia, de asemenea, și racordul fiecărei străzi în parte cu străzile adiacente în care se încarcă/descarcă fluxul de circulații.”

Străzile din zonele care sunt propuse spre studiere se prezintă într-o stare neconformă unei utilizări optime de către participanții la trafic sau pietoni, fiind precizate și categoriile în care sunt încadrate, după cum rezultă din document: „În prezent aceste străzi sunt drumuri de pământ cu un strat superficial de agregate pentru îmbunătățirea accesului Ia locuințele nou construite.

Străzile nu au accese la proprietăți amenajate care ar putea să sufere modificări după reconsiderarea spațiilor de circulație. Străzile propuse a se reglementa, din punct de vedere al funcțiunilor ce trebuie să le aibă, sunt încadrate ca străzi de categoria III si IV, aflate în relație cu trama majoră de circulație a municipiului Alba Iulia.

Din cauza lipsei unor reglementări urbanistice aprobate care să stabilească un profil transversal și longitudinal pentru majoritatea dintre străzile studiate, faptul că pe anumite străzi, pe care există reglementari urbanistice, s-a constat faptul că fizic nu se pot realiza în teren conform acestora, rezultă necesitatea elaborării unui plan urbanistic zonal, care să stabilească traseele de circulație ale străzilor studiate și de conformare a amenajărilor specifice aferente acestora, pe criterii actuale.

Doar astfel se poate realiza o corectă abordare a investițiilor propuse în sistem integrat cu zonele urbane adiacente.
În cazul străzilor deja modernizate, prezentul studiu se va limita la îmbunătățirea condițiilor de circulație auto și pietonale, precum si la amenajările specifice, regândite pe nevoile actuale de dezvoltare ale municipiului.”

Obiectivele generale propuse:

a) reglementarea detaliată a zonei pentru stabilirea de acțiuni de îmbunătățire a mediului urban cu privire la:
– modul de încadrare în strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) a municipiului Alba Iulia;
– anularea disfuncționalităților urbane determinate de necorelările între situația reglementată și situația reală din teren;
– reanalizarea reglementărilor urbanistice în vederea îndeplinirii cerințelor propuse prin prezenta documentație; elaborarea unor reglementări urbanistice pe criterii actuale;
– stabilirea etapelor necesare pentru finalizarea obiectivelor propuse;
– creșterea calității vieții urbane prin crearea unor circulații auto și pietonale conforme cu situația reală și cu respectarea legislației în vigoare;

b) propuneri pentru relaționarea urbanistică privind legătura cu orașul în ceea ce privește:
– studierea amănunțită a circulațiilor auto și pietonale, în vederea realizării unei circulații urbane fluente și a amenajării calitative a spațiului aferent acestora;
– o conectare cât mai bună a traseelor de circulație auto si pietonală din zona reglementată cu traseele de circulație auto si pietonală din toate zonele imediat învecinate;
– studierea posibilității realizării unor trasee alternative pentru circulațiile auto principale de legătură intre localitățile componente ale municipiului Alba Iulia;

– propuneri de conectare a traseelor de piste de biciclete (existente și propuse), a traseelor de transport public local între zona reglementată și zonele imediat învecinate;
– studierea unor posibile trasee alternative pentru transportul greu;
– asigurarea unei conectări între rețelele edilitare stradale existente în zonele imediat învecinate si rețelele edilitare stradale propuse pentru zona reglementată, inclusiv la nivelul colectării apelor pluviale stradale;
– asigurarea unei corelări între situația reală din teren și reglementările propuse;

Prin prezenta invitație de participare se așteaptă ca reglementarea să vină cu propuneri privind noi trasee de trafic greu, linii de transport local, spații verzi:
– reanalizarea reglementărilor urbanistice în vederea îndeplinirii cerințelor propuse prin prezenta documentație; elaborarea unor reglementari urbanistice pe criterii actuale;
– creșterea calității vieții urbane prin crearea unor circulații auto și pietonale conforme cu situația reală și cu respectarea legislației în vigoare;

– studierea amănunțită a circulațiilor auto și pietonale, în vederea realizării unei circulații urbane fluente și a amenajării calitative a spațiului aferent acestora;
– realizarea conectării traseelor de circulație din zona reglementată cu traseele de circulație din toate zonele imediat învecinate

– realizarea de studii în teren în vederea corelării situației reale cu reglementările propuse;
– propuneri privind stabilirea anumitor străzi ca trasee principale de circulație, în legătură cu traseele principale din zonele imediat învecinate;

– propuneri privind realizarea de piste de biciclete, benzi dedicate transportului public local, spații verzi și/sau alte amenajări specifice – stabilite după posibilități, la latitudinea proiectantului;
– propuneri privind asigurarea rețelelor edilitare stradale necesare, inclusiv privind colectarea apelor pluviale stradale;

– stabilirea traseelor, profilelor longitudinale si transversale, razelor de curbură, racodurilor cu străzile adiacente, dimensiunile minimale și maximale ale benzilor de circulație auto (inclusiv, după caz, benzilor dedicate), pistelor de biciclete, trotuarelor si/sau altele – se vor stabili prin grija proiectantului, cu respectarea Normativelor specifice si a Legislației în vigoare;

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419