FOTO| Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea din Aiud va fi reabilitată și modernizată. Investiție de peste 700.000 de lei

Primăria Aiud a lansat miercuri în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) licitația pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea din municipiu. Valoarea estimată a proiectului este de 749,101 lei, fără TVA și va cuprinde extinderea spațiului acoperit și a halei și dotarea cu mobilier.

ELIT

Municipiul Aiud are asigurată finanțare prin bugetul local potrivit alocațiilor aferente anului 2020 în sumă de 190.000 lei și a creditelor de angajament aprobate pentru realizarea obiectivului de investiții, Reabilitare Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea Aiud – execuție lucrări.Piața Agroalimentară Dr. Constantin Hagea este situată în intravilanul municipiului Aiud, în întregime pe domeniul public.

Hala existentă este o construcție deschisă cu structura de rezistență alcătuită din fundații izolate din beton, stâlpi și ferme metalice, acoperiș tip șarpantă metalică și învelitoare din material PVC.

Mihail David - 2020

Obiectivul proiectului constă în reabilitarea pieței agroalimentare Dr. Constantin Hagea Aiud prin extinderea spațiului acoperit destinat comerțului și consolidarea structurii metalice existente, pentru a putea suporta învelitoare rigidă, protejarea spațiului acoperit, astfel încât să permită ventilarea naturală lesnicioasă în sezonul cald, totodată închiderea în sezonul rece și amenajarea pardoselii astfel încât să răspundă nevoilor funcțiunii și să se integreze în conceptul de arhitectură, dotarea cu mobilier urban adecvat cerințelor sanitar-veterinare impuse prin legislația aplicabilă, acestui tip de comerț și crearea unui sistem de evacuare a apelor pluviale din zona extinsă pe structură independentă.

Sectorul vizat în principal este un platou neacoperit destinat comercializării produselor agroalimentare legume-fructe, de către comercianții autorizați. Această zonă este separată de cea a producătorilor agricoli, persoane fizice. Platoul neacoperit este situat la nord față de platoul acoperit cu funcțiunea de hală agroalimentară; cele două zone constituind o unitate funcțională. Pentru a înlătura disfuncționalitățile din zonă se are în vedere realizarea extinderii halei existente, cu o structură independentă metalică care să asigure suprafața necesară adăpostirii activității de comercializare a legumelor și fructelor, atât pe perioada friguroasă a anului, cât și în sezonul cald.

Propunerea soluției privind extinderea construcției existente are în vedere următoarele date tehnice:

a) Preluarea apelor pluviale :
– preluarea apelor pluviale din zona extinsă pe structură independentă în corelare cu soluția actuală .
b) Eliminarea disfuncționaîităților existente cu privire la :
– organizarea, amplasarea și delimitarea sectoarelor specifice în ce privește zonele de accese pietonale, relațiile carosabil pietonal, relații de legătură cu străzile adiacente sau alte zone de interes din perimetrul studiat, locuri de parcare și puncte de staționare pentru aprovizionarea cu marfă a spațiilor comerciale din zonă;
– creșterea siguranței în circulație pentru toți participanții și creșterea siguranței la foc Se are în vedere inclusiv amplasarea de indicatoare, panouri de afișaj, etc.
– refuncționalizarea halei cu produse agroalimentare, prin rearanjarea meselor de vânzare și reproiectarea circuitelor de aprovizionare;
– proiectarea unei structuri care să permită realizarea unor închideri în perioada de iarnă;
c) Zone cu destinație specială:
– Identificarea zonei optime privind realizarea unor puncte subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor și dotarea acestora;
d) Un alt aspect abordat constă în înlocuirea, respectiv reamplasarea mobilierului urban în întreaga incintă de legume, fructe, cu asigurarea deopotrivă a funcționalității relației incintă-perimetru și a vadului comercial echilibrat.

A doua zonă studiată în cadrul actualizării documentației tehnice este compartimentarea ușoară a halei de produse lactate pentru realizarea unei structuri de vânzare (incintă) separată, destinată comercializării ouălor, dotată astfel încât să fie asigurate normele de igienă în vigoare.

Conceptul arhitectural cu aspect modern încearcă sa se integreze in peisajul arhitectural al zonei de referința, materialele folosite vor fi de buna calitate, capabile sa asigure protecția fata de intemperii, iluminatul si ventilațiile natural necesare, vor fi agrementate tehnic si se vor aproviziona de la unități specializate.

Clădirea propusa va avea dimensiuni totale in plan 41.25 x 19.65 m. Clădirea va fi dotata cu instalații interioare pentru iluminat pe timp de noapte.

Termenul de realizare este de 24 luni.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...