Rămâi conectat

Curier Județean

FOTO: Museikon – complexul muzeal de artă sacră din Alba Iulia își va deschide porțile în 25 noiembrie. Stadiul lucrărilor

Publicat

în

museikon alba iulia18Proiectul “Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia”, se apropie de final.  Reprezentanții CJ Alba au transmis detalii cu privire la stadiul de implementare al proiectului, iar potrivit acestora complexul muzeal ar urma să-și deschidă porțile în data de 25 noiembrie 2016.

Până în prezent au fost finalizate lucrările de rezistență, cercetarea arheologică și tencuielile interioare, iar tencuielile exterioare și acoperișul se află în curs de finalizare. De asemenea, se află în lucru montarea instalațiilor, montarea tâmplăriei și instalațiile. Procentual, lucrările sunt realizate circa 60%.

Finanțat în cadrul Programului PA16/ RO12 “Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și natural”, prin Mecanismul Financiar SEE 2009- 2014, proiectul “Museikon. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia” este realizat în parteneriat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Universitatea din Bergen – Norvegia.

Elit - Gustul Desăvârșit

Valoarea totală a proiectului este de  9.292.349,05 lei, din care valoare eligibilă este de 8.086.892,14 lei.  Operatorul de program este Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului.
Autoritatea de management – Punct Național de Contact – Ministerul Fondurilor Europene

Obiectivul general al proiectului:  Remuseikon alba iulia01staurarea și revitalizarea unei clădiri monument istoric din Alba Iulia, prin înființarea unui muzeu și facilități culturale.

Impresionanta colecție, atât din punct de vedere a numărului mare de obiecte deținute, cât și datorită valorii artistice și documentare, a noului muzeu, a fost constituită prin unificarea celor două colecții preexistente: a Muzeului Național al Unirii și a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

267 de parohii din județele Alba și Mureș au contribuit cu peste 3.500 de icoane, cărți și obiecte de cult la formarea colecție  Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei.

La noua întâlnire cu presa de joi, 11 august, găzduită de cel de-al treilea partener al proiectului, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, au fost prezentate două dintre bisericile care au contribuit la crearea patrimoniului noului muzeu.

Museikon își propune să promoveze și din punct de vedere turistic monumentele religioase. Astfel, alegerea celor două monumente a ținut cont atât de relevanța lor în cadrul proiectului Museikon, cât și de importanța lor istorică, ținând cont că au vechimi considerabile și că au fost construite și împodobite în contexte istorice complexe.

„Biserica grecilor”, cu iconostas aflat în curs de restaurare, este singura din Alba Iulia care mai deține o astfel de podoabă, toate celelalte biserici având iconostase noi. Pictat în primele decenii ale sec. XIX de Simion Silaghi-Sălăgeanu din Abrud, împreună cu ucenicii și fiii săi, iconostasul de la biserica grecilor este una dintre lucrările de referință ale marelui artist, din a cărui creație au ajuns în colecția Museikon un număr important de icoane, provenite  de la bisericile din Munții Apuseni. Format în preajma unor mari talente ale secolului al XVIII-lea, cel care și-a meritat pe deplin supranumele de „pictorul Apusenilor” a fost unul dintre cei mai talentați artiști români ai tuturor timpurilor, inovator și fondator de școală. De altfel, angajarea lui de către bogata comunitate de macedo-vlahi (așa-zișii „greci”) din Alba Iulia, pentru împodobirea bisericii, era dovada recunoașterii lui ca cel mai important pictor român al vremii.

Cealaltă biserică, de la Pianu de Sus, îmbogățește la rândul său colecția Museikon, cu cărți donate în secolul al XVII-lea de voievodul Șerban Cantacuzino, cu icoane pictate de pictori din Țara Românească, de Savu Poienaru din Laz, de Ioan Morar din Laz și de alți pictori ai Lazului, între care numele lui Simion Poienaru este de departe cel mai reprezentativ. Unele dintre ele, restaurate prin Museikon, vor putea fi admirate în expoziția permanentă a noului muzeu. Un alt element de legătură cu Museikon este numele pictorului Iacov din Rășinari, cunoscut și ca Iacov Zugravul de la Feisa, autorul presupus al picturii bisericii de la Pianu de Sus, realizată în 1761. El este cel mai important pictor transilvănean de la mijlocul secolului al XVIII-lea și probabil cel mai bine reprezentat în colecția Museikon, mai multe dintre icoanele sale, restaurate prin proiect, urmând a fi prezentate publicului în expoziția permanentă a noului muzeu.

Început în februarie 2015, proiectul se apropie de faza finală, Museikon urmând șă își deschidă porţile în 25 noiembrie 2016.

Până în prezent au finalizate cu succes componente importante ale proiectului.

Astfel, în perioada 4 decembrie 2015 – 14 februarie 2016 a avut loc expoziţia temporară  „Sărutate iarăşi și iară. Icoane româneşti din Transilvania”, găzduită de Muzeul Universităţii din Bergen.
Cele 30 de icoane care au făcut obiectul expoziției, între care s-a numărat și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Dragomirești (jud. Maramureș), au fost etalate într-o  atmosferă în care liniștea, întunericul și simplitatea au format un mediu propice contemplării și meditației. Ambianța a fost constituită prin intermediul unor structuri menite să sugereze austeritatea bisericilor românești de lemn.

Picture7Activitatea de restaurare a cărților vechi, începută în luna aprilie 2015  s-a încheiat în luna iunie 2016.
Proiectul Museikon a prevăzut restaurarea a 15 cărți românești vechi, cu scopul de a face parte din expoziția permanentă. Selecția lor s-a făcut în funcție de importanța fiecărei ediții în istoria tiparului românesc, de locul tipăririi – dorindu-se în mod deosebit ilustrarea prezenței în spațiul transilvănean a unui număr impresionant de cărți tipărite în Țara Românească și Moldova – și de utilitatea unora dintre ele ca surse de inspirație pentru pictori, gravurile cu care au fost ilustrate fiind adeseori folosite ca modele pentru pictarea icoanelor.

O altă activitate finalizată în cadrul proiectului este digitizarea întregii colecţii a inventarului Museikon.

Digitizarea a devenit, în ultimii ani, o modalitate foarte eficientă de promovare a patrimoniului de către instituțiile abilitate să îl dețină și să-l valorifice, iar lărgirea accesului la cunoaștere a fost înscrisă printre principalele obiective ale politicii culturale la nivelul Uniunii Europene și nu numai. În spațiul românesc, digitizarea se află încă la începuturi, de aceea a fost inclusă printre obiectivele finanțării prin Granturile SEE.

Digitizarea colecției Museikon, care s-a desfășurat în perioada martie 2015 – aprilie 2016, a presupus prelucrarea științifică a 5643 de bunuri culturale, pentru care au fost alcătuite 5774 de fișe, care vor fi accesibile pe site-ul propriu, www.museikon.ro, și pe site-ul www.europeana.eu. Unul dintre beneficiile digitizării este acumularea documentației necesare în vederea clasării bunurilor în patrimoniul cultural național, condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor necesare restaurării și criteriu de ierarhizare a instituțiilor de specialitate în competițiile pentru finanțarea proiectelor de cercetare-valorificare.

Prin proiectul Museikon, 2500 dintre bunurile colecției urmează să fie prezentate spre clasare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.

Până în prezent au fost realizate și expediate un număr de 1901 dosare de clasare, iar restul vor fi alcătuite până în noiembrie 2016.

În cadrul Activităţii de intervenţie pentru restaurarea a 52 icoane clasate au fost finalizate lucrările la cele 49 de icoane de fond şi una de tezaur.
museikon alba iulia08Cele 52 de icoane pe lemn și sticlă prevăzute a fi restaurate în cadrul proiectului, au fost selectate ținând cont de următoarele criterii:
–    vechimea icoanelor, în condițiile în care colecția deține cele mai vechi icoane datate din Transilvania: cele două icoane dăruite în 1539 bisericii din Urisiu de Sus
–    importanța autorului sau a centrului artistic în care au fost pictate icoanele, cu intenția ilustrării întregii diversități stilistice a icoanei românești transilvănene și a tuturor atelierelor care au funcționat în arealul actual al județului Alba
–    raritatea temei ilustrate, știut fiind faptul că cele mai multe dintre icoanele păstrate au avut funcția de icoane împărătești, deci sunt dedicate aproape invariabil acelorași personaje sfinte: Iisus, Maica Domnului, Arhanghelul Mihail și Sf. Nicolae
–    apartenența la un fenomen spiritual cu o semnificație deosebită în istoria religioasă și artistică a Transilvaniei, cum a fost lăcrimarea icoanei Maicii Domnului de la Nicula, în 1699, care a devenit astfel modelul preferat al pictorilor transilvăneni, iar pelerinajul său a asigurat succesul celui mai prolific centru de iconari din Transilvania, cel de la Nicula, cunoscut în special pentru icoanele pictate pe sticlă.

Icoanele selectate au prezentat multiple forme de degradare, de la dezintegrarea fizică, prin desprinderea plăcilor de lemn din care a fost format panoul pe care a fost așternută pictura ori măcinarea sa ca urmare a atacului insectelor xilofage, până la repictarea unor suprafețe mai deteriorate, cu buna intenție de a împrospăta imaginea și a-i asigura în continuare utilitatea, dar cu materiale care au avut doar efecte distructive.

Pentru a putea fi selectate pentru restaurare în cadrul proiectului, la fel ca și cărțile, icoanele au fost în prealabil clasate, 49 dintre ele făcând parte din categoria juridică fond, iar 3 din categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural național. În funcție de această apartenență a avut loc și atribuirea, prin licitație, a contractelor de servicii pentru restaurare, legislația prevăzând condiții speciale de competență și securitate pentru obiectele clasate în categoria tezaur.

Cele 49 de icoane clasate în fond au fost restaurate de SC  Mirel Bucur Art din Sibiu, în perioada mai 2015 – ianuarie 2016.

La cele 3 icoane de tezaur, care au fost preluate de laboratorul de restaurare al Muzeului Județean Mureș, până în prezent au fost finalizate lucrările de restaurare la icoana de la Țelna și se află încă în desfășurare lucrările de restaurare pentru icoanele de la Urisiu.

În ceea ce priveşte Reabilitarea și restaurarea clădirii monument istoric se poate estima că lucrările sunt finalizate în proporție de aproape 60%.

În paralel cu cercetarea arheologică, au fost desfășurate lucrările de decapare a tencuielilor și de reamenajare a clădirii pentru noua destinație.

La ora actuală sunt finalizate lucrările de rezistență și tencuielile interioare și se află în stadiu de finalizare tencuielile exterioare și lucrările la acoperiș. S-a început montarea instalațiilor și a tâmplăriei, urmând a fi executate finisajele.

O componentă importantă a proiectului este pregătirea colecției pentru mutarea în noile depozite.
Un prim pas l-a constituit unificarea celor două colecții preexistente: a Muzeului Național al Unirii și a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, rezultând un total de 5643 de bunuri, din care 3633 de cărți, 679 icoane pe lemn, 1044 icoane pe sticlă și 287 diverse alte categorii de obiecte de cult. Toate acestea au fost reinventariate și, în paralel, a început aplicarea, în funcție de necesități, a unor intervenții de curățire și conservare preventivă. S-a procedat în special la desprăfuirea cărților și icoanelor, consolidarea stratului de pictură exfoliat și tratarea împotriva atacului insectelor xilofage. Până în acest moment, de aceste operațiuni au beneficiat circa 60 % din obiectele colecției.

Rezultatele proiectului:
•    Un muzeu ospitalier, viu și accesibil – un nou obiectiv turistic în Cetatea Alba Carolina. Clădirea primului spital militar din România, totodată una dintre cele mai vechi construcții din cetatea Alba Iulia, este pusă în valoare de noul muzeu.
•    Două dintre cele mai valoroase colecții de artă veche românească vor fi puse la dispoziția publicului larg prin intermediul expozițiilor permanente și temporare.
•    Muzeul deține o colecție de mare valoare artistică și documentară, impresionantă cantitativ (peste 5600 de piese), din care 2.500 vor fi clasate. Colecția conține cu predilecție icoane și cărți din secolele XVIII-XIX.
•    Întreaga colecție va putea fi accesată prin intermediul site-urilor www.museikon.ro și www.europeana.eu
•    Un laborator, dotat la standarde actuale, de restaurare pictură tempera pe lemn și sticlă.
•    O bibliotecă de specialitate conținând circa 2.000 de volume de referință și circa 30 de serii aproape complete de periodice de specialitate publicate în România și în străinătate.
•    Museikon va oferi șansa de studiu și formare profesională, în special în domeniile: teologie, istorie, istoria artei și în domeniul restaurării.
•    Anual vor fi organizate  Școli de vară pentru studenți, muzeografi și restauratori.

[nggallery id=2500]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Jandarmii din Alba vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele din weekend. Recomandări pentru participanți

Publicat

în

Jandarmii din Alba vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică la evenimentele din weekend. Recomandări pentru participanți

În perioada 5-7 august 2022, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba vor acționa alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea și menținerea climatului de ordine și siguranță publică la manifestările care vor avea loc pe raza județului Alba.

Vor fi în atenție manifestări cultural-artistice, tradiționale și religioase precum : „Truk Tuning Art – TTA 2022” (paradă de camioane), zilnic începând cu ora 18.00, în Cetatea Alba Carolina; „Roșia Montană ALIVE” (festival de muzica, film și teatru), zilnic începând cu ora 15.00 în comuna Roșia Montană;

„Zilele Comunității Maghiare din Unirea” – în localitatea Unirea; „Descoperă Rowmania”, concurs de vâslit, începând cu ora 09.30, zona podului peste Mureș; „Poezii pe șase roți”, interval orar 16.00 – 22.00, Strada Muzeului din Cetatea Alba Carolina.

Elit - Gustul Desăvârșit

Jandarmeria Alba recomandă participanților la aceste manifestări să respecte măsurile dispuse de organizatori și forțele de ordine, să adopte un comportament civilizat, să nu se implice în conflicte de orice natură, iar dacă observă persoane care manifestă un comportament antisocial să se adreseze celei mai apropiate patrule de ordine publică.

Dacă vă aflați într-o situație dificilă sau dacă sunteți martorii săvârșirii unor fapte antisociale, solicitați ajutorul jandarmilor sibieni sau apelați numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Dotări noi pentru serviciul de administrare a domeniului public din Șibot: Licitația, lansată în SEAP

Publicat

în

Dotări noi pentru serviciul de administrare a domeniului public din Șibot: Licitația, lansată în SEAP

Primăria comunei Șibot a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziționarea unui tractor dotat cu remorcă și mașină de tăiat tufișuri și gard viu.

Valoarea totală estimată a contractului este între 388.900 lei, fără TVA.

Comuna Șibot și-a propus pe termen scurt și mediu creșterea calității serviciilor furnizate către cetățeni fapt care implică printre multe acțiuni ți activități și dotarea serviciilor publice cu echipamente și utilaje specifice pentru gestionarea domeniului public al localităților. Prezenta achiziție reprezintă o etapă importantă spre creșterea calității serviciilor publice la nivelul comunei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Achiziționarea unui tractor dotat cu remorcă și mașină de tăiat tufișuri și gard viu are loc în contextul dorinței comunei Șibot de a îmbunătății serviciile publice furnizate către cetățeni. Comuna Șibot nu deține în acest moment un utilaj performant care să poată fi folosit de serviciile publice în vederea unor activități și munci curente pentru administrarea și îmbunătățirea spațiilor publice.

De multe ori spațiile verzi din domeniul public rămân neamenajate corespunzător deoarece primăria nu deține utilaje capabile să actioneze rapid atunci când o nevoie este identificată. Achiziționarea tractorului și a echipamentelor specifice va duce la îmbunătățirea serviciilor publice prin asigurarea administrării optime a spațiului ce reprezintă domeniul public al comunei.

Prezenta achiziție se înscrie într-o inițiativă pe termen lung a comunei Șibot de a moderniza și de a eficientiza activitatea unității administrativ teritoriale. Pe viitor comuna are în obiective digitalizarea serviciilor publice și specializarea și instruirea permanentă a personalului aflat în slujba cetățeanului.

Produse solicitate

  • TRACTOR 1 BUC
  • REMORCĂ 1 BUC
  • MAȘINA DE TĂIAT TUFIȘURI ȘI GARD VIU RETROPURTATĂ 1 BUC


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Firmă arsă la buzunare pentru ca nu a astupat gropile pe o stradă din Alba Iulia. Viceprimarul Popescu: „Cine greșește, plătește”

Publicat

în

Firmă arsă la buzunare pentru ca nu a astupat gropile pe o stradă din Alba Iulia. Viceprimarul Popescu: „Cine greșește, plătește”

O firmă a fost amendată în decembrie anul trecut de polițiștii locali din Alba Iulia pentru neîndeplinirea obligației de a readuce la stadiul inițial un drum pe care s-au efectuat lucrări.

„Firmele care nu respectă legea și care le provoacă albaiulienilor disconfort vor continua să fie amendate! Le reamintesc prestatorilor de utilități care derulează lucrări în municipiul Alba Iulia că au obligația de a lăsa drumurile la stadiul inițial. Mai pe românește, așa cum le-au găsit.

Azi, o instanță de fond a dat dreptate Primăriei municipiului în cazul unei amenzi de 20.000 de lei. Amenda a fost aplicată anul trecut unei firme de către Biroul Disciplina în Construcții, din cadrul Poliției Locale. Motivul: neîndeplinirea obligației de a readuce la stadiul inițial un drum pe care s-au efectuat lucrări.

Elit - Gustul Desăvârșit

La ora actuală, la nivelul municipiului, cu precădere în cartierul Cetate, există mai multe “șantiere” care au legătură cu utilitățile publice. Așadar, anunț executanții să respecte obligațiile care le revin.

Există o vorbă care spune că „Numai cine nu muncește nu greșește”. Eu o prefer, ca viceprimar, pe aceea că „Cine greșește, plătește”. Mai ales când vine vorba de lege și de albaiulieni”, a scris viceprimarul Emil Antoniu Popescu pe facebook.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare