FOTO| Drumurile de pământ din comuna Livezile vor fi modernizate: Investiție de peste 300.000 de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Drumurile de pământ din comuna Livezile vor fi modernizate printr-o investiție de peste 300.000 de lei.

Primăria comunei Livezile în calitate de ordonator de credite și administrator al drumurilor comunale a inițiat proiectul de modernizare a drumului vicinal Plomnaci.

ELIT

Prin modernizarea drumului vicinal se vor amenaja următoarele elemente:
• Sistem rutier în parte carosabilă, acostamente;
• Drumurile laterale
• Platforme de încrucișare
• Dispozitive de scurgere a apelor (șanțuri, rigole ranforsate, podețe)
• Lucrări conexe pentru siguranța rutieră (marcaje, indicatoare rutiere).

Teritoriul administrativ al Comunei Livezile este situat în culoarul depresionar Alba Iulia – Turda. Comuna Livezile este formată din satele: Izvoarele, Livezile (reședință), Poiana Aiudului și Vălișoara.

Comuna Livezile este așezată în nordul județului Alba, la o distanță de 38 km de orașul Alba Iulia și 9 km de municipiul Aiud. Comuna se învecinează la Sud, Sud-Vest și Sud-Est cu municipiul Aiud, la Est cu orașul Ocna Mureș și comuna Unirea, iar în partea de Nord se situează limita județului Cluj.

Suprafața totală ocupată de lucrările proiectate (aproximativ S= 3000 mp) se află situată în zona drumului în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 82/1998, anexa 1.

Drumul care face obiectul prezentului contract este destinat infrastructurii pentru transport auto ca suport pentru dezvoltarea integrată a mediului rural în vederea dezvoltării durabile.

Drumul vicinal Plomnaci ce urmează a fi modernizat are o lungime totală de 800 m conform inventarului domeniului public Livezile și o ampriză (distanța între limitele de proprietate) de aproximativ 6.00 m. În cadrul acestui proiect se vor moderniza primii 500 m.

Există zone din drum greu circulabile pe timp de ploaie datorită lipsei unui sistem rutier permanent fiind practic drum de pământ în care se formează ogașe pe urmele roților. Datorită faptului că drumul este în rampă, fac imposibilă deplasarea autovehiculelor ușoare pe timp ploios.

Partea carosabilă prezintă defecțiuni specifice drumurilor din pământ: gropi, făgașe, denivelări, fapt ce împiedică desfășurarea normală a circulației și conduce la praf pe timp secetos și la noroi și la formarea de bălți în perioada precipitațiilor.

Sistemul de captare și evacuare a apelor de suprafață este deficitar în sensul că pe unele zone șanțurile lipsesc, iar acolo unde există nu sunt întreținute corespunzător pentru a fi eficiente astfel apa se scurge pe zona carosabilă unde a format făgașe.

Totodată, nu există un sistem de captare și evacuare a apelor de suprafață din zona drumului. Pe sectorul de drum analizat nu au fost indetificate podețe existente.

În lungul traseului investigat nu se semnalează existența unor fenomene geodinamice care ar putea să afecteze stabilitatea drumului.

Traficul este preponderent compus din autoturisme și autovehicule utilitare cu sarcină de până la 7,5 t. Se apreciază că intensitatea traficului pe acest drum are valori ce caracterizează un trafic redus, iar pentru perioada de perspectivă de 10 ani se apreciază că acesta se va menține în limitele aceleiași clase de trafic.

Valoarea investiției, conform evaluarii realizate la faza D.A.L.I, este de 311.945,98 lei fără TVA, respectiv 371.203,81 lei cu TVA.

Perioada în care se aproximează că se vor executa lucrările este de 6 luni.

APM Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare drum vicinal Plomnaci in comuna Livezile, judetul Alba, propus a fi amplasat în Com. Livezile, jud. Alba, titular Com Livezile

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba loc. Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului din loc.  Loc. Livezile, nr. 59, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 08 – 16,30 si vineri intre orele 8-14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419