FOTO: Bugetul Cugirului pe 2018, în dezbatere publică. Vezi propunerile pentru alocarea celor mai mulți bani

Administrația locală din Cugir a supus joi, 15 februarie 2017 spre dezbatere publică, proiectul de buget pentru anul fiscal 2018. Valoarea veniturilor bugetare pentru anul în curs se ridică la 32.538, 17 mii lei, mai mic cu aproape 9, 5 mii lei față de anul trecut (41.983,76 mii lei)

La capitolul VENITURI:

ELIT

Prin Decizii  ale  Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba au fost repartizate următoarele sume defalcate din TVA :

1.015 mii lei pentru finantarea cheltuielilor materiale în învăţământul preuniversitar de stat.

2.342 mii lei  – pentru  finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 23

   24  mii lei  – pentru alte cheltuieli descentralizate, respectiv:  serv. publice de evidenţă a persoanelor

29 mii lei – ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne

5 mii lei – stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate- tichetev sociale gradinita.

206,17 mii lei – drepturile copiilor cu CES integrați în  invatamantul de masa

3.612 mii lei – sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetului local  .

   618 mii lei – sume alocate din impozitul pe venit pt. echilibrarea bugetului local (suma considerata venit propriu)

10.289 mii lei  – cote defalcate din impozitul pe venit

Prin hotărâre a Consiliului judetean Alba, pentru  sustinerea programelor de dezvoltare locala si a proiectelor de infrastructura, a fost repartizata orasului Cugir suma de 400 mii lei , reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare

Tot la partea de venituri s-au mai cuprins subventii din alte bugete pentru:

ajutorul de incălzire cu lemne pt. persoanele nebeneficiare de ajutor social  – 10 mii lei;

plata drepturilor salariale pt. personalul medical din cabinetele scolare –  505 mii lei;

3.065 mii lei – fonduri nerambursabile de la UE (pentru proiect Modernizare drumuri forestiere)

95,0 mii lei – sume alocate prin Hotararea  Consiliului judetean Alba, pentru finantarea invatamantului special

Veniturile proprii , estimate a se incasa din taxe si impozite locale sunt de 10.323 mii lei.

La capitolul CHELTUIELI: Suma acestora se ridică la 37.538,17 mii lei, repartizată după cum urmează: Autorități executive –6.024 mii lei; Serviciul de evidența populației – 273 mii lei; Poliție locală – 1.493 mii lei; datorie publică – 25 mii lei; protecție civilă – 665 mii lei; învățământ – 15.152,176 lei; sănătate – 1.478 mii lei; casa de cultură – 2. 176 mii lei; Învățământ – 2602,17 mii lei; Serv. Cabinet scolare – 700 mii lei; Drumuri si poduri – 5.394 mii lei ;Casa de Cultură – 2.132 mii lei; Cămin Cultural Vinerea – 132 mii lei; sport – 2.756 mii lei; Iluminat public – 1.055 mii lei; întreținere spații verzi – 473 mii lei; servicii religioase – 300 mii lei; asistență socială – 4.800 mii lei; Salubritate- 1.693 mii lei; Străzi – 493 mii lei; Spital – 822 mii lei; locuințe – 143 mii lei; alimentare cu apă – 20 mii lei; domeniul public – 1.070 lei; ADP Piață – 742 mii lei; protecție civilă – 700 mii lei; salubrizare – 1.314 mii lei; canalizare – 955 mii lei; ADP/piață – 1.444 mii lei; Drumuri și poduri – 5.394 mii lei;; transport – 58 mii lei; străzi – 4.024 mii lei; Canalizare – 445 mii lei; proiecte de dezvoltare – 30 mii lei. Total cheltuieli de personal: 10.798 mii lei.

Ponderi in total cheltuieli:

– ch. de personal                                                                                                                                            =   30  %

– ch. materiale, dobanzi, rata imprumut, cotizatii, transferuri functionare                             =   40 %

– ch.  ajutoare sociale                                                                                                           =    6 %

– cheltuieli de dezvoltare ( Investitii)                                                                                                      =   24 %

La capitolul Investiții situația se prezinta astfel: TOTAL sume alocate  = 9.103    mii  lei

– Autoritati executive        =       8 mii lei    –   laptop

 

–  Protectie civila               _      70 mii lei   – sirene alarmare                                                                                                               –       18 mii lei   – SF monitorizare  video (rest plata 2017)

– Invatamant                   _      446 mii lei  – DALI modernizare, echipare infrastructura                                                                                                      scolara

– Cultura, sport             –        500 mii lei –  modernizare cantina

100 miilei – DALI   modificare si schimbare destinatie                                                                                 din   Strand in Centru multifunctional recreativ

 

-Servicii publice                –       40 miilei   – achizitie locuinte                                                                                                                        –      570 mii lei – electrificare Frasinei

–       35.mii lei – SF Extindere iluminat public ( rest plata)

–        70 mii lei – panouri publicitare ( contr. 2017)

–        26 mii lei – achizitie teren , 108 mp, str. Alex. Sahia

– Protectia mediului         –        32 mii lei – achizitie raspanditoare material antiderepant

–     158 mii lei – achizitie masina de maturat

– Strazi                             –       46 mii lei – modernizare str.  Colinei                                                                                               –  5.144 mii lei – Construire, modernizare drumuri forestiere

–     125 mii lei  –  DALI  modernizare strazi

–       50 mii lei  – SF Parcari

–     40 mii lei  –  DALI modernizare str. Decebal,Strandului,                                                                                                               Merilor, Tractoristului

–  1.000 mii lei – Alee pietonala si pista biciclisti Waserline

Spitalul Orasenesc Cugir              –  300 mii lei   –  dotari aparatura medicala

Politie Locala                               –     13 mii lei  –  sistem securizat acces baza de date MAI

SPAS Cugir                                 –        6 mii lei – targa ptr ambulanta

Club Sportiv Orasenesc          –   306  mii lei –  dotari ( tabela marcaj, tractor, distribuitor                                                   nisip, tavalug, aerator).

 

La finalul dezbaterilor, primarul Adrian Teban ne-a declarat: ”Proiectul de bugetu propus spre aprobarea Consiliului Local este insufficient și cu mult mai mic decât cel din 2017. În aceste condiții, susținem proiectele destinate atragerii de fondri europene, care să poată contribui la dezvoltarea orașului. Printre acestea aș enumera: Modernizarea clădirii maternitate – ginecologie:; Extindere rețele drumuri forestiere; Realizare centura ocolitoare loc. Vinerea; Modernizare Creșa ,,Prichindel”; Modernizare rețea stradală destinată transportului public;Modernizare iluminat public; Dezvoltare rețele de canalizare”.

(C.P.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...