FOTO: Bilanțul Curții de Apel Alba Iulia pe 2013, critic la adresa Ministerul Justiției. Cea mai încărcată Curte din țară

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Astăzi, Curtea de Apel Alba Iulia a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2013 în cadrul Adunării generale a judecătorilor organizată la sediul acestei instanţe cu participarea judecătorilor din circumscripţia curţii de apel.

La şedinţa de bilanţ au participat ministrul Justiției Robert Cazanciuc, judecătorii Horaţius Nicolae Dumbravă și Alexandru Şerban, membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia, judecătorul Adriana Pătrașcu (recent pensionată), actuala președinte a instituției – judecătorul Adriana Iuliana Paștiu, șamd

USR - Alegeri parlamentare 2020

Curtea de Apel Alba Iulia, cea mai încărcată Curte din România

PMP - Alegeri parlamentare 2020

Curtea de Apel Alba Iulia cu sediul în municipiul Alba Iulia cuprinde instanțele din trei județe, respectiv Alba, Sibiu și Hunedoara.

Principala problemă semnalată în Bilanțul instituției pe anul 2013 se referă la faptul că încărcătura (numărul de dosare) pe judecător este cea mai mare din țară. Cu toate acestea, buna organizare și profesionalismul judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia a compensat acest deficit, înregistrându-se o funcționare normală a instanței.

Concluziile bilanțului sunt destul de critice la adresa Ministerului Justiției:

Regretabil este că Ministerul Justiției nu a respectat standardele auto-impuse prin Memorandumul – Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noiloe Coduri, adoptat în 2012 (…)

În ciuda faptului că în ultimul an a fost periodic semnalată insuficiența numărului de judecători la nivelul Curții de Apel Alba Iulia, factorii decizionali nu au luat măsuri eficiente în acest sens, astfel că deși numărul cauzelor nou intrate la instanța noastră a scăzut în anul 2013, în continuare s-a înregistrat cea mai mare încărcătură pe judecător și pe schema din țară”, se arată în concluziile documentului.

Deşi încărcătura la Curtea de Apel Alba Iulia este cea mai mare din ţară majoritatea indicatorilor indică o îmbunătăţire a activităţii faţă de anul anterior. De exemplu:

– a crescut foarte mult numărul dosarelor soluţionate de Curtea de Apel Alba Iulia cu 3.083 de cauze fiind cea mai mare creştere dintre instanţele de pe raza curţii

Cea mai mare creştere a cauzelor soluţionate s-a înregistrat la Curtea de  Apel Alba Iulia , + 3.083 cauze, respectiv 21.381 cauze faţă de 18,296 cauze soluţionate în anul 2012, în procente de + 16,86 cauze şi cu 9.872 cauze mai mult faţă de anul 2011, când au fost soluţionate 11.509 cauze, în procente + 85,78%

– a scăzut semnificativ stocul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitului anului 2013 faţă de sfârşitul anului anterior:

– a crescut indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor

– indicele mediu de operativitate a crescut la  77,43%, faţă de  67,93% în anul 2012, cu 9,50 procente.

Mai mult în anul 2013, ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia în fond şi apel, a scăzut cu 2,28 procente altfel spus este în scădere numărul celor nemulţumiţi de hotărârile instanţei şi care decid să le atace mai departe ceea ce indică o creştere a încrederii justiţiabililor în calitatea actului de justiţie de la Curtea de Apel Alba Iulia.

Desființarea unor instanțe județene și a parchetelor de pe lângă acestea

S-a discutat despre proiectul de lege, aflat în Camera Deputaților pentru adoptare, privind desființarea unor instanțe județene și a parchetelor de pe lângă acestea. Nominalizările, la nivelul razei de competență a CA Alba Iulia, vizează Judecătoriile Hațeg și Orăștie (Trinunalul Hunedoara) și Judecătoriile Avrig și Agnita (Tribunalul Sibiu). Nicio instanță din județul Alba nu este nominalizată în prezent pentru desființare, însă situația nu este bătută în cuie.

Trebuie menționat faptul că solicitările de desfințare a instanțelor menționate mai sus  au fost făcute către Ministerul Justiției de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), contrar propunerilor formulate de Curtea de Apel Alba Iulia.

 

Construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, prioritate a MJ

Robert Cazanciuc a subliniat situația spațiului impropriu în care își desfășoară activitatea Tribunalul Alba, afirmând că construirea unui nou sediu pentru această instanță este prioritară pentru Ministerul Justiției. Lucrările pentru ridicarea edificiului vor începe, potrivit ministrului, în acest an.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

„Din analiza datelor statistice rezultă că în anul 2013, la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia, a scăzut numărul cauzelor nou intrate, cu 13.474 cauze faţă de anul precedent, de la 152.838 cauze în anul 2012, la 139.364 cauze în anul 2013.

Numărul cauzelor nou intrate a scăzut la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul celor trei tribunale şi a crescut la nivelul judecătoriilor

Din totalul cauzelor nou intrate, 18.910 cauze s-au înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia, 35.476 cauze la tribunalele din circumscripţia curţii şi 84.978 cauze la judecătoriile aferente.

La Curtea de Apel Alba Iulia numărul cauzelor nou intrate a scăzut cu 2.686 cauze faţă de anul precedent, la tribunale s-au înregistrat cu 16.196 cauze mai puţin decât în anul 2012, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 5.408 cauze.

La Curtea de Apel Alba Iulia, a scăzut semnificativ numărul cauzelor de conflicte de muncă şi asigurări sociale, cu 1.353 cauze, în procente de – 42,55%. De asemenea, a scăzut numărul cauzelor nou intrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal, cu 1.155 cauze, în procente – 8,71% şi în materie comercială cu 108 cauze, în procente de – 7,40%.

În materie civilă au fost înregistrate cu 26 cauze mai mult decât în anul 2012, în procente + 2,94%.

Deşi volumul cauzelor nou intrate a scăzut, Curtea de Apel Alba Iulia s-a situat şi în anul 2013 pe primul loc la nivelul curţilor de apel, din punct de vedere al încărcăturii pe schemă şi pe judecător, cu 1.915 cauze/judecător, faţă de media naţională de 1.330,05 cauze şi  cu 1.787 cauze/schemă faţă de media naţională/schemă de 1.226,24 cauze, fiind cea mai încărcată instanţă din ţară.

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul posturilor ocupate efectiv la o instanţă.

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.

 

În anul 2013,  la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 2.796 cauze faţă de anul 2012, fiind soluţionate 148.768 cauze faţă de 145.972 cauze în anul 2012, în procente cu + 1,92%.

Cea mai mare creştere a cauzelor soluţionate s-a înregistrat la Curtea de  Apel Alba Iulia , + 3.083 cauze, respectiv 21.381 cauze faţă de 18,296 cauze soluţionate în anul 2012, în procente de + 16,86 cauze şi cu 9.872 cauze mai mult faţă de anul 2011, când au fost soluţionate 11.509 cauze, în procente + 85,78%.

La nivelul tribunalelor numărul cauzelor soluţionate a scăzut faţă de anul 2012 cu 2195 cauze, în procente – 4,82%, fiind soluţionate 43.324 cauze faţă de 45.519 cauze în anul 2012.

La nivelul judecătoriilor au fost soluţionate 84.063 cauze în anul 2013, mai mult cu 1905 cauze decât în anul 2012 când au fost soluţionate  82.157 cauze, o creştere de + 2,32%.

La Curtea de Apel Alba Iulia a crescut volumul mediu de cauze soluţionate/judecător, de la 1.363 cauze soluţionate/judecător în anul 2012, la  1.467 în anul 2013.

La nivelul tribunalelor volumul mediu a crescut la 735 cauze soluţionate/judecător, faţă de 726 cauze în anul 2012.

La Tribunalul Alba  volumul mediu al cauzelor soluţionate/judecător a scăzut în anul 2013 la 791 cauze, faţă de 916 cauze soluţionate/judecător în anul 2012.

La Tribunalul Hunedoara volumul mediu al cauzelor soluţionate/judecător a crescut în anul 2013, la 778 cauze,  faţă de 690 cauze în anul 2012.

La Tribunalul Sibiu volumul mediu al cauzelor soluţionate/judecător a crescut în anul 2013, la 645 cauze,  faţă de 582 cauze în anul 2012.

La judecătoriile din circumscripţia curţii, volumul mediu al cauzelor soluţionate/judecător a scăzut în anul 2013 la 706 cauze, faţă de 735 cauze soluţionate/judecător în anul 2012.

La nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Alba Iulia, a scăzut stocul de dosare la sfârşitul anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 1837 cauze, de la 54.924 cauze existente în anul 2012, la 53.087 cauze în anul 2013.

Stocul de dosare a scăzut la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul tribunalelor iar la nivelul judecătoriilor a înregistrat o creştere.

Cea mai mare scădere a stocului de dosare s-a înregistrat la Curtea de Apel Alba Iulia unde stocul a scăzut cu 2.430 dosare, de la 9.023 cauze existent în anul 2012, la 6.593 cauze la finele anului 2013, în procente de – 26,93%.

La nivelul tribunalelor, stocul de dosare a scăzut cu 1.019 dosare, de la 26.486 dosare în anul 2012, la 25.467 dosare în anul 2013, în procente de – 3,85%.

La nivelul judecătoriilor, stocul de dosare a crescut cu 1.612 dosare faţă de anul precedent, de la 19.415 dosare existent la sfârşitul anului 2012, la 21.027 dosare în anul 2013, în procente de + 8,30%.

Pe materii, stocul de dosare a scăzut la nivelul instanţelor din circumscripţia curţii, în materie comercială şi de  contenciosului administrativ şi fiscal, cu 3.624 cauze, de la 24.218 cauze la finele anului 2012, la 20.594 cauze în anul 2013, în procente de – 14,96% şi în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale cu 325 cauze, de la 3.632 cauze în anul 2012, la 3.307 cauze în anul 2013, în procente de – 8,95%.

Totodată, a fost înregistrată o creştere a stocului de dosare în materie civilă, cu 1.643 cauze, de la 24.703 cauze în anul 2012, la 26.345 cauze în anul 2013, în procente de + 6,65% şi cu 551 cauze în materie penală, de la 2.330 cauze în anul 2012, la 2.841 cauze la sfârşitul anului 2013, în procente de + 21,93%.

La Curtea de Apel Alba Iulia a scăzut stocul în materie de contencios administrativ şi fiscal cu 1.660 dosare, de la 6.861 cauze în anul 2012, la 5.201 cauze în anul 2013, în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale cu 616 dosare, de la 1.092 cauze în anul 2012, la 476 cauze în anul 2013, în procente de – 56,41%, în materie civilă cu 137 dosare, de la 363 dosare în anul 2012, la 226 dosare în anul 2013, în procente de – 37,74% şi în materie comercială cu 19 cauze, de la 315 dosare în anul 2012, la 296 dosare în anul 2013, în procente de – 6,03%.

Stocul a crescut doar în materie penală, cu 43 cauze, de la 351 cauze în anul 2012, la 394 cauze în anul 2013.

În anul 2013, a crescut indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor la nivelul instanţelor la 77,08%, faţă de la 76,48% în anul 2012.

Indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor a crescut la Curtea de Apel Alba Iulia şi la nivelul tribunalelor în timp ce la nivelul judecătoriilor a înregistrat o scădere.

La Curtea de Apel Alba Iulia indicele mediu de operativitate a crescut la  77,43%, faţă de  67,93% în anul 2012, cu 9,50 procente.

La nivelul tribunalelor, indicele mediu de operativitate a crescut la  68% faţă de  67,72 %  în anul 2012 iar la judecătorii  a scăzut de la 84,95 % în anul 2012 la 83 % în anul 2013.

La Tribunalul Alba operativitatea  a scăzut de la 79,51 %  în anul 2012 la, 75% în anul 2013, cu 4,5 procente.

La Tribunalul Hunedoara operativitatea a crescut de la 61,18% în anul 2012, la 65,45% în anul 2013, cu 4,27 procente .

La Tribunalul Sibiu indicele de operativitate a crescut de la 59,90% în anul 2012, la 64% în anul 2013, cu 4,1 procente mai mult.

La nivelul judecătoriilor operativitatea a crescut la  6 instanţe iar la 8 instanţe a scăzut faţă de anul 2012.

În anul 2013, ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia în fond şi apel, a scăzut cu 2,28 procente.

Din totalul de 1.510 hotărâri pronunţate de Curtea de Apel Alba Iulia în fond şi apel, au fost atacate 356 hotărâri, rezultând un procent mediu de atacabilitate de la 23,58%, faţă de 30,86% în anul 2012.

La nivelul tribunalelor din totalul de 35.356 hotărâri pronunţate în fond şi apel, au fost atacate 13.629 hotărâri, în procent de 38,55%, indice foarte apropiat de cel existent în anul 2012, de 38,79 %.

Indicele de atacabilitate s-a uniformizat la nivelul celor trei tribunale.

La Curtea de Apel Alba Iulia indicele de desfiinţare şi de casare/modificare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de tribunale a scăzut în toate materiile.

La nivelul tribunalelor din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia indicele de desfiinţare a hotărârilor în apel a scăzut în materie penală de la 44,44% în anul 2012, la 33,14% în anul 2013 iar în materie civilă nesemnificativ de la 34,04% în anul 2012, la 34,02% în anul 2013.

La Curtea de Apel Alba Iulia din totalul de 21.381 cauze soluţionate în anul 2013,  12.861 cauze au fost soluţionat într-un interval de 0 – 6 luni,  7.967 cauze au fost soluţionat într-un interval de 6 – 12 luni iar 553 cauze au fost soluţionat într-un interval cuprins între 1 – 2 ani.

La nivelul tribunalelor  din totalul de 43.324 cauze soluţionate în anul 2013,  20.522 cauze au fost soluţionat într-un interval de 0 – 6 luni,  16.376 cauze au fost soluţionat într-un interval de 6 – 12 luni iar 6.426 cauze au fost soluţionat într-un interval cuprins între 1 – 2 ani.

Deşi numărul cauzelor soluţionate a scăzut în anul 2013 cu 2.193 cauze faţă de anul 2012, de la 45.519 la 43.324, în anul 2013 a scăzut cu 18.039 numărul cauzelor soluţionate în intervalul 0 – 6 luni.

A crescut cu 10.930 numărul cauzelor soluţionate în intervalul 6 – 12 luni şi cu 4.914  numărul cauzelor soluţionate într-un interval de 1 – 2 ani.

La nivelul judecătoriilor din totalul de 84.063 cauze soluţionate în anul 2013,  76.898 cauze au fost soluţionat într-un interval de 0 – 6 luni,  4.370 cauze au fost soluţionat într-un interval de 6 – 12 luni iar 2.795 cauze au fost soluţionat într-un interval cuprins între 1 – 2 ani.

Din totalul de 1.836 cauze soluţionate în plus faţă de anul precedent, 917 cauze au fost soluţionate într-un interval de 0 – 6 luni, 609 cauze într-un interval de 6 – 12 luni şi 310 cauze într-un interval de 1 – 2 ani.

În statul de funcţii al Curţii de Apel Alba Iulia şi instanţelor din circumscripţia acesteia au fost prevăzute începând cu data de 06 februarie 2013, 280 de posturi de judecători şi 378 posturi de grefier, urmare suplimentării schemei de personal cu 7 posturi de judecători şi 12 posturi de grefier.

Din posturile suplimentate la data de 06.02.2013, 2 posturi de judecători şi 5 posturi de grefieri au fost alocate Curţii de Apel Alba Iulia, 2 posturi de judecători şi 5 posturi de grefieri Tribunalului Alba,  câte 1 post de judecător Judecătoriei Alba Iulia, Judecătoriei Deva şi Judecătoriei Sibiu iar 2 posturi de grefieri Judecătoriei Deva.

În urma acestei măsuri, în statul de funcţii al Curţii de Apel Alba Iulia – aparat propriu, au fost prevăzute 45 posturi de judecători şi 41 posturi de grefieri.

Conducerea Curţii de  Apel Alba Iulia a urmărit în mod permanent ocuparea posturilor vacante şi echilibrarea volumului de activitate  atât la nivelul curţii cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia.”

Informații sinteză puse la dispoziție de Purtător de cuvânt MUNTEAN COSMIN – CURTEA DE APEL ALBA IULIA – BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

1 comentariu

Mariana 20 februarie 2014 at 16:57

Deci,avem o depasire a cauzelor cam peste tot. Romanii stau bine la capitolul asta, ca asa sunt facute legile, sa se poata strecura mai toti. Totusi pentru operativitate ar trebuie judecatori mai multi ca judecarea ajunge in 80 % din cazuri la peste un an.

Comentariile sunt oprite