Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Politică Administrație

Fonduri europene: Prezentare PNDR 2014-2020. Oportunități pentru tineri, fermieri, IMM-uri, autorități locale

Bogdan Presecan

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

În pofida unor temeri nejustificate, se poate spune că strategia PNDR 2014-2020 a fost finalizată conform programului stabilit între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisia Europeană. Deja Programul a fost transmis în draft de către Minister la Comisia Europeană pentru a se analiza şi aproba sumele propuse pentru finanţare.

În perioada următoare, conducerea MADR şi reprezentanţii grupului de coordonare pentru PNDR din cadrul Ministerului vor începe negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a stabili concret sumele pentru sprijin acordate pentru fiecare măsură în parte şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii de fonduri europene.

„Ne bucură faptul că de această dată PNDR 2014-2020 nu am mai fost transmis Comisiei Europene cu întârziere, aşa cum s-a întâmplat cu PNDR 2007-2013. Faptul că încă din lunile mai-iunie ale acestui an se vor deschide primele sesiuni de depunere a proiectelor finanţate prin fonduri europene reprezintă o garanţie că am pornit cu dreptul în implementarea viitorului Program. Fără îndoială am învăţat din ceea ce n-a mers, ceea ce nu a funcţionat în programul anterior şi s+au luat toate măsurile pentru îmbunătăţirea substanţială a viitorului Program. Cu alte cuvinte viitorul Program va fi mult mai uşor de accesat, în condiţii mult mai bune, cu documente mult simplificate şi în condiţii mult mai avantajoase pentru beneficiari. De altminteri, depunerea proiectelor on-line în noua sesiune din mai-iunie este doar începutul unor acţiuni de simplificări ample de care vorbeam mai înainte şi un sprijin real pentru beneficiarii care vor să acceseze fonduri europene pentru agricultură şi dezvoltare rurală.” a precizat Nicolae POPA, Director General Adjunct al APDRP.

Elit - Gustul Desăvârșit

 

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole.
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri.
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural.
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural

 1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)
 • Submăsura ”Modernizare ferme” – investiții în ferme precum dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor

Alocare estimativă PNDR 2014 – 2020 aprox. 1.017 mil. Euro (din care alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol este 260 mil euro);

Beneficiari

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

• grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;

• institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare.

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:

 • 1.000.000 Euro în cazul activității de producție;
 • 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

 

1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)

 • Submăsura ”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din Anexa I la Tratat” – investiții în cadrul unităților de procesare, inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, alte tehnologii (din care alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, este 40 mil. Euro);

Beneficiari

• întreprinderi;

• grupuri de producători și cooperative

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:

• 1.000.000 euro/proiect;

• 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

1. Investiții în active fizice

 • Submăsura ”Infrastructura de adaptare a agriculturii și silviculturii” (drumuri de acces la exploatațiile agricole și forestiere, instalații/infrastructură de irigații)

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 aprox. 570 mil. Euro ( din care pentru irigații – 370 mil. Euro și pentru drumuri de acces agricole și forestiere 200 mil. Euro);

Beneficiari

Agricol

• unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora.

Silvic

• proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;

• unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;

• administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.

Irigații

• organizaţii / federaţii ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea sprijinului public nerambursabil:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de repompare, precum și drumurilor forestiere;

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura ”Instalare tineri fermieri ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 aprox. 400 mil. Euro

Beneficiari:

• tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care dețin în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă avînd dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard (propunere) .

Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, maximum 50.000 Euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri și de producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

 • Submăsura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020  aprox. 150  mil. Euro.

Beneficiari

• fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii (propunere 8000 -14.999 Euro valoare Producție Standard).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 Euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

 – 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 – 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri  și producția comercializată.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

Pentru ca PNDR 2014-2020 să funcţioneze fără sincope, s-au inclus o serie de modificări şi îmbunătăţiri necesare pentru a corecta disfuncţionalităţile din vechiul Program 2007-2013:

 • finanţarea prin noul Program a proiectelor depuse de localităţile aparţinătoare oraşelor mici;
 • Mijloacele de transport care vor fi eligibile prin noul Program vor fi clar definite prin fişele tehnice;
 • diminuarea perioadelor de evaluare a cererilor de sprijin la maxim trei-patru luni de zile;
 • organizarea de sesiuni semestriale sau anuale continue cu prezentarea raportului de selecţie lunar sau trimestrial;
 • simplificarea documentelor ataşate cererilor de finanţare, a procedurilor tehnico-economice şi de achiziţii;
 • eforturi susţinute pentru încheierea unor parteneriate cu băncile comerciale pentru asigurarea cofinanţării private (incluzând termene de graţie care să permită intrarea în producţie, termene de rambursare mai mari, dobânzi mai mici);
 • înfiinţarea unei baze de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, utilaje agricole şi lucrări de construcţie pentru a simplifica procedura de achiziţie (nu mai e nevoie de solicitarea a trei oferte în cazul achiziţiilor pentru beneficiarii privaţi);
 • acordurile standardizate, celelalte aprobări şi autorizări se vor depune în noul Program doar la încheierea contractului de finanţare;
 • depunere cererilor de finanţare on-line;
 • se va pune un accent deosebit pe calitatea şi sustenabilitatea investiţiilor propuse.

VA URMA PARTEA II (vineri, 18 aprilie)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

FOTO| Sicoe Mihai, noul președinte interimar al TSD Alba. Tinerii social-democrați și-au ales noul președinte și un nou birou de conducere

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

FOTO| Sicoe Mihai, noul președinte interimar al TSD Alba. Tinerii social-democrați și-au ales noul președinte și un nou birou de conducere

În cursul zilei de joi, 11 august, tinerii social-democrați și-au ales noul președinte, în persoana lui Sicoe Mihai și un nou birou de conducere. Noua structura de conducere trebuie validata în Consiliul Politic Județean.

„La sediul PSD Alba am participat, alături de secretarul executiv, Corneliu Muresan, fost președinte al TSD Alba, la o nouă întâlnire cu tinerii social-democrați, care doresc să se implice în politică și să lase în urma lor lucruri bune, pozitive, pentru cei din jur.

Noua structura de conducere trebuie validata în Consiliul Politic Județean. Îmi doresc ca în noua echipa a tinerilor social-democrați sa facă parte și membrii noștri de la tineret care sunt în partid de mai mulți ani.

Elit - Gustul Desăvârșit

Tinerii trebuie să aibă o șansă în politică. Cei cu care m-am întâlnit astăzi sunt muncitori, au succes pe plan profesional și sunt convins că pot aduce plusvaloare comunităților din care fac parte!

În următoarea perioadă, vom organiza mai multe întâlniri și ne vom implica în diverse activități benefice oamenilor, așa cum am mai făcut! Mult succes tinerilor noștri! Mult succes noului președinte și echipei sale!”, a transmis deputatul Radu Tuhuț.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: Guvernul PNL-PSD–UDMR TAXEAZĂ din nou românii. În curând vor pune o taxă și pe aerul respirat.

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR: Guvernul PNL-PSD–UDMR TAXEAZĂ din nou românii. În curând vor pune o taxă și pe aerul respirat.

Prin noua ordonanță de creștere a taxelor, Guvernul ne taxează și pensiile pentru care contribuim la Pilonul II. Prevederea intră în vigoare din 2023 și sunt impozitate și dividendele încasate de fondurile de pensii.

Pe lângă faptul că măsura este imorală, este și neconstituțională, pentru că presupune practic o dublă impozitare. În majoritatea țărilor europene cu sisteme de pensii private, au fost implementate prin legislațiile naționale exceptarea de la plata impozitului pe câștigurile din investiții în perioada de acumulare a pensiilor private.

Deși nu a fost dezbătută, măsura este un prim pas spre naționalizarea Pilonului II de pensii. Coaliția PSD-PNL vrea să pună mâna pe banii românilor din Pilonul II, iar noul plan este în lucru în ministerul condus de Adrian Câciu. Spre deosebire de epoca Dragnea, când s-a mai încercat naționalizarea pilonului II, planul este acum mult mai perfid și este susținut de PNL și de președintele Klaus Iohannis.

Elit - Gustul Desăvârșit

Planul este să gonească administratorii de fonduri din România, ca apoi să preia activele noastre administrate de aceștia, și, evident, contribuția lunară. Din această cauză au început să taxeze dividendele, astfel încât să poată arăta apoi că rentabilitatea fondurilor de pensii private e tot mai scăzută. În final, Coaliția Sărăciei PSD-PNL-UDMR va fura banii pe care românii i-au cotizat la fondurile de pensii private.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD susține Cupru Min Abrud! 43 de milioane de lei pentru investiții și susținerea producției!

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Comunicat de presă| PSD susține Cupru Min Abrud! 43 de milioane de lei pentru investiții și susținerea producției!

În ședința de astăzi, Guvernul a aprobat Memorandumul inițiat de Ministerul Economiei, prin care Cupru Min Abrud să beneficieze de un procent de 50% vărsăminte la bugetul de stat, reprezentând dividende din profitul realizat în anul 2021, pentru a asigura sursa proprie de finanţare a investiţiilor şi de susţinere a producţiei. Astfel, 43 de milioane de lei vor fi alocate pentru optimizarea proceselor de producție și pentru obținerea unui concentrat de cupru de calitate mai bună.

Ministrul Economiei, social-democratul Florin Spătaru, se ține de cuvânt și așa cum a promis a promovat Memorandumul pentru repartizarea a 50% din profitul Cupru Min pentru susținerea producției și a investițiilor de care are nevoie compania.

În calitate de parlamentar al județului Alba voi susține solicitările și necesitățile oamenilor de aici și voi fi mereu alături de ei. La ambele vizite ale ministrului PSD, Florin Spătaru, am promis că vom fi alături de angajați, de companie și de comunitățile locale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Prin promovarea Memorandumului a fost aprobată o derogare de la OG nr. 64/2001 care prevede ca societățile și companiile cu capital majoritar sau integral de stat să verse 90% din profitul pe 2021 la bugetul de stat. Prin prezentul act normativ, Guvernul a aprobat ca Societatea Cupru Min SA să verse un procent mai mic de 90%, dar nu mai puțin de 50% din profitul companiei către bugetul de stat.

Ministerul Economiei a anunțat că Planul de management al Cupru Min prevede o serie de proiecte de investiții, precum lucrări de supraînălțare baraj iaz decantare Valea Șesei de la cota 705 mdM la cota 710 mdM, proiectarea, achiziția, montajul și punerea în funcțiune a unei linii noi de flotație care să prelucreze o cantitate de cca 500-600 t/h, cu o eficiență tehnologică de minim 82% și achiziție de utilaje de mare capacitate pentru exploatarea carierei de cupru.

Deputat PSD Alba, Tuhuț Radu-Marcel


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea