Ești persoană fizică autorizată (PFA)? Vezi lista cheltuielilor pe care le poți deconta

Paul Voicu - Primar 2020

„Venitul net anual, din activităţi independente obținut de către persoanele fizice autorizate, care sunt impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri”, spun reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

cod fiscalMulte persoane fizice autorizate (PFA) nu știu foarte clar care dintre cheltuielile pe care le efectuează pot fi decontate, fiind scăzute din suma pe baza căreia se calculează impozitul pe venit.

ELIT

Potrivit funcționarilor ANAF, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească toate cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

– să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

Mihail David - 2020

– să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

– să respecte regulile privind amortizarea.

– să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.

Iată și o listă cu exemple de cheltuieli deductibile:

– cheltuielile făcute pentru a cumpăra materia primă, materialele consumabile, obiectele de inventar sau mărfurile;

– cheltuielile cu diverse lucrări executate și cu serviciile prestate de terți;

– cheltuielile pe care le face contribuabilul pentru a-și putea executa lucrările și presta serviciile către clienții săi;

– chiria pe care PFA-ul o achită pentru spațiul în care funcționează, precum și chiria pentru utilaje și alte instalații folosite în scopul desfășurării activității (chirie dovedită printr-un contract de închiriere);

– dobânzile la creditele bancare contractate de PFA;

– comisioanele și costurile altor servicii bancare;

– primele de asigurare a activelor, a stocurilor deținute, precum și asigurarea pentru riscul profesional;

– cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații;

– cheltuielile pentru curentul electric și apă;

– cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane;

– salariile plătite de PFA propriilor angajați;

– impozitele și alte taxe cu excepția impozitului pe venit;

– contribuțiile pentru asigurările sociale, șomaj, sănătate, accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții pentru PFA și angajații săi;

– cheltuielile cu amortizarea;

– valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate;

– rata de leasing;

– cheltuielile cu diferite cursuri profesionale pentru PFA și angajații săi;

– cheltuielile pentru participarea la congrese și întruniri profesionale;

– cheltuielile cu funcționarea și întreținerea bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, pentru partea aferentă folosirii pentru derularea afacerii;

– cheltuielile de delegare, detașare și deplasare. Atenție, indemnizația de delegare, detașare în altă localitate, în țară și în străinătate este deductibilă limitat;

– cheltuielile de reclamă și publicitate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului pe baza unui contract scris, precum și costurile pentru producerea materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. (Z.U.)

Sursa: money.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...