Ziarul Unirea

Ești persoană fizică autorizată (PFA)? Vezi lista cheltuielilor pe care le poți deconta

„Venitul net anual, din activităţi independente obținut de către persoanele fizice autorizate, care sunt impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri”, spun reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

cod fiscalMulte persoane fizice autorizate (PFA) nu știu foarte clar care dintre cheltuielile pe care le efectuează pot fi decontate, fiind scăzute din suma pe baza căreia se calculează impozitul pe venit.

ELIT

Potrivit funcționarilor ANAF, condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească toate cheltuielile aferente veniturilor pentru a putea fi deduse sunt:

– să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

– să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

ADEZIUNE PLUS ALBA

– să respecte regulile privind amortizarea.

– să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.

Iată și o listă cu exemple de cheltuieli deductibile:

– cheltuielile făcute pentru a cumpăra materia primă, materialele consumabile, obiectele de inventar sau mărfurile;

– cheltuielile cu diverse lucrări executate și cu serviciile prestate de terți;

– cheltuielile pe care le face contribuabilul pentru a-și putea executa lucrările și presta serviciile către clienții săi;

– chiria pe care PFA-ul o achită pentru spațiul în care funcționează, precum și chiria pentru utilaje și alte instalații folosite în scopul desfășurării activității (chirie dovedită printr-un contract de închiriere);

– dobânzile la creditele bancare contractate de PFA;

– comisioanele și costurile altor servicii bancare;

– primele de asigurare a activelor, a stocurilor deținute, precum și asigurarea pentru riscul profesional;

– cheltuielile poștale și taxele de telecomunicații;

– cheltuielile pentru curentul electric și apă;

– cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane;

– salariile plătite de PFA propriilor angajați;

– impozitele și alte taxe cu excepția impozitului pe venit;

– contribuțiile pentru asigurările sociale, șomaj, sănătate, accidente de muncă și boli profesionale, precum și alte contribuții pentru PFA și angajații săi;

– cheltuielile cu amortizarea;

– valoarea rămasă neamortizată a bunurilor și drepturilor amortizabile înstrăinate;

– rata de leasing;

– cheltuielile cu diferite cursuri profesionale pentru PFA și angajații săi;

– cheltuielile pentru participarea la congrese și întruniri profesionale;

– cheltuielile cu funcționarea și întreținerea bunurilor care fac obiectul unui contract de comodat, pentru partea aferentă folosirii pentru derularea afacerii;

– cheltuielile de delegare, detașare și deplasare. Atenție, indemnizația de delegare, detașare în altă localitate, în țară și în străinătate este deductibilă limitat;

– cheltuielile de reclamă și publicitate pentru popularizarea numelui contribuabilului, produsului sau serviciului pe baza unui contract scris, precum și costurile pentru producerea materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. (Z.U.)

Sursa: money.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Anunț începere proiect „Reparații capitale la Școala Gimnazială din localitatea Țelna, comuna Ighiu, județul Alba”

Comunicat de presă Unitatea Administrativ   Teritoriala COMUNA IGHIU, JUDETUL ALBA,  a semnat  contractul de finantare nr. 6774 / 22.03.2021 cu… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

ANUNȚ începere proiect Alba Doner Production SRL, măsura 2: “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Comunicat de presă 24.12.2020 ALBA DONER PRODUCTION S.R.L., cu sediul în ALBA, localitatea Alba Iulia, str. Str. LIVEZII, nr. 35… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro