Ziarul Unirea

Drumuri modernizate în comuna Șibot: Licitația de peste 1.9 milioane, lansată în SEAP

Drumuri modernizate în comuna Șibot: Licitația de peste 1.9 milioane, lansată în SEAP

Primăria comunei Șibot a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziție lucrări pentru obiectivul ,,Modernizare străzi și drumuri în comuna Șibot și satele componente,,. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.907.216,56 lei, fără TVA,

Structura rutieră existentă a străzilor este slab pietruita, acestea au suferit degradări in timp, fapt ce conferă îmbrăcămintei o viabilitate necorespunzătoare. Acestea au lățimi variabile cuprinse între 3,50…4,50 m, iar dispozitivele de colectare si evacuare a apelor lipsesc sau sunt necorespunzatoare. Datorită stării tehnice necorespunzătoare a străzilor propuse spre modernizare, circulația se desfășoară cu dificultate, în special pe timp defavorabil.

ELIT

Obiectul de investiții este amplasat în localitățile: Sibot, Balomiru de Câmp si Băcăinti, comuna Șibot, jud. Alba. Străzile din comuna Șibot pentru care se întocmește prezenta documentație sunt în număr 5 și au o lungime totală de 2410,0 m. Acestea sunt următoarele:

strada Principală in localitatea Șibot 3.m;
strada Râului in localitatea Șibot 4.m;
strada Tineretului in locatitatea Șibot 728 m;
strada Săliște in localitatea Balomiru de Câmp 281 m;
drumul Școala spre Biserica in localitatea Băcăinți 782 m;

Lucrările prevăzute în documentația tehnică analizată sunt următoarele:

Proiectarea elementelor geometrice în plan și în profil longitudinal, pentru o viteză de proiectare de 20-25 km/h;

Proiectarea elementelor geometrice în profil transversal astfel:
– lățimea părții carosabile: 4,00…5,50 m;
– platforma: 5,00…7,00 m;
– panta transversală a părții carosabile: 2,5 %;
– panta transversală acostamente 4,0 %.

Pentru modernizarea străzilor din comuna Șibot se va prevedea o structura rutiera supla formata astfel:

-4,0 cm strat de uzura B.A.P.C. 16;
-6,0 cm strat de legătură B.A.D.P.C. 22,4;
-15,0 cm strat superior de fundație din piatra sparta amestec optimal;
-30,0 cm strat inferior de fundație din balast;

Acostamentele vor fii completate cu balast în grosime de cca. 25,0 cm pana la nivelul imbracamintii asfaltice.

Scurgerea apelor se va realiza prin șanțurile si rigolele de beton noi proiectate astfel încât să se realizeze descărcarea apelor prin podețele tubulare noi proiectate. Pentru desfășurarea circulației rutiere în condiții de siguranță corespunzătoare s-au prevăzut lucrări de semnalizare verticală și orizontală. Lucrările prevăzute nu modifică defavorabil mediul înconjurător, poluarea în atmosferă, iar zgomotele și vibrațiile se vor diminua.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419