Drumul județean 103E, de la DN1 până la Gârbova de Sus, se modernizează. Investiție de 1,8 milioane de euro – PROIECT

Consilierii județeni din Alba vor supune spre aprobare în ședința ordinară din 22 februarie un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 103E: DN 1 – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Susˮ. 

Indicatori tehnici, potrivit proiectului de hotărâre:

– Categoria funcțională a drumului: Drum județean;

– Clasa tehnică: IV;

– Viteza de proiectare: 20-30 km/h;

– Lungimea totală a traseului amenajat: 7675 m;

– Lățimea părții carosabile: 4,00 – 5,50 m;

– Lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m;

– Lățimea platformei: 5,00 – 6,50 m;

– Panta transversală este 2,5% în aliniament la carosabil (pantă unică și profil acoperiș) și

4% la acostamente.

Valoarea totală a investiției este de 7.262.541 lei, la care se adaugă TVA în valoare de

1.365.964 lei, cu un total de 8.628.505,27 lei (inclusiv TVA)

Durata de execuție estimată este de 12 luni

Drumul județean DJ 103E: DN 1 – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Sus, se află pe

teritorilul administrativ al municipiului Aiud și asigură legătura localităților Gîrbova de Jos,

Gîrbovița și Gîrbova de Sus cu DN1, una dintre principalele artere de circulație care străbate

teritoriul județului Alba.

Are lungimea totală de 9,390 km, din punct de vedere al structurii rutiere drumul este pietruit între km 0+000 – 7+540, iar restul de 1,850 km este de pământ.

În prezent, pe drumul respectiv se poate dezvolta o viteză de deplasare redusă din cauza gropilor prezente în sistemul rutier, lipsei unor sisteme de scurgere a apelor pluviale atât de pe partea carosabilă (panta tranversală) cât și din zona drumului (șanțuri și podețe colmatate sau subdimensionate) și în special lipsei unei suprafețe de rulare rezistentă la acțiunea factorilor climatici.

Corectarea elementelor geometrice ale drumului, atât în plan cât și în profil longitudinal și transversal, urmate de lucrări de executare a unui sistem rutier modern ar elimina aceste neajunsuri. Amenajarea acestuia va contribui la realizarea unor activități productive, ducând la ridicarea standardului de viață al locuitorilor, așa încât acest lucru să conducă la stabilizarea populației în aceasta zonă, cu toate consecințele benefice ale acesteia.

Prin modernizarea drumului, se realizează o cale de comunicaţie care să satisfacă nevoile actuale şi de perspectivă ale utilizatorilor, reducerea costurilor de întreținere, reducerea costurilor de transport, creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact benefic asupra mediului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...