Drumul forestier Valea Hărmănesei din orașul Baia de Arieș va fi modernizat: Investiție de aproape 600.000 de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Drumul forestier Valea Hărmănesei este în prelungirea străzii 22 Decembrie și urmează cursul pârâului Hărmăneasa, având lungimea totala de circa 5,00 km, fiind deja modernizat pe lungimea de 1,330 km. Acest drum asigura legatura prin drumul vicinal cu care se intersecteaza la km 1+300.0, cu localitatea Muncelu si Manastirea “Martirii Neamului”.

Drumul forestier urmează a se moderniza pe lungimea de 3500,00 m, datorita stării tehnice necorespunzătoare a drumului existent. O zona forestiera inaccesibila scoate din circuitul economic resurse lemnoase si nelemnoase apreciabile, stânjenește si chiar blochează executarea unor lucrări silviculturale, creează un potențial de risc ecologic ridicat, limitează turismul si dezvoltarea economica a zonei.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Modernizarea drumului forestier contribuie la largirea accesului locuitorilor din cartierul Valea Harmaneasa la serviciile de utilitate publică: învățământ, administrație publică, sănătate, cultură, din zona centrala a orașului Baia de Aries. etc.

Starea tehnica actuală a acestui drum forestier nu permite asigurarea unor condiții normale de trafic, având porțiuni de drum greu practicabile datorită stării de degradare avansate, degradări cauzate de transportul materialului lemnos din zonă, precum și lipsa investițiilor de modernizare pentru mărirea capacității portante a drumurilor și asigurarea scurgerii apelor din precipitații.

Degradarea a fost accentuata de curgerile de ape necontrolate provenite din precipitații, formându-se defecțiuni grave în structura rutieră. Pantele transversale si longitudinale necorespunzătoare ale platformei au dus la îngreunarea colectării apelor de suprafața, apa stagnând pe platforma drumului, rezultând de-a lungul timpului degradări accentuate pe o mare parte din traseul drumului forestier.

Se vor realiza:

  • Suprafaţa carosabilă modernizata
  • Statii de incrucisare:
  • Accese:
  • Ziduri de sprijin:
  • Subzidiri si suprainaltari ziduri existente:
  • Rigole
  • Podete

Valoarea estimata fara TVA, a investiției este de 582.399,87 de lei.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419