Drumul ce leagă localitatea Ciumbrud de municipiul Aiud va fi reabilitat cu 4,2 milioane de lei – PROIECT

Drumul ce leagă localitatea Ciumbrud de municipiul Aiud va fi reabilitat cu 4,2 milioane de lei – PROIECT

Drumul județean ce leagă localitatea Ciumbrud de municipiul Aiud va fi reabilitat, în cadrul unui proiect inițiat de Consiliul Județean Alba, în valoare de 4,2 milioane de lei.

În ședința din 19 octombrie se va supune spre aprobare proiectul  de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Modernizare drum județean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) – Păgida – Gîmbaş – Aiud (DN 1)”.

Drumul județean DJ 107 Z: Ciumbrud (DJ 107 E) – Păgida – Gîmbaş – Aiud (DN 1) asigură legătura între Ciumbrud şi Aiud, cu plecarea din Ciumbrud, traversând localităţile Ciumbrud,

Păgida, Gîmbaş şi Aiud (DN 1). Are lungimea totală de 8,5 km, iar lățimea platformei drumului județean este cuprinsă între 5,50 m – 7,00 m, cu o lățime a părții carosabile în aliniament de 5,50 m și acostamente cu lățimi variabile de 0 – 0,75(m). Din punct de vedere al structurii rutiere drumul este pietruit de la km 0+650 până la km 4+950 iar restul este asfaltat (0+000-0+650; 4+950-8+500), se arată în proiectul de hotărâre.

”Tronsonul de drum județean DJ 107 Z poziționat de la km 0+500 până la km 3+939, respectiv din localitatea Gâmbaş până în localitatea Păgida, are durata de exploatare depășită prezentând numeroase degradări la nivelul căii de rulare cât și cedări ale structurii rutiere.

Elementele geometrice nu corespund cerințelor de trafic actual și de perspectivă iar lucrările de colectare și evacuare a apelor sunt nefuncționale și cu gabarite depășite. Principala problemă a drumului este generată de lipsa unui sistem rutier adecvat traficului actual și prognozat precum și de scurgerea necontrolată a apelor pluviale către emisar”, potrivit sursei citate.

Conform devizului general elaborat, valoarea totală a investiției este de 4.201.614 de lei (inclusiv TVA), din care C+M 3.705.316,67 lei (inclusiv TVA).

Durata de realizare a investiției este estimată la 6 luni.