Rămâi conectat

Ştirea zilei

Două școli din Blaj vor fi reabilitate și modernizate: Licitația în valoare de peste 3.5 milioane lei, lansată în SEAP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Structurile școlare ”Petru Pavel Aaron” și ”Ion Micu Moldovan” din cadrul Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” vor fi extinse și modernizate, proiectul fiind finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Primăria municipiului Blaj a lansat luni, 7 decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția lucrărilor de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent pentru obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, structura I M Moldovan și structura P P Aaron. Valoarea totală estimată a investiției este de 3.542.730,61lei, fără TVA.

Structura ”Ion Micu Moldovan”

Corpul de clădire a Structurii I M Moldovan în care se desfășoară actul educațional a fost construită înainte de anii 1990, având funcțiunea de școala.

Corpul 1 de clădire al Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Păcii, nr. 144 a avut o comportare relativ buna în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria. Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

o Desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn.

o Consolidarea planșeului elastic din lemn;

o Reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unor rampe.

o Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

o Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

o Pereții exteriori ce formează anvelopa clădirii vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomante din cadrul auditului energetic.

o Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

o Paldoselile prevăzute se vor executa din parchetlaminat de tafic intens, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația sălilor și incaperior.

o Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

o Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

o Se vor înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

o Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modern și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin re compartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

o Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fî dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

o Pentru că beneficiarii rezultatului final să își poată desfășură activitatea în condiții optime și cu prevederea spatiilor necesare, se propune construirea unui etaj parțial intre axele: (I-
C)-(2- 5)

o Se vor Închide unele ferestre în vederea limitării propagării focului în caz de incendiu.

o Datorita faptului că încălzirea se vă realiza sistematizat prin intermediul centralei termice, coșurile de fum existente vor fi eliminate.

o Comparativ cu situația existenta, se vor realiza pereți calcan după cum urmează: de-a lungul axului 12, în axul 10 intre axele A-E, în lungul axului A, intre axele 10-12, conform planului șarpanta.

o Șarpanta ce se înlocuiește vă fî realizata în mai multe ape, în timp ce șarpanta etajului parțial construit vă fî într-o singura apa, cu pănăta de scurgere în interiorul clădirii.

o Toate ușile de la casa scării vor fî dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

o Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 2 cm.

o Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instalația de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o înălțime de 1,8 m.

o Colectarea apelor uzate se vă face prin intermediul căminelor de canalizare proiectate care se vor racorda la reteau de canalizare

Structura ”Petru Pavel Aaron”

Corpul 1 al clădirii de Structura P P Aaron în care se desfășoară actul educațional a fost construit înaintea anilor 1990, având funcțiunea de școala.

Corpul 2 al clădirii de Structura P P Aaron este destinat că fiind o încăpere pentru depozitarea uneltelor, ustensileleor, materialelor și echipamentelor școlare, fiind construit în 1980.

Corpul 2 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare neadecvata în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria.

Corpul 3 al clădirii de Structura P P Aaron prevede adăpostirea centralei termice care fumizeara agentul termic al întregii clădiri, fiind construit în 1980.

Corpul 3 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare relativ buna în timp, Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

Corp 1:

desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, demontare/montare planșeu existent pe sol și termoizolarea acestuia, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol/planșeului peste etaj, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei rampe.

Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

Izolarea pereților exteriori ce formează anvelopa clădirii, vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomandare din cadrul auditului energetic.

Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare, avandu-se în vedere că se vor elimina și ancadramentele exterioare prevăzute la ferestre. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

Paldoselile prevăzute se vor executa din parchet, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația și funcțiunea sălilor și incaperior.

Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

În urma modernizării corpului de clădire PP Aaron, a Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu se vor Înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modem și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin recompartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fi dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

Toate ușile de la casa scării vor fi dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 3 cm.

Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Instalația de distribuție a agentului termic pentru Încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler și de asemenea montarea unor panouri fotovoltaice.

Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instaaltia de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor Înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o Înălțime de 1,8 m.

Grupurile sanitare se vor recompartimenta pentru a se amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, pe lângă cele destinate elevilor și personalului scolii, pe categorii

În sala de clasa dispusa intre axele 4-6 se vă prevedea un perete despărțitor pentru amenajarea unei săli profesorale.

Magazia existenta se vă muta în locul holului de lângă sălile de direcțiune și secretariat, accesul la aceasta facandu-se doar de pe casa scării, astfel ușa inițiala se vă muta pentru acces la casa scării.
Se vă prevedea un gol de ușa intre corpul Cl și C2 pentru a se face o legătură interioara dintre cele doua.

Corp 2:

desfacerea învelitorii din azbociment, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, plăcii pe sol și a planșeului, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionali zarea spațiului pentru adaptarea acestuia la accesul sălii de mese, ce se vă face doar prin interiorul clădirii, dinspre corpul de școala CI.

Inițial, corpul C2 fiind depozit și accesul facandu-se din exteriorul clădirii, în viitor se vă elimina ușa exterioara și se vor amplasa 2 ferestre pe acea latura, intre axele: 5-6 și H-G.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în Întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler.

Prepararea agentului termic pentru încălzire pentru cele doua corpuri 1 și 2, vă fi realizata atât de către cazanele murale.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.

Corp 3 – CT:

desfacerea învelitorii din panou, realizarea unui planșeu din beton armat, realizare șarpanta noua și montare învelitoare noua din tabla dublu faltuta.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.


Secțiune Știri sub articolul principal

 Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Apelul unui tânăr din Alba, pentru mama sa, bolnavă de LEUCEMIE: ”Are nevoie de mult sânge. Vă rog, donați pentru ea”

Ziarul Unirea

Publicat

în

Apelul unui tânăr din Alba, pentru mama sa, bolnavă de LEUCEMIE: ”Are nevoie de mult sânge. Vă rog, donați pentru ea” Gabriel Pantea, un tânăr din Alba Iulia, luptă pentru viața și sănătatea mamei sale, diagnosticată cu leucemie. Băiatul a lansat un apel de donare de sânge pe rețeaua de socializare Facebook și-i roagă pe […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Sport

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare