Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Ştirea zilei

Două școli din Blaj vor fi reabilitate și modernizate: Licitația în valoare de peste 3.5 milioane lei, lansată în SEAP

Ziarul Unirea

Publicat

în

Structurile școlare ”Petru Pavel Aaron” și ”Ion Micu Moldovan” din cadrul Școlii Gimnaziale ”Simion Bărnuțiu” vor fi extinse și modernizate, proiectul fiind finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Primăria municipiului Blaj a lansat luni, 7 decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția lucrărilor de construcții, inclusiv echipamente cu montaj și montaj aferent pentru obiectivul de investiție “Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, structura I M Moldovan și structura P P Aaron. Valoarea totală estimată a investiției este de 3.542.730,61lei, fără TVA.

Structura ”Ion Micu Moldovan”

Elit - Gustul Desăvârșit

Corpul de clădire a Structurii I M Moldovan în care se desfășoară actul educațional a fost construită înainte de anii 1990, având funcțiunea de școala.

Corpul 1 de clădire al Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Păcii, nr. 144 a avut o comportare relativ buna în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria. Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

o Desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn.

o Consolidarea planșeului elastic din lemn;

o Reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unor rampe.

o Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

o Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

o Pereții exteriori ce formează anvelopa clădirii vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomante din cadrul auditului energetic.

o Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

o Paldoselile prevăzute se vor executa din parchetlaminat de tafic intens, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația sălilor și incaperior.

o Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

o Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

o Se vor înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

o Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modern și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin re compartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

o Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fî dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

o Pentru că beneficiarii rezultatului final să își poată desfășură activitatea în condiții optime și cu prevederea spatiilor necesare, se propune construirea unui etaj parțial intre axele: (I-
C)-(2- 5)

o Se vor Închide unele ferestre în vederea limitării propagării focului în caz de incendiu.

o Datorita faptului că încălzirea se vă realiza sistematizat prin intermediul centralei termice, coșurile de fum existente vor fi eliminate.

o Comparativ cu situația existenta, se vor realiza pereți calcan după cum urmează: de-a lungul axului 12, în axul 10 intre axele A-E, în lungul axului A, intre axele 10-12, conform planului șarpanta.

o Șarpanta ce se înlocuiește vă fî realizata în mai multe ape, în timp ce șarpanta etajului parțial construit vă fî într-o singura apa, cu pănăta de scurgere în interiorul clădirii.

o Toate ușile de la casa scării vor fî dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

o Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 2 cm.

o Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instalația de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o înălțime de 1,8 m.

o Colectarea apelor uzate se vă face prin intermediul căminelor de canalizare proiectate care se vor racorda la reteau de canalizare

Structura ”Petru Pavel Aaron”

Corpul 1 al clădirii de Structura P P Aaron în care se desfășoară actul educațional a fost construit înaintea anilor 1990, având funcțiunea de școala.

Corpul 2 al clădirii de Structura P P Aaron este destinat că fiind o încăpere pentru depozitarea uneltelor, ustensileleor, materialelor și echipamentelor școlare, fiind construit în 1980.

Corpul 2 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare neadecvata în timp, apărând dificultăți și deformări în zona planșeului din lemn care nu mai asigura o rigiditate suficienta, respectiv starea tehnica necorespunzătoarea a șarpantei, atât din punct de vedere al elementelor din lemn cât și al conexiunii cu zidăria.

Corpul 3 al clădirii de Structura P P Aaron prevede adăpostirea centralei termice care fumizeara agentul termic al întregii clădiri, fiind construit în 1980.

Corpul 3 de clădire al Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu din municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr, nr. 1 a avut o comportare relativ buna în timp, Cu toate acestea vârstă construcției generează o stare de uzura fizica și morala a construcției, fiind oportune lucrări de modernizare și reabilitare.

Pentru asigurarea funcționarii scolii conform cerințelor de calitate și a standardelor și normativelor în vigoare se impune realizarea unor lucrări care să prevină avansarea degradărilor, inclusiv asigurarea siguranței în exploatare.

Dintre lucrările urgente de intervenție amintim:

Corp 1:

desfacerea învelitorii din țigla ceramica, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, demontare/montare planșeu existent pe sol și termoizolarea acestuia, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, a plăcii pe sol/planșeului peste etaj, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionalizarea spațiului pentru adaptarea acestuia la nevoile persoanelor cu dizabilități locomotorii prin realizarea unei rampe.

Realizarea unei termoizolații din polistiren extrudat de 8 cm sub placa pe sol, având în vedere că se demolează și se vă reface.

Soclul vă fi dispus cu strat de hidroizolație și termoizolație în strat de 6 cm.

Izolarea pereților exteriori ce formează anvelopa clădirii, vor fi placați cu sistem termoizolant într-un strat cu grosimea de 10 cm, conform variantei recomandare din cadrul auditului energetic.

Se vor realiza reparații asupra tencuielilor interioare și exterioare, avandu-se în vedere că se vor elimina și ancadramentele exterioare prevăzute la ferestre. Zugrăvelile se vor reface în culorile indicate pe planșe.

Paldoselile prevăzute se vor executa din parchet, PVC neinflamabil și gresie antiderapanta, în funcție de destinația și funcțiunea sălilor și incaperior.

Se vă realiza trotuar de garda din beton slab armat, în jurul clădirii, având panta înspre exteriorul clădirii.

Vor fi prevăzute balustrade cu înălțimea de 90 cm, în zona scărilor și a rampelor de scara, conform pieselor desenate.

În urma modernizării corpului de clădire PP Aaron, a Scolii Gimnaziale Simion Bărnuțiu se vor Înlocui jgheaburile și burlanele cu unele noi din tabla zincata vopsita în camp electrostatic.

Conform nevoii și necesarului ce decurg din situația de a beneficia de un spațiu educațional modem și la nivelul standardelor actuale se propune reamenajarea spatiilor disponibile prin recompartimentare și desființarea unor pereți interiori și de asemenea prin umplerea unor goluri de uși/ferestre și redispunerea acestora în zonele cele mai convenabile.

Toate spatiile prevăzute activităților de studiu și activităților de rutina a personalului și a elevilor vor fi dotate cu echipamente, instalații și aparatura pentru buna funcționare și realizare a activităților de studiu.

Toate ușile de la casa scării vor fi dotate cu dispozitiv de autoinchidere.

Spaletii se vor izola cu un start tormoizolator de polistiren de 3 cm.

Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Instalația de distribuție a agentului termic pentru Încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler și de asemenea montarea unor panouri fotovoltaice.

Se vor reface instalațiile sanitare interioare de alimentare cu apa calda, apa rece și instaaltia de canalizare a apei menajere. De asemenea se vor Înlocui toate obiectele sanitare existente la acest moment și se vă dispune faianța în zona grupurilor sanitare, pe o Înălțime de 1,8 m.

Grupurile sanitare se vor recompartimenta pentru a se amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități, pe lângă cele destinate elevilor și personalului scolii, pe categorii

În sala de clasa dispusa intre axele 4-6 se vă prevedea un perete despărțitor pentru amenajarea unei săli profesorale.

Magazia existenta se vă muta în locul holului de lângă sălile de direcțiune și secretariat, accesul la aceasta facandu-se doar de pe casa scării, astfel ușa inițiala se vă muta pentru acces la casa scării.
Se vă prevedea un gol de ușa intre corpul Cl și C2 pentru a se face o legătură interioara dintre cele doua.

Corp 2:

desfacerea învelitorii din azbociment, demontarea/montare șarpanta noua din lemn, reabilitări termice cu sisteme termoizolante a fațadelor, plăcii pe sol și a planșeului, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu o tâmplărie termoizolanta dotata, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatilor, refunctionali zarea spațiului pentru adaptarea acestuia la accesul sălii de mese, ce se vă face doar prin interiorul clădirii, dinspre corpul de școala CI.

Inițial, corpul C2 fiind depozit și accesul facandu-se din exteriorul clădirii, în viitor se vă elimina ușa exterioara și se vor amplasa 2 ferestre pe acea latura, intre axele: 5-6 și H-G.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în Întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

Instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire vă fi înlocuită. Se vă realiza instalația pentru apa calda menajera prin montarea unui boiler.

Prepararea agentului termic pentru încălzire pentru cele doua corpuri 1 și 2, vă fi realizata atât de către cazanele murale.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.

Corp 3 – CT:

desfacerea învelitorii din panou, realizarea unui planșeu din beton armat, realizare șarpanta noua și montare învelitoare noua din tabla dublu faltuta.

Se vor realiza trotuare de garda în jurul clădirii din beton având panta înspre exteriorul clădirii.
Instalația electrica vă fi refăcută în întregime. Vor fi înlocuite corpurile de iluminat, prizele, dozele și tablourile electrice.

În urma reabilitărilor/modernizărilor pe partea de instalații se vor reface finisajele atât la nivelul pereților interiori, (tencuieli unde este cazul și zugrăveli), cât și la nivelul pereților exteriori.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Ziarul Unirea

Publicat

în

Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile

Sistemul pensiilor din România este reglementat de Legea 263/2010, în care se încadrează și pensia de boală sau invaliditate. De acest tip de pensionare pot beneficia doar cei care sunt asigurați la sistemul de asigurări sociale, sistem care este gestionat de Casa Națională de Pensii Publice.

În ce condiții se poate obține pensia de invaliditate

Elit - Gustul Desăvârșit

De pensia de invaliditate, sau de boală, pot beneficia persoanele care și-au pierdut total sau cel puțîn jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:

a) accidentelor de muncă și bolilor profesionale;

b) neoplaziilor, schizofreniei și SIDA;

c) bolilor obișnuite și accidentelor care nu au legătură cu muncă.

De pesnia de invaliditate pot beneficia, în cazul unui accident de muncă sau a bolilor profesionale și elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a unui accidentel de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul și din cauza muncii prestate.

Indiferent de stadiul de cotizare realizat au dreptul la pensia de invaliditate cei care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza de accidentelor de muncă și bolilor profesionale precum și neoplaziilor, schizofreniei și SIDA.

Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și marii mutilați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989, care erau cuprinși într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidității din această cauza, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleași condiții în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.

În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoingrijire;

b) de gradul ÎI, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoingrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțîn jumătate din capacitatea de muncă, persoană putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, respectiv medicul expert al asigurărilor sociale.

Pentru evaluarea capacității de muncă, cererea și documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii competențe, în funcție de domiciliul solicitantului.

În urma examinării clinice și analizării documentelor medicale, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacității de muncă și emite decizia medicală asupra capacității de muncă.

Pensionarii de invaliditate sunt supuși revizuirii medicale periodic, în funcție de afecțiune, la intervale cuprinse între un an și 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege;

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Pensionarii de invaliditate, cu excepția celor menționați mai sus, sunt obligați să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în vederea reintegrării socioprofesionale.

Neîndeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligației menționate mai sus atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare constatării. Excepție fac cei care prezintă invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă.

Cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de către Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.

Suspendarea plății pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă și se acordă din oficiu și în cuantumul cel mai avantajos.

Indemnizația pentru însoțitor se menține și pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

Pentru stagiul potențial, acordat persoanelor în drept să obțină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

a) 0,70 puncte pentru gradul I de invaliditate;

b) 0,55 puncte pentru gradul II de invaliditate;

c) 0,35 puncte pentru gradul III de invaliditate.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

PROGRAMUL STP pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Cum vor circula autobuzele în data de 15 august 2022

Ziarul Unirea

Publicat

în

PROGRAMUL STP pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Cum vor circula autobuzele în data de 15 august 2022

Societatea de Transport Public SA Alba Iulia își adaptează programul de transport în ziua sărbătorii de Sfânta Maria.

Astfel, luni, 15 august 2022, programul de circulație al Societății de Transport Public S.A. Alba Iulia în Zonele Metropolitane 1-7 va fi program de duminică.

Elit - Gustul Desăvârșit

Foarte important: autobuzele programate să transporte angajații societăților comerciale vor circula normal, în funcție de programul de lucru stabilit anterior!

Informațiile referitoare la programul de circulație în zona tarifară 1 se pot obține de la dispeceratul STP, la numărul de telefon 0258/812826. Pentru informații legate de programul de circulație în zonele tarifare 2-7, călătorii pot apela Autogara STP, la numărul de telefon 0258/812967. De asemenea, informațiile sunt disponibile și pe site-ul www.stpalba.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Festivalul Roman Apulum, 12-15 august 2022 – PROGRAM: Lupte între daci și romanii, ateliere meșteșugărești, muzică și paradă de noapte cu torțe

Ziarul Unirea

Publicat

în

Festivalul Roman Apulum, 12-15 august 2022 – Program: Lupte între daci și romanii, ateliere meșteșugărești, muzică și paradă de noapte cu torțe

În perioada 12-15 august 2022, va avea loc în Cetatea Alba Carolina, cea de-a noua ediție a Festivalului Roman Apulum. Spectacolele puse în scenă au scopul de a aduce în faţa publicului realitatea vieţii de acum două mii de ani, din vremea lui Decebal şi Traian.

Pe parcursul festivalului, vor avea loc demonstrații militare, lupte între daci și romani, încleștări între gladiatori, parade de noapte cu torte, târguri de sclavi, dansuri de inspirație antică.

VINERI 12 AUGUST

Elit - Gustul Desăvârșit

16.00 – Expoziție: De la artefactul istoric la reenactmentul istoric
Muzeul National al Unirii Alba Iulia16.30 – Prezentare de carte – Dott. Giorgio Franchetti (Società Italiana di Storia della Medicina) – A tavola con gli antichi romani. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come manqiavano i nostri antenati culturali/ La masă cu vechii romani. Istorie, anecdote și multe rețete pentru a descoperi cum mâncau strămoșii noștri
Autori: Giorgio Franchetti și Cristina Conte.
Muzeul Principia

17.00 – Conferință științifica.
Prezentări:
– Dott. Giorgio Franchetti (Società Italiana di Storia della Medicina) La Fiqura del Medico Romano. Aspetti sociali, evidenze epigrafiche e discussione dele strumentario/ Figura doctorului roman. Aspecte sociale, dovezi epigrafice și discuții asupra instrumentelor
Muzeul Principia

20.00 – Lansare de carte. Volumul I, Eclipsă totală din trilogia Trăiri si Cugete sub Eclipsă de Lună,
autor Măcinic Darius/ Dareos – Ludus Apulensis
Ambient muzical: Laura Orian
Cafeneaua Frammʼs

SÂMBĂTĂ 13 AUGUST

11.00 – 11.20 Ceremonia oficială de deschidere a festivalului
Esplanada Catedralei Romano Catolice

11.20 – 11.30 Parada legionarilor romani și a războinicilor daci
Esplanada Catedralei Romano Catolice și Strada Mihai Viteazul

11.30 – 21.00 Tabăra antică-ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Gastronomie Antica, Medicină Antică, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

12.00 – 13.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

18.30 – 20.00 – Prezentări și demonstrații militare comune ale trupelor participante: Tomis (Constanta); Historia Renascita (Pitesti); Veteres Milites (Sibiu); Omnis Barbaria (Baia Mare); Terra Dacia Aeterna (Cluj-Napoca); Legio I Italica (Svishtov, Bulgaria); Dacii Petrodavei (Piatra Neamț), Garda Apulum (Alba Iulia)
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

20.00 – 20.45 – Dansuri antice – Magna Nemesis, Venatrix și Nimfele Daciei
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

20.45 – 21.45 – Lupte de gladiatori – Ludus Ursus și Ludus Apulensis
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

21.45-22.00 – Parada cu torțe
Strada Mihai Viteazul

DUMINICĂ 14 AUGUST

10.30 – 18.00 Tabăra antică – ateliere militare și meșteșugărești (Prelucrare os, Prelucrare lemn, Olărit, Monetărie, Signacula, Jocuri romane, Mozaic, Pictură, Gastronomie Antică, Medicină Antică, Machete, Scriptoria, Inscripții în piatră, Fierărie, Metaloplastie, Antrenamente soldați, Antrenamente gladiatori; Tir cu arcul)
Platou strada Militari – tabăra romană
Curtea Palatului Copiilor – tabăra dacilor și aliaților lor

11.00 – 12.00 Tur ghidat al principalelor obiective romane ale castrului Apulum
Pornire de la Muzeul Principia

11.30-12.30 – Competiție sportivă/pentatlon antic
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

18.30 – 19.00 Târg de sclavi
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

19.00-19.30 – Demonstrații comune de tehnică militară ale trupelor participante: Legiunile romane • Războinicii barbari
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

19.30-20.00 – Mare confruntare
Esplanada Catedralei Romano-Catolice

LUNI 15 AUGUST

12.00 – Ceremonialul de închidere a festivalului.
Parada trupelor
Esplanada Catedralei Romano-Catolice și Strada Mihai Viteazul


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea