DGFP Alba să deblocheze banii pentru indemnizaţiile de concediu!

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Sindicatul Învăţământ Zona Aiud a înaintat o notificare către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba prin care solicită conducerii instituţiei „să dispuneţi imediat deblocarea fondurilor pentru Consiliul Local Aiud aferente plăţii integrale a indemnizaţiilor de concediu pentru salariaţii tuturor unităţilor şcolare din zona Aiud faţă de care CL Aiud are calitatea de ordonator de credite”, ne-a declarat prof. Petru Damo, preşedintele SIZ Aiud.
Liderul sindical a precizat că demersul său este urmare a răspunsului primit cu promptitudine din partea Primăriei Aiud în adresa nr. 8316/20.07.2011 prin care administraţia locală aiudeană arată că „pentru plata concediilor de odihnă a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Aiud, nu au fost alocate sumele necesare, deşi acestea au fost solicitate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba în repetate rânduri, urmând ca în zilele următoare să primim răspuns la adresa nr. 8412/19.07.2011”.
„În fapt, deşi salariaţii din învăţământ au intrat deja în concediu, dvs. aţi încălcat flagrant şi abuziv dispoziţiile legale în materie, adică prevederile art. 150 alin. 3 din Lega nr. 53/2011 (Codul Muncii republicat) care stipulează imperativ faptul că indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea plecării în concediu, şi nu aţi virat nici până astăzi sumele solicitate în mod repetat de Consiliul Local Aiud”, arată prof. Petru Damo în notificarea către DGFP Alba. El a precizat că din lipsa indemnizaţiei de concediu foarte mulţi sindicalişti au renunţat să mai plece la odihnă în staţiuni. Prof. Petru Damo a precizat că în cazul în care DGFP Alba nu va trece la plata indemnizaţiilor de concediu, SIZ Aiud îşi rezervă dreptul de a face demersurile necesare pentru recuperarea acestor bani, mergând până la depunerea unor plângeri penale pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu împotriva celor responsabili de această situaţie. (R.G.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419