Rămâi conectat

Actualitate

DGFP Alba – Declarații fiscale obligatorii cu termene în luna decembrie 2012

Publicat

în

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Alba informează contribuabilii că, în luna decembrie 2012, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos:

Termen 7 decembrie 2012, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A., care utilizeazătrimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectueazăo achiziţie intracomunitarătaxabilăîn România, formular 092.Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoarăactivităţi economice in mod independent sau exercităprofesii libere, care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna noiembrie 2012 şi sunt obligate săîşi modifice perioada fiscalădevenind plătitori de T.V.A. lunar.Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr. 1.165/2009.

Elit - Gustul Desăvârșit

Termen 10 decembrie 2012, inclusiv

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de T.V.A. în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal,în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 153 din Codul Fiscal,cu perioadăfiscalăluna calendaristică, care solicităscoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA .
Reglementare: art.152 alin.(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.P.A.N.A.F. nr. 53/2012.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fărăpersonalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia săse înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice care desfăşoarăactivităţi economice în mod independent sau exercităprofesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoarăactivităţi economice în mod independent sau exercităprofesii libere care au obligaţia săse înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007.

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoarăactivităţi economice în mod independent sau exercităprofesii libere şi care au obligaţia săse înregistreze ca plătitori de T.V.A. în urma depăşirii plafonului legal de scutire.
Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.E.F. nr. 262/2007.

Termen 20 decembrie 2012, inclusiv

Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2012. Se plăteşte de către organizatorii de jocuri de noroc.
Reglementare: O.U.G. nr. 77/2009, art. 14 alin. (2), lit.a), pct.II.

Termen 27 decembrie 2012, inclusiv

Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. IV 2012.Se plăteşte de către contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole, conform Codului Fiscal, art.71.
Reglementare: Art. 82 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentătrimestrului următor. Se plăteşte de către organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile de tip slot-machine.
Reglementare: O.U.G. nr. 77/2009, art.14 alin.(2), lit.b), pct.I.
Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a 2-a. Se plăteşte de către persoanele juridice străine cu reprezentanţăîn România.
Reglementare: Art.124, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Plata impozitului reţinut la sursăîn luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii de următoarele venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent; din activitatea de expertizăcontabilăşi tehnică, judiciarăşi extrajudiciară; obţinut de o persoanăfizicădintr-o asociere cu o persoanăjuridicăcontribuabil, potrivit titlului IV indice 1, care nu genereazăo persoanăjuridică.
Reglementare: art.52 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Contribuabilii prevăzuţi la art.296 indice 21, alin.(1), lit.a) – e), adică: intreprinzători titulari ai unei intreprinderi individuale; membrii intreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoanăfizicăautorizată; persoanele care realizeazăvenituri din profesii libere; persoanele care realizeazăvenituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determinăpe baza datelor din evidenţa contabilăîn partidăsimplă.
Reglementare: art.296 indice 24, alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia privind obligaţiile de platăla bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.101/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia privind obligaţiile de platăa contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalăa persoanelor asigurate, formular 112.cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012.
Reglementare: O.M.F.P.nr.1045/2012
Decontul de taxăpe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012.
Reglementare: art.156 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare, O.P.A.N.A.F.nr.3.665/2011.Atenţie: Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţăca plătitor de T.V.A.conform art.152 alin.(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,pânăla 10.noiembrie.2012.
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de T.V.A., conform art.153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedenta, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, conform art.125 indice 1, alin.(3), pentru care se datoreazăT.V.A.,contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata T.V.A. precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
Reglementare:art.156 indice 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.30/2011
Declaraţia privind veniturile sub formăde salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară  activitate în România şi de către persoane fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2012.
Reglementare: O.P.A.N.A.F.nr.52/2012
Declaraţia recapitulativăprivind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012.
Reglementare: art.156 indice 4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;O.P.A.N.A.F.nr.76/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţie informativăprivind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394.pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2012, de către plătitorii de T.V.A. cu perioadă   fiscală lunară. Reglementare :O.P.A.N.A.F. nr.3.596/2011.

Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România. Se depune de către persoanele care au sosit în România după1.ianuarie.2009 şi care continuă să fie prezente în România şi după 1 ianuarie 2012. Persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadăsau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
Reglementare: O.M.F.P. nr. 74/2012


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

ANAF crește numărul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili şi firme vor fi verificați

Publicat

în

ANAF crește numărul echipelor de control pe teren: Peste 500.000 de contribuabili şi firme vor fi verificați

În cursul serii de miercuri, 22 iunie, Lucian Heiuş, preşedintele ANAF, a declarat, că Direcţia de control venituri din cadrul instituţiei pe care o conduce are doar 30 de echipe pe teren, care trebuie să verifice peste 500.000 de contribuabili şi firme, dar că îşi propune ca numărul acestor echipe să crească şi să ajungă în luna iulie la 70. Heiuş a precizat că 80 la sută dintre procesele în care sunt contestate deciziile emise de inspectorii fiscali sunt câştigate de ANAF, potrivit News.ro.

Lucian Heiuş a declarat, miercuri, la Digi24, că este imposibil să fie făcute verificări la peste 500.000 de contribuabili.

”Această Direcţie generală de control venituri a făcut o analiză pe nişte aplicaţii informatice şi au ieşit aceste sume (să fie verificaţi 561.000 de contribuabili şi firme – n.r.). Este imposibil să verificăm pe toţi, bineînţeles că începem de la cele mai mari sume, de la diferenţe mari, semnificative şi coborâm până ne permite resursa pe care o avem. Astăzi, lucrează la această Direcţie efectiv pe teren, cred că vreo 30 de echipe, foarte puţine. Vreau să ajungem în luna iulie să avem 70 de echipe, în lunile următoare să creştem, iar în anii următori, acest departament de verificare a veniturilor să capete o importanţă semnificativă”, a declarat Heiuş.

Elit - Gustul Desăvârșit

Şeful ANAF a dezvăluit şi cum explică unii faptul că le-au apărut în conturi anumite sume de bani, fără a putea fi justificate.

”După ce au fost respinse contestaţiile la decizia pe care noi am emis-o, s-au dus în instanţă şi am cerut şi eu colegilor mei să văd care sunt motivele, justificările spuse în general de persoane. Sunt unele chiar hazlii: am cumpărat o casă la ţară şi când am vrut să o repar am găsit o găleată cu aur în fundaţie; am făcut evaziune fiscal, dar în urmă cu 15 ani pentru că 10 ani e perioadă de prescripţie; am făcut în anii 90 bişniţă în Turcia, am adus blugi cu portbagajul, am ţinut banii şi după aceea am cumpărat 10 apartamente. Nu a ţinut nicio astfel de justificare în faţa judecătorilor pentru că judecătorul este cel care decide”, a declarat Heiuş.

ANAF câştigă 80 la sută din aceste procese, a explicat Heiuş.

”Gradul pe care noi câştigăm astfel de procese este 80 la sută”, a mai precizat Lucian Heiuş.

Sursa: stiripesurse.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Rezultate Bacalaureat 2022: LUNI se afișează primele rezultate. DESCARCĂ modelul de cerere pentru contestație

Publicat

în

Rezultate Bacalaureat 2022: LUNI se afișează primele rezultate. DESCARCĂ modelul de cerere pentru contestație

Bacalaureatul 2022, sesiunea de vară, a luat sfârșit, iar absolvenții de liceu așteaptă notele inițiale. Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2022 vor fi afișate luni, 27 iunie, până la ora 12, potrivit Ministerului Educației. Rezultatele vor fi disponibile pe platforma bacalaureat.edu.ro și la avizierul școlii.

Amintim că numele elevilor vor fi anonimizate. În această situație, codurile individuale înlocuiesc numele și prenumele candidaților și au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

MODEL CERERE CONTESTAȚIE BACALAUREAT 2022

Elit - Gustul Desăvârșit

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

„Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.”, prevede art. 13 alin (1) din Ordinul 5.151/2021.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea făcută de premierul Ciucă

Publicat

în

Sorin Grindeanu, interimar la Ministerul Agriculturii. Propunerea făcută de premierul Ciucă

Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a transmis astăzi președintelui României, Klaus Iohannis, propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin același document s-a luat act de demisia ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu.

Postul de ministru al Agriculturii a rămas vacant ca urmare a demisiei lui Adrian Chesnoiu, aflat în vizorul DNA pentru că ar fi intervenit într-un concurs de angajare.

Elit - Gustul Desăvârșit

Conform DNA, „în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.

Adrian Chesnoiu a anunţat joi că demisionează din funcţia de ministru al Agriculturii şi se autosuspendă din PSD. „Nu am săvârşit nicio faptă de natură penală sau de corupţie şi mi-am desfăşurat mereu cu integritate şi cu dedicare activitatea mea executivă”, a mai spus el.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat că apreciază gestul de demnitate politică făcut de Adrian Chesnoiu, iar performanţele profesionale ale acestuia, ca ministru al Agriculturii, sunt dincolo de orice îndoială.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare