Rămâi conectat

Economie

DEMO METAL VEST 2017- un reper în agenda specialiștilor din domeniul industriei prelucrării metalelor

Publicat

în

Miercuri, 24 mai 2017, la Expo Arad s-a deschis cea de a-VI- a ediție a  Demo Metal,  unul dintre cele mai mari târguri internaționale organizate în România în domeniul industriei prelucrării metalelor, anul acesta pentru prima oară în Vestul țării.

DEMO Metal Vest,  se desfașoară în perioada 24-27 mai 2017, cu scopul de a susține evoluția afacerilor locale, de  a atrage investiții și a încuraja parteneriate internaționale.  Această ediție a Demo Metal reunește cei mai mulți expozanți (peste 90 de companii) și prezintă ultimele noutăți dedicate industriei prelucrării metalelor.

„Suntem aici pentru nivelul avansat de dezvoltare a industriei și pentru deschiderea internatională naturală a acestei zone. Alături de implicarea companiilor participante și a partenerilor noștri tradiționali ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), AHK (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană), CCIFER (Camera Franceză de Comerț și Industrie în România), am beneficiat și de un sprijin important din partea Camerei de Comerț și Industrie Arad. Încă de la această primă ediție, spațiul expozițional a fost neîncăpător pentru numărul mare al solicitărilor. Suntem siguri că efortul companiilor expozante va fi răsplătit de participarea numeroasă a vizitatorilor, profesioniștii companiilor din zona de vest, în primul rând, dar și a celor dintr-o mai largă proximitate regională (Timișoara, Alba, Sibiu, Bihor, Hunedoara, Cluj, Sălaj etc.) “ a declarat dl. Onuț Iliescu, directorul Tehnic Media, organizatorul DEMO METAL.

Electrica Furnizare Discount

Forumul „Business opportunities and support for industrial companies in West of Romania”, primul eveniment  al târgului, s-a bucurat de prezența  domnilor Sebastian METZ, Director Executiv AHK România, Adrian SANDU, Secretar General ACAROM, Gheorghe SECULICI, Președintele CCI Arad și de cea a oficialităților din  Arad, Timișoara și Oradea și altor  personalități din mediul de afaceri , precum Peter HOCHMUTH – Asociația Clubul Economic German Banat, Dan BEDROS – Asociația Oamenilor de afaceri Francezi, Raluca CIBU-BUZAC, ADR Vest, Ramona LILE, Rectorul Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad. Forumurile organizate pe tot parcursul evenimentului vor înlesni dialogul și schimbul de experiențe între profesioniști.  De aceste întâlniri vor beneficia și viitorii specialiști, studenți de la Universitățile din Timișoara, Arad, Oradea și Hunedoara, împreună cu profesorii lor.

Dintre inovațiile expuse, putem remarca lansarea roboților colaborativi Fanuc în România și soluțiile pentru Industria 4.0 prezentate de Bosch Rexroth, acestea nefiind însă singurele. Atât organizatorii, cât și companiile expozante pregătesc mai multe surprize pentru vizitatori. La standul Teximp, aceștia vor vedea un monopost de Formula 1 și vor participa la un concurs în care pot câștiga un week-end la orice Grand Prix F1 în 2018!

La standul Hoffmann vizitatorii vor putea trăi experiența unei curse DTM, pe simulatorul „race-seat”, gata de start și patru dintre cei mai norocoși vor câștiga în urma  tombolei, propuse de revista T&T – Tehnică și Tehnologie, o participare la EMO Hannover 2017, cel mai important eveniment internațional al industriei prelucrărilor mecanice. Cât privește DEMO METAL ediția de VEST va fi un eveniment anual care va reuni cele mai importante companii din  industrie și va crește vizibilitatea zonei de vest la nivel național și internațional.

Detalii despre eveniment găsiți pe site-ul Demo Metal Vest (http://demometal.ro/vest/)

Publicitate

Economie

Comunicat de presă – U.A.T. DAIA ROMÂNĂ anunță demararea proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771

Publicat

în

Comunicat de presă

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ DAIA ROMÂNĂ, în calitate de beneficiar, cu sediul în Daia Română, Str. Principală, nr. 326, județul Alba, cod poștal 517270, România, derulează proiectul  „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 6895 din 07.05.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Electrica Furnizare Discount

Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” îl constituie îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivelul comunei Daia Română, având în vedere că locația și tipul infrastructurii educaționale are impact deosebit nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsirea timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice:

1.Reabilitarea clădirii școlii gimnaziale având clasele I-VIII din Daia Română. Realizarea acestui obiectiv are un impact pozitiv asupra comunității locale din mai multe puncte de vedere:

– Arhitectural: reabilitarea fațadelor clădirilor presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului arhitectural, respectând totodată prevederile urbanistice în vigoare, și implicit creșterea atractivității amplasamentului;

– Siguranță și sănătate: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradări (desprinderi de tencuială, tavane, acoperiș etc.); aducerea clădirii la standarde europene de siguranță și sănătate;

– Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa clădirilor, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

– Social: desfășurarea în condiții normale a procesului educațional, dezvoltarea infrastructurii de educație și formare;

– Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

2.Dotarea școli gimnaziale Daia Română cu echipamente și materiale didactice moderne. Calitatea procesului de învățământ este influențat în mod direct de calitatea echipamentelor și materialelor didactice, alături de infrastructura materială și calitatea cadrelor didactice. Prin proiect se dorește procurarea de dotări care să deservească cabinetele sală de clasă ale școlii precum și dotări IT.

 Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Daia Română, Localitatea Daia Română, str. Principală, nr. 649A.

Valoarea totală a proiectului: este de 7.279.900,60 lei, asistență financiară nerambursabilă 7.279.900,60 (din care 6.186.094,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 946.108,61 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 72 luni

Dată începere proiect: 01.01.2018

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Citește mai mult

Economie

ANUNŢ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” – CERTA CONS SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

CERTA CONS SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Grant capital de lucru” proiect nr. RUE 3793 din 22.10.2020 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Electrica Furnizare Discount

Implementarea proiectului s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 23-03-2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea CERTA CONS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 248.644,61 lei (valoarea totala) din care: 216.212,70 lei grant si 32.431,91 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

CERTA CONS S.R.L., cu sediul în jud. Alba, sat Tau Bistra,  Str. Poarta Raiului, nr. 22,telefon 0744592942, înregistrată sub nr. J01/1289/2007 la oficiul Registrului Comerţului,CUI/CIF 22567732, reprezentată legal prin DRAGOLEA IOAN CALIN

  Persoană de contact:

DRAGOLEA IOAN CALIN

Tel: 0744592942; email: [email protected]

 

Citește mai mult

Economie

Anunţ demarare proiect „Dezvoltarea integrată a orașului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente din Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă și str. Ion Buteanu”

Publicat

în

Comunicat de presă – Anunţ demarare proiect „Dezvoltarea integrată a orașului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente din Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă și str. Ion Buteanu”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘ ABRUD, în calitate de beneficiar, cu sediul în oraș Abrud, str. Piața Eroilor, nr. 1, județul Alba, România, derulează proiectul  „DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORAȘULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV ÎN CLĂDIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIAȚA EROILOR, PIAȚA CUZA VODA ȘI STR. ION BUTEANU”, COD SMIS 125919, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 6946/11.06.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii. Lucrarilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar. COD SMIS 125919.

Electrica Furnizare Discount

Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020.

AXA PRIORITARĂ 13 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ORAȘELOR MICI ȘI MIJLOCII.

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9B – PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE, COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A ORICĂREI FORME DE DISCRIMINARE.

OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI ÎN ORAŞELE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „DEZVOLTAREA INTEGRATA A ORASULUI ABRUD PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU” il constituie îmbunatatirea serviciilor culturale si recreative, precum si îmbunatatirea spatiilor publice urbane cu implicatii asupra îmbunatatirii calitatii vietii populatiei din Abrud si asupra cresterii atractivitatii turistice a Orasului Abrud.

Obiectivele specifice: Îmbunatatirea infrastructurii rutiere si cresterea accesibilitatii; Modernizarea si extinderea infrastructurii tehnico-edilitare; Dezvoltarea infrastructurii turistice; Valorificarea potentialului natural si cultural local; Promovarea zonei Abrud în scop turistic; Sprijinirea si diversificarea activitatilor culturale locale; Conservarea, protejarea si restaurarea patrimoniului cultural local; Înfrumusetarea aspectului urban; Îmbunatatirea conditiilor de mediu; Cresterea eficientei serviciilor publice; Modernizarea infrastructurii.

  Locul de implementare: Oraşul Abrud, piata Cuza Voda, nr. 14, piata Cuza Voda, piata Eroilor si str. Ion Buteanu, cod postal 515100, jud. Alba.

Valoarea totală a proiectului: este de 22.892.522,17 lei, asistenţă financiară nerambursabilă 22.051.003,35 (din care 19.125.870,27 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi  2.925.133,08 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 71 luni.

Data începere proiect: 01.02.2018.

Data finalizare proiect: 31.12.2023.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare