Declaraţia unică – termen limită de depunere în luna iulie 2018

Declaraţia unică – termen limită de depunere în luna iulie.

Se apropie termenul de depunere a Declaraţiei unice – Formular 212, în care trebuie declarate la ANAF veniturile realizate în 2017. 16 iulie este data limită de depunere a actului, care poate fi dus direct la ghişeul ANAF, poate fi trimis prin poştă sau se poate depune online. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează şi se depune pentru veniturile din 2017. Persoanele care au avut venituri exclusiv de natură salarială nu depun această declaraţie.

ELIT

Documentul se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2017, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2018 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând și anexa la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Sunt obligaţi să depună declaraţia unică cetăţenii care au avut venituri din: activităţi independente; cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură şi/sau silvicultură; transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar; jocuri de noroc realizate de persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker. Pentru siguranţă, declaraţia ar fi bine să fie depusă în cazul în care aţi avut orice fel de venituri în afara salariului.

Mihail David - 2020

Formularul Declarației Unice poate fi depus online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV). Ministerul Finanţelor a anunţat la începutul acestei luni că facilitează înregistrarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV). Instituția a transmis contribuabililor persoane fizice, prin poștă, o scrisoare personalizată, care conține informații ce permit înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) de la orice dispozitiv conectat la internet. Prin această aplicaţie cetăţenii au acces la informații fiscale personale direct de acasă.

Din 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri a avut posibilitatea să le declare online. Pentru înregistrarea în SPV contribuabilii care au primit scrisoarea trebuie să aibă acces la un dispozitiv conectat la internet și să pregătească următoarele informații:

1. Numărul documentului format din 12 cifre, înscris în partea stângă-sus a primei pagini a scrisorii primite;

2. Codul Numeric Personal (CNP) sau Numărul de Identificare Fiscală (NIF), înscris sub numărul documentului;

3. Seria și numărul actului de identitate;

4. Adresa de e-mail proprie;

5. Numărul telefonului mobil personal;

6. Un nume de utilizator ales pentru autentificarea în SPV;

7. O parolă necesară autentificării în SPV. Aceste informații trebuie completate în formularul web disponibil pe portalul ANAF în secțiunea ”Spațiul Privat Virtual” → ”Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice” – ”Persoane fizice/Înregistrare utilizatori”, alegând tipul de aprobare ”Verificare număr document”.

După completarea corectă a tuturor datelor solicitate în formularul web, procesul de înregistrare se finalizează prin apăsarea butonului ”Continuă”.

Înregistrarea cu succes în SPV va fi confirmată prin afișarea unei pagini care va conține informațiile completate anterior, iar autentificarea în SPV se poate face pe baza numelui de utilizator și a parolei alese la momentul înregistrării.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...