Controale ITM la firmele din Alba: Amenzi de 5.000 de lei și 8 avertismente, săptămâna trecută

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.


Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 15.07.-19.07.2019, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 26
Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1134
Din care – femei : 393
– Tineri sub 18 ani – 1
Număr deficienţe constatate: 40
Valoarea amenzilor aplicate : 5.000 lei
Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 3
– 1 amenda în cuantum de 5.000 lei;
– 2 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale:

– neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
– neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
– neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
– neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
– regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 23
Număr deficienţe constatate: 48
Număr de măsuri dispuse : 48
Angajatori sancționați: 4
Nr. sancţiuni aplicate: 6
Din care : – 6 avertismente;

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...