Ziarul Unirea

Controale ITM la firmele din Alba: 18 avertismente și amenzi în valoare de 2.100 lei, în ultimele două săptămâni

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2019, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 29.07.-09.08.2019, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

ELIT

În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 59

Numar de salariați ai angajatorilor controlati : 1081
Din care – femei : 327
– Tineri sub 18 ani – 0

Număr deficienţe constatate: 80
Valoarea amenzilor aplicate : 2.100 lei

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 8
– 2 amenzi în cuantum de 2.100 lei;
– 5 avertismente;

Principalele deficienţe stabilite în controale:

– neplata orelor suplimentare si neacordarea concediilor legale de odihna, anuale;
– neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de munca;
– neacordarea repausului saptamanal și a sporului aferent;
– neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 48
Număr deficienţe constatate: 78

Număr de măsuri dispuse : 78
Angajatori sancționați: 12
Nr. sancţiuni aplicate: 13
Din care : – 13 avertismente;
Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

Principalele deficienţe stabilite în controale :

– Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
– Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
– Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
– Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
– Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419