Construirea platformelor subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor, în Alba Iulia, pe masa consilierilor locali

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Una dintre cele mai acute probleme la nivel național, legată de protecția mediului, este reprezentată de generarea deșeurilor în cantități mari și gestionarea necorespunzătoare a acestora, ceea ce conduce la numeroase cazuri de contaminare a solului și a apelor subterane și de suprafață, amenințând totodată și sanatatea populației.

Fiecare etapă din gestionarea deșeurilor poate prezenta un potențial risc pentru mediu, deoarece diferitele metode de gestionare implică eliberarea poluanților în mediu, cu impact asupra acestuia.

ELIT

Protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice, conștientizarea acestor obligații fiind fundamentul exercitării dreptului fiecărui om la un mediu de viață sănătos.

În acest sens, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cu documentațiile de urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și programele de dezvoltare națională (POS mediu), regională si locală, prin H.C.L. nr. 37/2016 s-a aprobat strategia locală de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare din municipiul Alba Iulia, iar prin HCL nr.291/31.10.2016 s-a aprobat implementarea pe raza municipiului Alba Iulia a sistemului de colectare separată a deșeurilor pe patru fracții: fracție umedă, hârtie, mase plastice, metale si sticlă .

Prin HCL nr. 217/2018 și HCL nr.383/2018 s-a aprobat documentația tehnico-economică privind CONSTRUIRE PLATFORME SUBTERANE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR URBANE, MUNICIPIUL ALBA lULIA-etapa I și indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Colectarea deșeurilor urbane se va face în containere de 1,1 mc, găzduite în platforme subterane, cu separarea deșurilor pe fracții.Punctele de colectare vor fi prevăzute cu sistem de acces electronic digital, contorizarea intrărilor pe baza unui software, monitorizarea de la distantă și alimentare cu energie verde pentru funcționarea acestui sistem.

In urma contractării proiectării și execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții, indicatorii tehnico-economici ai investiției s-au modificat, drept urmare , in conformitate cu art.7, alin. (6)din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice este necesară aprobarea actualizării acestora.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419