Consilierii locali vor avea de aprobat planul urbanistic pentru construirea noului magazin Lidl din Alba Iulia

Continuă demersurile pentru construirea supermarketului Lidl în centrul municipiului. Așadar, în ședința Consiliului Local al municipiului Alba Iulia s-a adus în discuție cererea socilicitantului SC MIDTOWN RETAIL SRL pentru LIDL România, care a solicitat Consiliului Local al municipiului Alba lulia, aprobarea documentației PUD pentru construirea celui de-al treilea magazin ce urmează să se construiască la noi în oraș, pe Calea Moților nr. 116, conofrm raportului de specialitate întocmit.

Documentația de urbanism, întocmită de SC BIROU PROIECTARE STRAJAN SRL, propune realizarea unui magazin comercial „LIDL” in suprafața de 1800 mp, respecta nd u-se planimetria aferenta magazinelor LIDL, precum si amenajarea unui număr de 155 parcaje aferente.

Privind regimul juridic al acestor regelementări, amplasamentul se afla in intravilanul municipiului Alba lulia, natura proprietății fiind privată, iar imobilul este inclus in listele monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora sit arheologic de categoria A – Așezare civila din preajma castrului roman (canabae) Municipium Septimium Apulense – Praetorium Consularis.

Folosința actuală a terenului presupune un total de 11080 mp, iar conform PUZ aprobat cu HCL 108/2008 – ZONA PENTRU DOTĂRI ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL sau local – cu regim de construire P+1 (M), P+2.

În ceea ce privește regimul tehnic al viitoarei construcții, regimul de construire propus este unul înșiruit, cuplat și izolat. Regimul de aliniere a construcțiilor față de stradă este conform regulamentului local de urbanism si planșei de reglementari urbanistice.

Se propune construirea unui imobil, avand următoarele caracteristici:
1. dimensiuni maxime – 36.90×63.65m;
2. regim de inaltime propus: P
3. obictivul se prezintă sub forma de paralelipiped, iar din punct de vedere estetic, clădirea se va realiza ținând cont de principiile companiei “LIDL” cu plastica specifica acestora(panouri aluminiu si panouri termoizolante culoare gri închis sau galben).

Accesul auto si pietonal se va realizează din B-dul Revoluției, str. Alcalla de Henares si Calea Moților. Parcajele se vor amenaja in incinta proprie.

De asemenea, construcțiile se vor branșa la toate utilitățile existente în zonă.

Punctul de vedere al serviciului de urbanism privind Raportul informării si consultării publicului: Documentația care atesta parcurgerea etapei de informare si consultare a publicului intruneste condițiile de aprobare conform legislației in vigoare.
În ședința Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistică și în ședința Comisiei tehnice de urbanism, ambele din data de 14.11.2019, s-a primit aviz FAVORABIL, fără condiții.

Având în vedere prevederile regulamentului local de urbanism privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului Biroul de Proiectare Străjan s.r.l. în calitate de proiectant al P.U.D. aferent obiectivului de investiție menționat a identificat grupul țintă pentru informare și consultare a populației. Acesta a vizat proprietarii terenurilor imediat învecinate pe toate laturile zonei care a generat P.U.D.

Astfel au fost identificați:
– Lat. Est Domeniu Public – Str. Alcala de Henares
– Lat. Vest Midtown Retail s.r.l., Domeniu Public – Calea Moților
– Lat. Nord NEPI TEN DEVELOPMENT SOLUTIONS
– Lat. Sud Domeniu Public – Bulevardul Republicii

S-a amplasat la loc vizibil unde urmează sa se dezvolte P.U.D. un panou informativ ce conține toate datele planului urbanistic precum și termenul de consultare a populației.

Vecinii tangenți proprietății au fost informați direct privind intențiile de dezvoltare prin notificări. Pană la încheierea perioadei de consultarea a populației, NEPI TEN Development Solutions nu și-a exprimat acordul, acesta fiind solicitat de către proiectant atât în scris,cât și în scris (letric/electronic) conform istoricului atașat (dovada recepționării documentația aferentă informării).

Pentru consultare, obiecțiuni și lămuriri legate de dezvoltarea din zona s-a depus o documentație completa P.U.D. în cadrul primăriei Alba lulia respectiv serv. Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Biroul de Proiectare Străjan s.r.l. în calitate de proiectant propunem spre aprobare Consiliului Local ăl Municipiului Alba lulia, P.U.D. pentru Construire Magazin Comercial „LIDL”, realizare accese și împrejmuire.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...