Concurs pentru un post de asistent medical principal la DSP Alba

Direcția de Sănătate Publică Alba, cu sediul în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989 nr. 23, județul Alba, organizează în data de 7 martie 2017 concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale  de execuţie temporar vacante:

Condiţii specifice:

ELIT

–          Denumire funcţie: Asistent medical principal;

–          Studii cerute: studii postliceale sanitare finalizate cu diploma de absolvire;

–          Vechimea minimă în specialitate: 5 ani vechime;

ADEZIUNE PLUS

–          Cunoştinţe avansate operare calculator.

Concursul are loc la sediul instituţiei şi constă în:

–     proba scrisă – 07.03.2017

–           interviu        

Bibliografia se găseşte afișată, la sediul instituţiei si pe site-ul www.dspalba.ro

Dosarele se depun în termen de 5 de zile lucrătoare, de la publicarea concursului, la sediul instituţiei.

Relaţii telefon: 0258/ 835243.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. g) curriculum vitae.
  8. h) certificat  membru OAMGMAMR.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

IGIENA –Sebastian Dumitrache,  Manole Cucu, Sergiu Mănescu, Gh. Tănăsescu, Ed. Medicală, București, 1993

ORDIN  MS  Nr. 119/2014 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

ORDIN   MS Nr. 1078 din 27 iulie 2010privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cap. VIII

ORDIN   Nr. 914/2006 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, actualizat cuOrdinul ministrului sănătăţii nr. 1096/2016

ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DREPT LA REPLICĂ| Beniamin Todosiu: Lansez un apel public la unitate în interiorul USR – PLUS. Îi rog pe colegii de alianță să renunțe la orgolii și la lupta disperată pentru funcții

Locuitorii județului Alba urmăresc cu dezamăgire, în ultimele zile, relatările din presa locală privind presupuse neînțelegeri din interiorul USR –… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro