Concurs pentru 4 posturi de grefier la Curtea de Apel Alba Iulia – Vezi condițiile de înscriere și tematica examenului

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia organizează în data de 11 iunie 2014 concursul de promovare în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe superioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

– 2 posturi de grefier cu studii  superioare gradul II la Curtea de Apel Alba Iulia
– 1 post de grefier cu studii  superioare gradul II la Tribunalul Hunedoara
– 1 post de grefier cu studii  superioare gradul II la Tribunalul Sibiu

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de execuţie a grefierilor la instanţe superioare, aprobat prin Hotărârea nr. 181/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, pot participa la concurs grefierii cu studii superioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

– are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia în care este încadrat;
– are calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani;
– nu au fost sancţionate disciplinar după acordarea ultimului calificativ.

Îndeplinirea condiţiilor de mai sus se constată printr-un raport întocmit de compartimentul de specialitate al instanţei unde candidatul îşi desfăşoară activitatea.

Cererile de participare, însoţite de raportul menţionat, se vor depune până la data de  29 mai 2014 inclusiv, la sediul Curţii de Apel Alba Iulia.

Concursul pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe superioare constă într-o probă scrisă şi una practică din tematica anexată (AICI).

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro

Must de Jidvei