// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

COMUNICAT DE PRESĂ – începere proiect ,,DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

08.08.2018

ANUNȚ DE PRESĂ

,,DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE”

Proiectul „DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” cod MySMIS 112325, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. TOP-CAD S.R.L. și are o valoare totală de 637.276,82 lei, din care 612.936,23 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 2.04.2018-30.09.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta eficentizarea, modernizarea Și asigurarea echipamentelor tehnologice necesare desfășurării în bune condiții a obiectului de activitate, prin achiziția echipamentelor prezentate, având ca rezultate pe termen lung dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă, prin introducerea tehnologiilor moderne și utilizarea potențialului endogen al regiunii, iar obiectivele specifice sunt: creșterea cifrei de afaceri cu peste 101% în termen de 36 luni de la finalizarea proiectului față de anul 2016, creșterea numărului de angajați cu 3 persoane imediat după implementarea proiectului din care 2 din categorii defavorizate, creșterea complexivității companiei prin valorificarea tehnologiilor moderne introduse în activitatea societății.