Clădirea spitalului din Zlatna va fi reabilitată și modernizată: Investiție de peste 8.500.00 de lei

Anunțul achiziției contractului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare clădire Spital oraș Zlatna” a fost publicat pe SEAP.

Necesitatea realizării proiectului ’’Reabilitare si modernizare clădire spital oraș Zlatna” rezidă din starea degradată în care se află la momentul actual clădirea, în special din punct de vedere al pierderilor de energie înregistrate, acestea traducându-se în cheltuieli ridicate cu asigurarea unui minim de confort necesar.

ELIT

Pornind de la ideea că edificiul obiect al proiectului a fost ridicat în 1731, e de la sine înțeleasă slaba calitate a construcției și gradul de deteriorare în care se află. De-a lungul timpului clădirea a mai suportat lucrări de reparații, dar cu precădere din punct de vedere structural și nu în ceea ce privește reabilitarea termica în vederea efcientizării energetice și reducerii consumurilor.

Costurile legate de reabilitarea termica a clădirii se consideră a fi mai mici comparativ cu costurile impuse de instalarea unei capacități suplimentare de energie termică pentru încălzire, astfel ca, îmbunătățirea eficienței energetice a fondului existent de clădiri este crucială, nu doar pentru a atinge obiectivele naționale ce fac referire la eficienței energetica pe termen mediu, dar si pentru a îndeplini obiectivele pe termen lung ale strategiei privind schimbările climatice si tranziția la o economie competitiva cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în anul 2050.

Mihail David - 2020

Renovarea și reabilitarea fondului existent de clădiri, în scopul creșterii performanței energetice a acestora reprezintă una dintre cele mai strategice măsuri ce poate fi realizată. Cunoscut este faptul că, clădirile ridicate înainte de 1990 înregistrează cele mai mari pierderi de energie, se impune limitarea acestor pierderi și reducerea la minim a risipei inutile.

Impactul renovării energetice a clădirii Spitalului Zlatna se traduce printr-o serie de beneficii:

Beneficii economice:

Este cunoscut faptul ca îmbunătățirea eficienței energetice si reducerea consumurilor, pe termen mediu si lung se traduc în economii la bugetul public, economii care pot fi folosite pentru acoperirea unor altor nevoi si probleme de ordin public. Se estimează ca, urmare a implementării proiectului, economiile financiare se vor ridica la o valoare de peste 180.000 lei.

De asemenea, prin acțiunile de reabilitare termica va creste valoarea economica a clădirii obiect al investiției. Din lipsa resurselor financiare, s-a preferat orientarea pe acțiuni cu rezultate pe termen scurt si cu un impact imediat pentru societate, iar investițiile în reabilitarea clădirilor fiind percepute ca investiții de lunga durata, cu toate ca au un impact imediat în creșterea gradului de confort si îmbunătățirea calității vieții-pentru asigurarea carora, în prezent, se utilizează un consum excesiv de energie.

Beneficii de mediu:

Unul din principalele argumente în favoarea importanței eficientizarii clădirilor din punct de vedere energetic vizeaza scăderea consumului de energie, reducerea impactului asupra mediului, din punct de vedere al emisiilor de CO2, gazelor cu efect de sera, respectiv reducerea risipei de resurse. Clădirile reprezintă cea mai mare sursa de emisii de CO2, având o contribuție semnificativa la schimbările climatice. Se estimează ca beneficiile aduse asupra mediului prin renovarea energetica a clădirilor ar putea fi de ordinul a 10% din economiile de costuri energetice.

Beneficii sociale si medicale:

Clădirile care dispun de o încălzire mai eficienta oferă beneficii pentru sanatate, având mai puține zone reci si curenți de aer, mai puțin condens, temperatura fiind constanta si uniforma în interiorul clădirii, deci o predispoziție redusa la mucegai, asigurând o calitate mai ridicata a aerului din interior.

În aceste condiții, renovarea energetica a clădirilor reprezintă o alternativa viabila pentru modernizarea sustenabila a fondului construit, capabila sa aduca beneficii relevante sectorului public. Intervențiile la nivelul clădirii prin lucrări de renovare energetica vor conduce automat la creșterea eficienței energetice si reducerea consumurilor.

Necesitatea investițiilor asupra clădirii vine si în contextul în care asupra edificiului obiect al proiectului nu au mai fost realizate lucrări de reabilitare, nici din punct de vedere structural, dar nici din punct de vedere termic. Pe de alta parte, este necesara asigurarea unui grad de confort celor ce beneficiază de serviciile puse la dispoziție în cadrul clădirii spitalului, cu respectarea standardelor de igiena, ținând cont de faptul ca în cârdul clădirii se prestează servicii medicale, unde este imperios necesar asigurarea unui cadru adecvat de desfășurare a activității.

Clădirea spitalului este situata în centrul orașului Zlatna, iar reabilitarea acestuia va contribui la îmbunătățirea imaginii urbanistice a comunității. Urmare a derulării investiției se va înregistra un consum redus de energie termica pentru încălzirea clădirii si asigurarea unui confort necesar pe tot parcursul anului, scăderea costurilor generate cu asigurarea încălzirii si nu în cele din urma, reducerea emisiilor poluante.

Conform expertiză, se propun următoarele intervenții la clădire în vederea realizării lucrărilor propuse:

• Se va îndepărta integral placa de pe sol;
• Se vor desface pereții executați ulterior fără rol structural, la care se constată deficiențe de fundare;
• Se vor consolida fundațiile pereților structurali prin realizarea de centuri din beton armat;
• Se vor realiza fundații noi pentru pereții propuși cu grosimea mai mare de 15 cm;
• Se va realiza o nouă placă pe sol, din beton armat;
• Injectarea fisurilor existente în pereți cu rășini epoxidice ;
• Cămășuirea armată locală a colțurilor și intersecțiilor structurale ale clădirii;
• Se vor corecta închiderile golurilor executate necorespunzător prin prevederea de bare de armătură în asize;
• Se va repara zidăria în zonele unde aceasta prezintă degradări / deficiențe de execuție ;
• Se vor trata suprafețele afectate de acțiunea sărurilor din teren cu soluții care să neutralizeze efectul acestora;
• Refacerea planșeului în colțul nord-vestic, prin îndesirea grinzilor metalic existente și realizarea unui planșeu mixt oțel-beton;

Realizarea unui planșeu din beton armat peste CT;
Realizarea unor compartimentări din gips carton sau zidărie de BCA / blocuri ceramice;
Se va desface șarpanta și planșeul peste etaj;
Realizarea unui nou planșeu în soluție ușoară (lemn, grinzi metalice și lemn etc);
Se va realiza o nouă șarpantă și o nouă învelitoare;
Se vor realiza lucrări de izolare termică a fațadei – partea opacă, inclusiv termo- hidroizolarea planșeelor peste ultimul nivel;
Se va realiza reabilitarea trotuarelor perimetrale de protecție conform normelor în vigoare, cu panta spre exterior;
Amplasarea unui lift de serviciu în zona bucătăriei și amplasarea unui lift în vederea
asigurării accesului persoanelor la etajul clădirii.

Termenul de execuție al lucrărilor maxim acceptat este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului general de realizare a investiției, parte a proiectului tehnic.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...