CJ Alba ANGAJEAZĂ consilier, la Biroul programe şi proiecte mediu

Consiliul Județean Alba organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul programe şi proiecte mediu.

prefectura alba CJ AlbaCondiţii de participare:

ELIT

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
–     studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti;
–     vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:
–     lucrarea scrisă va avea loc în data de 27 decembrie 2016, ora 10.00 sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba lulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68;
–     interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 14 decembrie 2016 orele 1630 la Biroul resurse umane din cadrul “U.A.T.” Judeţul Alba prin Consiliului Judeţean Alba şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1.     Formularul de înscriere (care se obţine la sediul instituţiei);
2.     Copia actului de identitate;
3.     Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4.     Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5.     Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6.     Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7.     Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie şi tematică:
1.     Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
2.     Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 126 din 28 iulie 2016.
3.     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.     Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.     Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
6.     Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7.     Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, modificările şi completările ulterioare.
8.     Legea nr. 101/ 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
9.     Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
10.     Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe cu modificările şi completările ulterioare.
11.     Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
12.     Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

13 ianuarie: Exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Depozitul de bronzuri de la Gâmbaș

Miercuri, 13 ianuarie 2021, ora 1100, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii ianuarie: Depozitul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română, sărbătorit la 98 de ani de reprezentanți ai Armatei Române și oficialități

Veteranul de război Gheorghe Tamaș din Daia Română a fost omagiat la împlinirea venerabilei vârste de 98 de ani de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

100 de noi locuri de muncă în Municipiul Aiud: Un investitor local construiește o hală de producție

O nouă hala de producție va fi construită în Municipiul Aiud, de către GLERUPS, care va crea aproape 100 de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

67 de persoane sancționate de către polițiștii din Alba pentru nerespectarea măsurilor și normelor de protecție împotriva COVID-19. Activățile de verificare ale IPJ Alba continuă

Continuă activitățile Inspectoratului de Poliție Județean Alba în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Nevoie URGENTĂ de donatori la Centrul de Transfuzie Alba: Ce grupe de sânge au stoc insuficient

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba face un apel către cetățenii județului, pentru a dona de urgență sânge, în special cei… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost RENOVATĂ pentru iubitorii de carte, cu dizabilități

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este instituția publică de cultură care are rolul de a gestiona documente și baze de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

2 Comentarii

sofitel hotel 29 noiembrie 2016 at 12:06

eu am aproape 6 ani vechime deci nu ma calific pentru concurs- de ce trebuie minim 9 ? emisiunea ”vreau sa stiu” la tvr Erevan

NEpatriot 29 noiembrie 2016 at 15:14

@sofitel hotel…. Pai atât are ala la care îi aduce Moș Crăciun, drept cadou, jobul asta. Si de-aia e scris examenul (nu grila), ca să poată ei să interpreteze cum vor.
Sau ne lămurește cineva ce îi tot dați înainte cu 9 ani de vechime? Doi n-ajung? Si chiar și aia doi sunt cam discriminatorii. Până la urmă, dacă iau 10 la examen pot să n-am pic de experienta, dar trebuie să am o șansă să demonstrez ce pot!

Comentariile sunt oprite