Ce taxe şi impozite locale cresc în 2012

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

     Guvernul a decis ca taxele şi impozitele locale să rămână, cu câteva excepţii, la nivelul celor din 2011. Vă oferim amănunte cu privire la taxele care au fost totuşi majorate de la 1 ianuarie 2012.
Ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, susţine că Guvernul a considerat că în perioada aceasta nu este bine să se majoreze impozitele şi taxele. În al doilea rând, primăriile nu mai puteau să le majoreze decât în mod abuziv, pentru că potrivit Legii finanţelor publice locale, taxele, impozitele şi taxele locale se stabilesc cu şase luni înainte. Conform Codului fiscal, impozitele şi taxele locale sunt: limpozitul pe clădiri şi impozitul pe teren; ltaxa asupra mijloacelor de transport; ltaxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; ltaxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; limpozitul pe spectacole; ltaxa hotelieră; ltaxe speciale; lalte taxe locale. Toate aceste taxe, dar şi altele asimilate acestora au fost stabilite, începând cu anul 2010, de HG 956/2009.
Impozitarea suplimentară pentru mai multe clădiri, menţinută şi în 2012
Persoanele cu mai multe case vor fi impozitate suplimentar şi în acest an, conform OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Astfel, persoanele care deţin în proprietate mai multe case datorează un impozit majorat, după cum urmează: cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Ce taxe locale au fost modificate
Modificările aduse Codului fiscal prin OG nr. 30/2011 au majorat, printre altele, cota impozitului datorat de persoanele juridice pe clădirile care nu au fost reevaluate. Astfel, din ianuarie 2012, firmele vor plăti impozite mai mari pentru clădirile pe care nu le-au reevaluat în ultimii ani. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local: între 10 şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, faţă de 5 şi 10%, cât era prevăzut până acum; între 30 şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Cotele stabilite se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. De la aceste prevederi fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25 şi 1,50%, inclusiv. Aceeaşi ordonanţă stabileşte, totodată, că impozitul pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, fiind exceptate de la aceste prevederi structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. Printre modificările aduse de Codul fiscal se numără şi stabilirea unei cote de impozit de minumum 5% din valoarea de inventar a clădirii pentru construcţiile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în decursul unui an calendaristic. Alte modificări aduse recent de Executiv Codului fiscal se referă la instituirea unui sistem privind declararea veniturilor de către persoanele fizice care vor închiria camere din locuinţa personală în scop turistic. Cei care deţin până la cinci camere şi le închiriază în scop turistic nu trebuie să devină persoane fizice autorizate. Printr-o simplă declaraţie la organele fiscale, completează în formular câte camere închiriază şi pentru ce perioadă, iar impozitarea este pe baza normei de venit (nu trebuie să ţină contabilitate). (A.D.T.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei