Ziarul Unirea

Carnetele de rentier trebuie vizate abia din 1 martie

    Potrivit ultimelor reglementări legale, pentru a intra în posesia rentei viagere agricole cuvenite, rentierii agricoli trebuie să-şi vizeze carnetele în perioada 1 martie – 31 august, ei fiind obligaţi să se prezinte personal sau prin mandatar la sediul Centrului Judeţean Alba al APIA, a anunţat Felicia Hondola, directorul APIA Alba. Pentru vizarea carnetelor, rentierii se vor prezenta la APIA Alba cu actul de identitate în original şi vor depune următoarele documente: o declaraţie pe propria răspundere privind situaţia contractelor de arendare, precizând dacă acestea au fost în vigoare la sfărşitul anului pentru care se acordă renta (în cazul arendării) şi o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005, în continuare nu a deţinut în proprietate terenuri agricole extravilane care, cumulate în timp, să depăşească suprafaţa de 10 ha.
Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege. Renta viageră agricolă este personală şi netransmisibilă şi se poate încasa doar de titularul carnetului de rentier agricol sau de mandatarul său cu procură specială autentificată ori de către moştenitorul rentierului (în cazul decesului acestuia).
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat (pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul) şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419