Rămâi conectat

Politică Administrație

Calendar obligatii fiscale ianuarie 2014. Mâine, ultima zi pentru depunerea formularului 220

Bogdan Presecan

Publicat

în

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Alba informează contribuabilii asupra calendarului obligaţiilor fiscale pentru luna perioada rămassă din luna ianuarie 2014:

15 ianuarie 2014 este termen pentru depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”.

Pana cel tarziu in 15 ianuarie 2014 este termen pentru depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care la sfarsitul anului 2013 au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, bifându-se casuta “venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activitati independente”, cu exceptia cazurilor in care aceste persoane au realizat si în anul 2013 venituri clasificate în aceasta categorie.

Data de 27 ianuarie 2014 este ultima zi pentru majoritatea obligatiilor declarative si/sau de plata:

– depunerea formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicarii sistemului TVA la încasare”, de catre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la încasare si care se afla într-una din urmatoarele situatii: au depasit plafonul de 2.250.000 lei în ultima perioada a anului 2013 (în vederea radierii din Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la încasare) sau nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei dar renunta la aplicarea sistemului TVA la încasare;

– depunerea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar, trimestrial si semestrial si plata acestor obligatii;

– declararea (în formularul 100) si plata impozitului pe dividendele distribuite din profitul aferent anului 2012 conform situatiilor financiare aferente anului 2012 aprobate în anul 2013, dar care nu au fost platite pâna la 31 decembrie 2013 actionarilor/asociatilor persoane juridice dau fizice (cu exceptia scutirilor prevazute la art. 36 alin. (4) si art. 117 lit. h) din Codul fiscal).

– depunerea formularului 112 „Declaratie privind obligatia de plata a contributiei sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” cu termen lunar si trimestrial si plata acestor obligatii;

depunerea  formularului 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal” de catre notarii publici care au obligatia calcularii, încasarii si virarii impozitului  pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pentru semestrul II 2013);

– depunerea formularului 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate în România si de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cu termen lunar, pentru declararea si plata impozitului pe venit, de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati desfasurate în România si de catre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România, în cazul în care nu se încheie acorduri între angajati si angajatorii nerezidenti privind declararea si plata contributiilor sociale individuale si cele ale angajatorului de angajati prin formularul 112.

– depunerea formularului 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” de catre platitorii de TVA pentru care perioada fiscala este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic si plata TVA-ului datorat;

– depunerea formularului 301 „Decont special de taxa pe valoarea adaugata” si plata TVA-ului datorat, de catre persoanele neînregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze cf. art. 153 Cod fiscal, dar care au/ nu au obligatia sa se înregistreze ca platitori de TVA cf. art.  153 1 Cod fiscal, daca achizitiile au avut loc în luna decembrie 2013 !

– depunerea formularului 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata”;

– depunerea formularului 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adagata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” pentru declararea, de catre contribuabilii carora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din oficiu sau la cerere conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g), a TVA colectata aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii pentru care contribuabilii respectivi sunt obligati la plata TVA, pentru care exigibilitatea TVA a intervenit în luna decembrie 2013.

– depunerea formularului 390 VIES „Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrari si achizitii intracomunitare, prestari si achizitii de servicii intracomunitare prevazute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, precum si livrari si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, a caror exigibilitate a intervenit în luna decembrie 2013;

– depunerea formularului 394 „Declaratie informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, a caror perioada fiscala la TVA este luna, trimestrul sau semestrul calendaristic;

– depunerea formularului 094 “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent” în care se declara cifra de afaceri obtinuta sau, dupa caz, recalculata, pentru anul 2013, de catre persoanele impozabile care în anul fiscal 2013 au avut perioada fiscala la TVA trimestrul si au realizat în cursul anului o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pâna la 100.000 de euro si care cuprinde o mentiune referitoare la faptul ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul 2013, în vederea mentinerii pentru anul fiscal 2014 a perioadei fiscale trimestriale la TVA;

– comunicarea de catre platitorii de TVA cu regim mixt a pro-ratei provizorii pe care o vor aplica în anul 2014, precum si modul de determinare a acesteia si comunicarea de catre platitorii de TVA cu regim mixt a deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobata anterior la cererea lor de Ministerul Finantelor Publice;

Data de 31 ianuarie 2014 este ultima zi pentru urmatoarele obligatii declarative:

– depunerea formularului 010 de catre persoanele juridice care în anul 2013 au fost platitoare de impozit pe profit si veniturile realizate nu au depasit echivalentul în lei a 65.000 euro si îndeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 1121, pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau de catre persoanele juridice care în anul 2013 au fost platitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozit pe profit, în urmatoarele situatii: venituri realizate au depasit echivalentul în lei a 65.000 euro în cursul lunii decembrie 2013 (in acest caz se va plati impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la 1 februarie 2013) sau au realizat venituri din consultanta în cursul lunii decembrie 2013 (in acest caz se datoreaza impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul IV 2013).

– depunerea declaratiei de mentiuni formular 010/070 de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care, conform art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, au obligatia declararii si platii trimestriale a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse în D112, dar opteaza pentru declararea si plata lunara a acestor obligatii sau pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna, de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care au obligatia declararii si platii lunare a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse în D112, întrucât nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pentru declararea si plata trimestriala a acestor obligatii.

– depunerea declaratiei de mentiuni formular 010 de catre persoanele impozabile care, în anul fiscal 2013, au avut obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat în cursul anului 2013 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pâna la 100.000 de euro si care ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul 2013, în vederea înregistrarii în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligatiei declarative trimestriale sau de catre persoanele impozabile care, în anul fiscal 2013, au avut obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat în cursul anului 2013 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, în vederea înregistrarii în vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligatiei declarative lunare;

– depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre:  persoanele fizice care începând cu anul fiscal 2014 opteaza pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla care: în anul 2013 au fost impozitate la norma de venit, în anul 2013 au obtinut venituri din închirieri impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, impozitate pe baza cotei forfetare de cheltuieli. Optiunea este obligatorie 2 ani fiscali consecutivi si se considera reînnoita pentru o noua perioada de 2 ani daca nu se solicita revenirea la norma de venit/cota forfetara de cheltuieli în cazul veniturilor din închirieri si din drepturi de proprietate intelectuala. Persoanele fizice care în anul 2013 au fost impozitate la norma de venit si au înregistrat un venit brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal 2014 sunt obligati pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

– depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre contribuabilii care solicita revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la încheierea perioadei de 2 ani consecutivi în care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

– depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuintele proprietate personala având o capacitate de cazare cuprinsa între 1 – 5 camere inclusiv, datorând un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit.

– depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuintele proprietate personala având o capacitate de cazare cuprinsa între 1 – 5 camere inclusiv, care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partida simpla.

– depunerea formularului 012 “Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit”, de catre contribuabilii care opteaza pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului trimestrial, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv.

– depunerea formularului 600 “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” de catre persoanele fizice autorizate (inclusiv întreprinderile individuale si membrii întreprinderilor familiale), cele care desfasoara profesii libere, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila în partida simpla, în vederea stabilirii obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale. Nu au obligatia depunerii formularului 600 contribuabilii al caror venit net realizat in anul 2013 sau valoarea lunara a normelor de venit, dupa caz, este sub nivelul minim de 35% din câstigul salarial mediu brut prevazut în legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Persoanele fizice care nu se mai încadreaza în niciuna din situatiile mentionate mai sus sau se afla în situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) – c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, sau sunt asigurati în sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate în sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, depun formularul 601 “Cerere de încetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale”, în vederea scoaterii din evidenta fiscala privind contributia de asigurari sociale.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

FOTO | Au început lucrările de modernizare a DJ 107 K Întregalde-Bârlești (Mogoș), intersecție cu Transapuseana: Investiție de peste 25 milioane lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Au început lucrările de modernizare a DJ 107 K Întregalde-Bârlești (Mogoș), intersecție cu Transapuseana: Investiție de peste 25 milioane lei Au început lucrările de modernizare a Drumului Județean 107 K Întregalde-Bârlești (Mogoș), intersecție cu Transapuseana, a anunțat Marius Hațegan pe pagina de Facebook. Citește și: Vești excelente: DJ 750 C, Sălciua-Valea Mănăstiri, care face legătura […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea