Bugetare participativă la Alba Iulia – Aprobarea regulamentului, pe masa consilierilor locali

În ședința de marți, 28 iulie 2020, consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat Regulamentul pentru implementarea bugetării participative – sesiunea I.

Bugetarea participativă este un proces derulat de Municipiul Alba Iulia, care își propune implicarea directă a cetățenilor în procesul de decizie pentru stabilirea modului în care sunt cheltuiți o parte din banii publici în raport cu nevoile locale.

ELIT

Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber. Prin intermediul platformei, cetățenii municipiului Alba Iulia, care au cel puțin 18 ani împliniți, pot să-și expună online problemele cu care se confruntă, să sugereze soluții de rezolvare a acestora, să propună idei și inițiative proprii pentru o viață mai bună și mai plăcută în zona în care locuiesc sau în alte zone ale orașului, să fie creativi și inovativi și să implice activ comunitatea din care fac parte.

Propunerile de proiecte depuse pe platformă urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de Municipiul Alba Iulia începând cu anul 2021.

Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

1.Îmbunătățirea comunicării și consolidarea relațiilor dintre cetățeni și administrația publică locală.
2.Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor.
3.Promovarea politicilor publice, stimulând performanța administrativă.
4.Educarea cetățenilor pentru o înțelegere mai bună a drepturilor și datoriilor cetățenești, precum și a responsabilităților care survin din această calitate.
5.Îmbunătățirea serviciilor publice locale.
6.Consolidarea democrației.
7.Creșterea transparenței în activitatea administrației publice locale.

Platforma www.bugetareparticipativa.apulum.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

Toți cetățenii care au interes în dezvoltarea municipiului Alba Iulia și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă.

Procesul de bugetare participativă organizat de Municipiul Alba Iulia, care debutează în luna septembrie a anului 2020, se desfășoară în următoarele etape:

1.DEPUNEREA PROIECTELOR

Proiectele pot fi depuse online pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro. Cetățenii municipiului Alba Iulia care doresc să depună proiectele online, sunt invitați să își facă un cont pe platforma bugetareparticipativă.apulum.ro. Odată ce contul le este validat, își pot depune online proiectele pentru dezvoltarea orașului.

2.ANALIZA PROIECTELOR

Fiecare proiect primit prin platforma bugetareparticipativă.apulum.ro va fi analizat, în prima fază, pentru a se stabili dacă poate fi publicat pe site. Nu se vor publica proiectele care prin conținutul lor instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc. sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare.

Se va analiza eligibilitatea proiectelor, conform cu prevederile prezentului Regulament. Dacă mai multe proiecte au obiective asemănătoare sau se află în proximitate geografică, primăria își rezervă dreptul de a le modifica în sensul adaptării acestora din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură.

Persoanele ale căror proiecte au fost declarate neeligibile vor primi un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile. Proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și vor fi supuse votului cetățenilor.

3.VOTUL PE DOMENII

Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.apulum.ro. Fiecare cetățean cu un cont valid poate vota câte un proiect din fiecare domeniu definit.

Proiectele câștigătoare vor fi selectate în ordinea numărului de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte, până la consumarea bugetului alocat. Municipiul Alba Iulia se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente. Dacă apar modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă, acestea vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro.

4.AFIȘAREA REZULTATELOR

Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma bugetareparticipativa.apulum.ro, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniu, până la consumarea bugetului alocat.

Calendarul propus este următorul:
•depunere proiecte – 01.09.2020-30.09.2020
•analiză și evaluare proiecte -01.10.2020-31.10.2020
•etapa de vot – 01.11.2020-30.11.2020
•afișarea proiectelor câștigătoare – 02.12.2020

Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-unul din următoarele domenii:

-Amenajare spații publice
-Oraș digital
-Spații verzi
-Educație și cultură
-Alei, trotuare, zone pietonale
-Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației
-Sport, sănătate
-Turism
-Social
-Mediu

Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

•Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competență a Municipiului Alba Iulia și care vizează un spațiu public.
•Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalității aflate în derulare.
•Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
•Să nu aibă un caracter politic, etnic, religios sau discriminatoriu.
•Să nu genereze cheltuieli de funcționare importante (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
•Să fie clar delimitate spațial și să nu fie prea vagi.
•Să se încadreze în bugetul maxim alocat procesului de bugetare participativă.
•Formularul online să fie completat corect și să se respecte cerințele tehnice cu privire la tipurile de fișiere care pot fi anexate.

Fiecare propunere trebuie sa se încadreze într-un cost total de cel mult 1.000.000 de lei (inclusiv TVA). în cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnică constată că acesta nu se încadrează în suma maximă alocată prin Regulament, proiectul va fi declarat neeligibil.

Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Alba Iulia, existând și posibilitatea ca ele să fie integrate în proiecte mai largi.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419