Blajul, pe drumul proiectelor europene în ideea de a deveni orașul de vis al blăjenilor, o adevărată perlă pe Valea Târnavelor

Paul Voicu - Primar 2020

Primăria Blaj a lansat procedurile de achiziție pentru elaborarea celor mai importante documente de planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a comunității noastre: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – termen de depunere a ofertelor 14.07.2020 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – termen de depunere a ofertelor 17.07.2020.

Realizarea acestor proiecte se va face din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Adminstrativă și reprezintă primul, și unul dintre cei mai importanți pași, în dezvoltarea pe termen lung (integrată, planificată, flexibilă și eficientă) a tuturor sectoarelor – cheie ale Blajului. Cele două documente strategice vor constitui baza viitoarelor proiecte de dezvoltare inteligentă și participativă pentru comunitatea noastră, începând cu următorul exercițiu financiar al U.E din 2021 – 2027 și vor fi puse în acord cu Planul Național de Investiții și Relansare Economică, elaborat de Guvernul României.

ELIT

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este documentul strategic care va oferi soluții care vizează armonizarea dezvoltării urbane cu dezvoltarea infrastructurii de transport, astfel încât Blajul să devină un oraș accesibil și incluziv, favorabil dezvoltării economice, un oraș inteligent care să asigure deplasări eficiente și prietenoase cu mediul, un oraș sigur și cochet unde istoria și viitorul se întâlnesc armonios în viața de zi cu zi.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) este la rândul său un document strategic care asigură o viziune coerentă de dezvoltare a Blajului, viziune transpusă într-un portofoliu de proiecte care privesc toate domeniile prioritare pentru comunitate şi care să fie finanţabile de către Uniunea Europeană. Alături de acest document vor mai fi elaborate și documente de politici publice cum ar fi: strategia privind serviciile sociale, strategia de dezvoltare culturală, strategia de mediu – studiu privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, precum și strategia de dezvoltare în domeniul tineretului și sportului. Toate aceste documente, odată elaborate, vor fi un adevărat ghid de parcurs pentru dezvoltarea Blajului și transformarea lui într-un un oraș cu o calitate a vieții ridicată, unde istoria și identitatea locală se împletesc cu soluțiile moderne de infrastructură și mobilitate (transport ecologic, parcări, zone pietonale, rețele stradale) dar și unde infrastructura culturală, școlară, socială, sanitară, sportivă și de agrement este completă și satisface nevoile întregii comunități.

Mihail David - 2020

Se poate spune că Blajul este în marș pe drumul proiectelor europene în ideea de a deveni orașul de vis al blăjenilor, o adevărată perlă pe Valea Târnavelor! În următorii ani Blajul va încerca să atingă un maxim al dezvoltării sale urbanistice prin realizarea unui sistem de poduri rutiere și pietonale pe Târnava Mare care să faciliteze un acces simplu spre zona industrială și localitățile componente, dezvoltarea zonei de agrement de la Veza prin amenajarea unei faleze pietonale pe malul Târnavei Mari, a unui cinematograf de vară, modernizarea complexului sportiv Veza și contruirea unui hotel pentru sportivi, piste de biciclete, remodelarea și modernizarea zonei centrale a municipiului – Bulevardul Republicii, străzile Astra și Timotei Cipariu, zona de blocuri – Eroilor, Gării, Andrei Mureșanu, crearea unei zone urbane la Fântâna Domnișoarei – inclusiv realizarea unui Centru Rezidențial pentru Persoane Vârstnice, regândirea traseelor transportului public de călători în paralel cu construirea unor parcări supra sau subterane la intrările în municipiul Blaj, în vederea decongestionării traficului din municipiu, extinderea sistemului de semaforizare inteligentă, introducerea de autobuze electrice pentru transportul de călători, crearea unor zone pietonale permanente sau ocazionale și a unor trasee pentru biciclete și trotinete electrice, realizarea șoselei de ocolire a Blajului.

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

La toate aceste proiecte de dezvoltare urbană se adaugă investițiile începute deja sau pe cale să înceapă în sănătate, învățământ, cultură și sport, astfel încât dezvoltarea Blajului să fie adaptată la cerințele secolului XXI.

Invit pe toți blăjenii să lucrăm la dezvoltarea Blajului alături de echipa formată din specialiștii care vor participa la elaborarea acestor proiecte, astfel încât să rămânem pe drumul spre Europa – drumul cel bun. Ideea de a realiza împreună astfel de obiective mă motivează și vă îndemn ca, pentru binele comunității noastre, să nu facem pași înapoi în demersul nostru de a pune Blajul înainte de toate!

Gheorghe Valentin Rotar – Primarul Municipiului Blaj

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...