Beneficii pentru soldaţi şi gradaţi prin Legea nr. 23/2012

Paul Voicu - Primar 2020

În Monitorul Oficial al României nr. 49/2012 a fost publicată Legea nr. 23/2012 prin care se modifică statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari,  care se vor numi soldaţi şi gradaţi profesionişti, dobândind şi o serie de beneficii.
Astfel, soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul la soldă lunară, ale cărei elemente componente şi cuantumuri se stabilesc potrivit legii, precum şi alte drepturi băneşti în conformitate cu reglementările în vigoare; echipament şi hrană gratuite, în condiţiile legii; asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; documente militare de transport gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofiţeri.
Soldaţii şi gradaţii profesionişti pot beneficia, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului Apărării, de: compensaţie lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară; locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie, cu scutire de la plata chiriei; produse de informare publică internă, în mod gratuit. Vechimea în serviciu în calitate de soldat sau gradat profesionist este considerată vechime în serviciul militar, nu doar vechime în muncă şi se ia în calcul la stabilirea pensiei, conform prevederilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ei beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate. Perioada în care soldaţii şi gradaţii voluntari participă la misiuni în afara teritoriului statului român se consideră dublu la calculul vechimii în serviciul militar. De aceste drepturi vor beneficia şi foştii militari angajaţi pe bază de contract care au deţinut funcţii similare în Armată, Jandarmerie sau Poliţia de Frontieră, dar cu denumirile stipulate în vechile acte normative.
Stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii în perioada 24 decembrie 2006 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 23 constituie vechime în serviciu şi se valorifică la stabilirea pensiei conform prevederilor Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La expirarea primului contract de 4 ani, soldaţii şi gradaţii voluntari pot încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de la 2 la 3 ani fiecare. Limita maximă de vârstă până la care soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi menţinuţi în activitate se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, dar nu poate depăşi 50 de ani, limita maximă fiind prelungită cu 5 ani. Promovarea în grad a soldaţilor şi fruntaşilor voluntari care îndeplinesc toate condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării se face prin ordinul comandanţilor care au competenţe în acest sens. Criteriile generale de promovare sunt:  performanţele dovedite pe timpul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, rezultate din documentele de apreciere; stagiul minim în grad (care pe timp de pace e un an de la soldat la fruntaş şi 2 ani de la fruntaş la caporal), nivelul de pregătire. Soldaţii şi gradaţii profesionişti în activitate, care se disting prin modul de îndeplinire a atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, participări la misiuni în afara teritoriului statului român sau în cadrul unor activităţi militare pe teritoriul ţării, pot fi înaintaţi în unul dintre gradele de fruntaş, caporal clasa a III-a, clasa a II-a sau clasa I, în mod excepţional, în limita numărului aprobat de către ministrul Apărării, fără să fie condiţionaţi de alte criterii.

ELIT

Robert GHERGU

Mihail David - 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...