Bani în plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele majorării investiției

Paul Voicu - Primar 2020
Bani în plus de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”. Cauzele majorării investiției

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 28 ianuarie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea indicatorilor tehnico-economici majorați și finanțarea acestora de la bugetul local pentru proiectul de reabilitare și extindere a Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian”.

Potrivit autorităților, pe parcursul execuției lucrărilor, prin dispozițiile de șantier nr. 2 – 5, proiectantul a dispus unele modificări care au devenit absolut necesare pentru finalizarea contractului, atingerea obiectivelor și cerințelor de calitate aferente contractului, respectiv:

ELIT
  1. Consolidarea clădirii prin varianta recomandată de expertul tehnic , respectiv varianta 1, respectiv cămășuirea pereților și zonelor de reazem ale grinzilor cu plase sudate din PC52, 08mm, 100×100 mm și cu bare independente. Betonarea cămășuielilor se va realiza cu beton CI6/20.
  2. Ca urmare a solicitărilor venite din partea unității de învățământ se necesită investiția într-un sistem de supraveghere video. Astfel prin DS3, lucrările complementare dispuse presupun realizarea un sistem de alimentare cu energie electrică și curenți slabi modem și funcțional, în conformitate cu nevoile, legislația și standardele în domeniul învățământului.
  3. Astfel prin DS4 pe instalația sanitară s-a dispus dotarea bailor cu obiecte sanitare noi, realizarea unor rețele de apă rece, apă caldă și canalizare noi. De asemenea s-a rezolvat și preluarea și evacuarea apelor pluviale la exterior din camerele de lumini. Pe instalația de încălzire, lucrările complementare apărute se datorează lucrărilor de cămășuire stabilite prin DS2, la corpul de clădire C4, care odată executate, au necesitat dezafectarea parțială a conductelor de distribuție din oțel și refacerea cu conducte din PPR. Pe lângă aceste lucrări au mai fost necesare lucrări de înlocuire a robienților tur retur înțepeniți pe radiatoarele existente din fontă, motarea și demontarea radiatoarelor pentru efectuarea lucrărilor de cămășuire, și refacere finisaje în spatele radiatoarelor. La subsol, țevile de la instalația de încălzire termică existentă (coloane) au traseul pe pereții unde s-a intervenit la spargerea golurilor pentru ferestre, acestea împiedicând execuția acestor lucrări și deschiderea ferestrelor nou realizate. Aceeași instalație este izolată cu vată de sticlă acoperită cu carton bitumat cu risc ridicat de aprindere, fiind necesar modificarea traseului instalației, desfacerea izolației din vată minerală și carton bitumat, acestea fiind învechite, iar în unele zone rupte, izolarea țevilor (coloanelor) cu izolație din vată și folie din aluminiu.

Toate aceste aspecte și probleme stabilite, în baza cărora au fot întocmite dispozițiile de șantier 2, 3, 4 și 5, nu au putut fi prevăzute la momentul întocmirii expertizelor tehnice și a studiului de fezabilitate de către expert sau proiectant.

Întrucât Expertizele tehnice și Studiul de fezabilitate care au stat la baza fundamentării ofertei de preț, dezvoltate mai apoi în PT, constructorul nu a putut prevedea aceste lucrări, cantitățile suplimentare rezultate în urma dispozițiilor de mai sus generând costuri suplimentare ce nu pot fi atribuite nici unei părți.

Mihail David - 2020

Valoarea alocată de la bugetul de stat este de 4.036.714,78 lei (cu TVA) conform contractului de finanțare nr. 2070/08.03.2018/29991/23.03.2018 iar, în urma acestor actualizări, valoarea cheltuielilor suportate de la bugetul autorității locale este de 4.310.163,67 lei (cu TVA).

Reamintim că al doilea cel mai mare liceu (colegiu) din Alba Iulia primește garanția unui nou centenar de existență și performanță 1.600.000 de euro și aproximativ doi ani sunt primele cifre din contabilitatea acestei transformări.

În perioada 1926-1929 se construiește “Căminul Ucenicilor”, a doua școală de profil meserii din acea vreme din Alba Iulia. Unitatea școlară s-a înființat în 1974 și a purtat numele de Liceul Economic Alba Iulia. Unitatea a avut profilul comerț și alimentație publică, ulterior adăugându–se profilul finanțe contabilitate.

De-a lungul timpului, numele instituției s-a schimbat de mai multe ori, în momentul de față numindu-se Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, în memoria marelui statistician, originar din județul Alba. Pentru judeţul Alba, liceul a devenit o unitate reprezentativă, în sensul că de la înfiinţare a asigurat tot necesarul de cadre de specialitate pentru toate formele de învăţământ.

Școala este singurul ofertant viabil de formare profesională în profilul servicii – reuniți într-un parteneriat – elevi, profesori, părinți, agenți economici, comunitate – pentru a forma absolvenți competenți, autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra propriei cariere și să devină astfel cetățeni activi în societate.

Alin CRIȘAN

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...