// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Asociațiile de proprietari vor trebui să adopte un regulament al blocului până în septembrie 2019

Legislația actuală ce reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari va fi înlocuită spre sfârșitul lunii septembrie 2018, iar noua lege a asociațiilor va aduce noutăți și clarificări privind folosirea, modificarea și întreținerea apartamentelor, privind modul în care se pot înființa și funcționa asociațiile de proprietari și chiriași sau obligativitatea adoptării unui regulament de bloc.

Obligația asociațiilor de proprietari de a întocmi un regulament al blocului este prevăzută în Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, ce urmează să intre în vigoare în data de 28 septembrie 2018.

Concret, regulamentul blocului va stabili regulile ce vor trebui respectate și condițiile de folosire a părților comune ale clădirii, precum și normele de comportament și bună vecinătate dintre proprietari. Acesta trebuie adoptat de către proprietarii din imobil în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, adică până la sfârșitul lunii septembrie 2019.

Întocmirea regulamentului va fi inițiată de președintele asociației de proprietari sau de către comitetul executiv al asociației și se va dezbate și adopta în cadrul adunării generale. După adoptarea regulamentului, conținutul acestuia va fi adus la cunoștința locatarilor fie prin afișarea la avizier, fie prin înmânarea unei copii a regulamentului fiecărui proprietar, în cel mult o săptămână de la adoptarea documentului.

Noua lege a asociațiilor nu stabilește și conținutul exact al regulamentului de bloc, dar precizează că regulamentul “nu poate impune nicio restricție exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor care sunt justificate prin destinația imobilului, așa cum este prevăzută în proiectul tehnic și cartea tehnică a construcției”.

Potrivit Legii nr. 196/2018, spre sfârșitul anului, mai exact, până în data de 28 decembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va publica un model al regulamentului de bloc. Totodată, actul normativ stabilește că atunci când un apartament își schimbă proprietarul, adică este vândut, regulile de folosire a spațiilor comune nu se schimbă.

Regulamentul blocului va trebui respectat, pe lângă proprietarii apartamentelor din imobil, și de către chiriași sau de către cei ce sunt găzduiți pe o perioadă limitată într-unul dintre apartamente. Obligația de a-i infoma pe chiriași sau pe cei veniți în vizită despre prevederile regulamentului de bloc revine proprietarilor.

În cazul în care regulamentul nu este respectat de către un locatar, ceilalți proprietari au dreptul de a sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației cu privire la aceste nereguli.

Sursa: avocatnet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419