Ziarul Unirea

APIA Alba emite adeverinţe pentru împrumuturi bancare

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Alba (APIA) informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia ovine/caprine, aferente anului în curs, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu APIA pentru finanţarea activităţilor curente. Aceste credite reprezintă un instrument creat pentru a ajuta financiar fermierii până la primirea primei pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi, la termenul legal. Opţiunea de a solicita creditul aparţine integral fermierului.
Până la această dată, APIA a încheiat convenţii cu CEC Bank şi Raiffeisen Bank, în baza cărora, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare fermier prin care confirmă: a) că beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC – sectorul zootehnic, la specia ovine/caprine, pentru anul 2010; b) că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementarilor în vigoare; c) numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de animal; d) că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC – sectorul zootehnic, la specia ovine/caprine, în conformitate cu legislatia în vigoare.
Înainte de a solicita adeverinţa de la APIA, fermierul trebuie să solicite băncii de la care doreşte să acceseze creditul pentru PNDC – sectorul zootehnic, specia ovine/ caprine, o adeverinţă în care banca să specifice contul de credit în care APIA va vira suma cuvenită solicitantului. Atât adeverinţa emisă de bancă (creditor), cât şi cea de înregistrare a fermierului reprezintă documente tipizate stabilite în cadrul convenţiei. Banca (creditorul) are însă dreptul de a impune, pe lângă o serie de adeverinţe sau acte doveditoare necesare dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României, inclusiv garanţii pe care creditorul le poate solicita din partea beneficiarului (fermierului).
APIA recomandă potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă creditorul numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare bancă, pentru a beneficia de condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei sale. Plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia ovine/caprine, reprezintă prima pe cap de animal ovine/caprine, în cuantum de 40 lei/cap (HGR nr.1175/2010).
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419