Anunţ de presă: UAT Oraşul Abrud anunţă demararea proiectului „Reabilitare, modernizarea și dotare clădire existentă prin înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârtsnice și centre de prepare și distribuire a hranei pentru persoane cu risc de sărăcie în orașul Abrud”

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Anunț de presă

27 iulie 2020

ELIT

27 iulie 2020

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro