Angajaţii din sistemul sanitar pot primi tichete de masă în 2011

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În această săptămână a avut loc întâlnirea Biroului Executiv al Federaţiei Sanitas din România cu Ministerul Sănătăţii (M.S.). În cadrul acestei întruniri, conform informaţiilor oferite de către liderul Sanitas Alba, Marius Sepi, au fost solicitate patru lucruri. Acestea sunt: lclarificarea situaţiei acordării tichetelor de masă în acest an pentru salariaţii din spitalele publice aflate în reţeaua M.S. şi ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cât şi a celor din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. A fost elaborată la solicitarea expresă a Federaţiei Sanitas o adresă a Ministerului Finanţelor Publice (transmisă Consiliului Naţional) prin care se confirmă acordarea tichetelor de masă în 2011. „La scrisoarea dumneavoastră nr. 20/2011, adresată Ministerului Finanţelor Publice, prin care solicitaţi precizări referitoare la acordarea tichetelor de masă în anul 2011 personalului angajat în unităţile sanitare (…) apreciem că personalul din cadrul spitalelor publice, inclusiv din reţeaua autorităţilor administrativ-teritoriale, instituţii finanţate integral din venituri proprii, pot beneficia în anul 2011 de tichete de masă, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli, protrivit legii”; ladoptarea unor soluţii şi reglementări care să permită acordarea integrală a salariilor, sporurilor şi tichetelor de masă în condiţiile limitării plafonului de cheltuieli de personal la 70% din sumele decontate de unităţile sanitare cu casele de asigurări; lpreluarea propunerilor Federaţiei Sanitas privind planul de reorganizare a unor unităţi sanitare (comasare – reprofilare) şi garantarea locurilor de muncă pentru personalul medico-sanitar şi auxiliar sanitar. Aceste propuneri trebuie transmise ministerului până pe data de 20 februarie. Propunerile judeţului nostru au ajuns la M.S. încă din cursul săptămânii trecute; lîncheierea negocierilor şi semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură sanitară până la sfârşitul lunii februarie.
Trebuie specificat că a avut loc şi o întâlnire a Biroului Executiv al Federaţiei Sanitas şi a Comisiei prezidenţiale pentru elaborarea Pactului Naţional pentru Sănătate la Palatul Cotroceni. În perioada următoare proiectul iniţiat de Sanitas va fi prezentat şi dezbătut de sindicate, patronate, societatea civilă, organizaţii profesionale şi partide politice, la Parlamentul României, urmând a fi finalizat până la sfârşitul acestei luni. Federaţia Sanitas a susţinut introducerea în proiectul aflat în dezbatere a unor termene precise de implementare a angajamentelor, precum şi de stabilire clară a responsabilităţilor. Au fost însuşite propunerile Sanitas de creştere a alocaţiei pentru Sănătate, de modernizare a unităţilor sanitare şi de creştere a veniturilor salariaţilor. (L.I.)

l

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei