Angajații ar putea primi o COTĂ din profitul firmelor la care lucrează. PROIECTUL de lege care îi vizează atât pe bugetari cât și pe ,,privați”

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În viitor, toți angajatorii, atât cei de stat, cât și cei din mediu privat, ar urma să fie obligați să aloce salariaților o cotă de cel puțin 7,5% din profitui net realizat, conform unui proiect de lege inițiat și susținut de un fost deputat USR și mai mulți lideri PSD.

Inițiatorii sunt fostul deputat USR Adrian Dohotaru, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, președintele comisiei de muncă din Camera Deputaților, Adrian Solomon, și deputații social-democrați Florin Manole și Roxana Mînzatu.

Pro România - Misiunea ieșirii din criză

Autorii susțin că participarea la profit a salariațiilor este o practică des întâlnită la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. ”La nivelul UE, participarea la profit se regăsește în 30% dintre unitățile cu peste 10 angajați, în timp ce 13% din angajații europeni beneficiază de diverse scheme de participare la profit (European Company Survey 2013. Eurofound)”, subliniază autorii proiectului. Aceștia susțin, totodată, că: ”În România, inegalitatea dintre capital și muncă rămâne a fi în continuare una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Cota parte care revine muncii se situează în mod constant sub 40% din PIB, în ciuda creșterii constante a ratei de ocupare, a majorărilor salariale și în contrast cu majoritatea statelor europene, unde repartiția tinde să fie mult mai echitabilă”.

”La nivelul UE, participarea la profit se regăsește în 30% dintre unitățile cu peste 10 angajați, în timp ce 13% din angajații europeni beneficiază de diverse scheme de participare la profit (European Company Survey 2013. Eurofound)”, subliniază autorii proiectului. Aceștia susțin, totodată, că: ”În România, inegalitatea dintre capital și muncă rămâne a fi în continuare una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană. Cota parte care revine muncii se situează în mod constant sub 40% din PIB, în ciuda creșterii constante a ratei de ocupare, a majorărilor salariale și în contrast cu majoritatea statelor europene, unde repartiția tinde să fie mult mai echitabilă”. Conform datelor Eurostat, citate de inițiatori, în 2018 ponderea remunerației în PIB a salariaților la nivelul UE-28 era de 48%, iar în România de 38%.

Autorii propunerii legislative mai arată că posibilitatea salariaților de a participa la profit a fost reglementată până în anul 2003 prin Legea societătilor comerciale, care prevedea că ”fondatorii, administratorii și personalul societății vor participa la beneficii, dacă aceasta este prevazută în actul constitutiv ori, în lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobată de adunarea generală extraordinară”. Începând cu anul 2003 aceasta posibilitate a fost eliminată în cazul angajaților. Astfel, în prezent, posibilitatea de a repartiza profit salariațillor este prevăzută doar pentru companiile de stat, care pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitui net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar. Sumele reprezentând partlciparea salariaților sunt considerate venituri salariale, fiind impozitate și incluse în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.

Proiectul de lege inițiat acum instituie obligația de participare la profit a salariaților pentru toate companiile.
Astfel, proiectul prevede că: ”Din profitul net realizat pentru un anumit exercițiu financier anual, conform situațiilor financiare anuale aprobate, angajatorul are obligația de a distribui salariaților, cu titlul de participare la profit, suplimentar salariului și celorlaltor drepturi bănești prevăzute de lege și de contractele individuale și colective de muncă aplicabile o parte din acel profit net realizat”. Prin profit net realizat, proiectul definește profitul contabil rămas după deducerea din profit, dupa caz, a impozitului pe profit sau a impozitului specific unor activități.

Partea care se alocă participării la profit a salariaților va fi de 7,5% din profitul net realizat, dar prin contractele colective de muncă aplicabile se poate stabiii o cotă procentuală diferită, dar care nu poate fi mai mică de 7,5% și nici mai mare de 25%, prevede inițiativa legislativă. De participarea la profit prevazută beneficiază numai salariații care au vechime de minimum 12 luni, deși proiectul dă posibilitatea ca prin contractele colective de muncă aplicabile să se poată stabili o perioadă minimă mai lungă sau mai scurtă decât cea menționată, dar nu mai mare de 24 de luni. Din cota stabilită, 80% va fi destinată salariaților eligibili, iar 20% va fi destinată împărțirii numai salariatilor mai performanți sau tuturor, dar în funcție de performanțele profesionale ale salariaților, mai prevăd inițiatorii.

Pentru angajator, sumele acordate salariaților ca participare la profit vor putea fi deduse drept cheltuieli, nefiind luate în calcul în baza Iunară de calcul al contribuției asiguratorie pentru muncă. În același timp, pentru angajați sumele respectiv vor fi scutite de impozit pe venit și nu vor fi luate în calcul pentru plata contribuțiilor sociale. În cazul în care va fi adoptată de Parlament și promulgată de șeful statului, legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor publicarii ei în Monitorul Oficial al României, conform proiectului.

Sursa: profit.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419