ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 8 noiembrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Tiur, cu sediul în Tiur, Str. Principală nr. 213, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de secretar.

Elit ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea parti cipării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în muncă necesare ocupării postului – 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2020, ora 12:00: proba scrisă;
 • 07 decembrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Tiur, cu sediul în Tiur. Str. Principală nr. 213, județul Alba, telefon 0258.713.591.

Şcoala Gimnazială Ciuruleasa, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – școală absolvită peste învățământul gimnazial (zece clase, școală profesională, școală de ucenici, liceu);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 26 octombrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 02 decembrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ciuruleasa, cu sediul în localitatea Ciuruleasa, str. Centru nr. IA, judeţul Alba, telefon 0744/550.945.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de laborant în învățământ debutant (S) – științe inginerești – COR – 235906 din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I și Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna),
 • specialitatea studiilor – științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 noiembrie 2020: proba scrisă, Laborator Rețele Internet;
 • 27 noiembrie 2020: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesândpagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de laborant în învățământ debutant (S) – științe inginerești – COR – 235906 din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I și Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna),
 • specialitatea studiilor – științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 noiembrie 2020: proba scrisă, Laborator Rețele Internet;
 • 27 noiembrie 2020: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura dc știință: științe economice;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă, echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Aiud, judeţul Alba, Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13, e-mail resurse@aiud.ro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante, de educator la Casa de tip Familial nr. 3 din Abrud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizați de formare profesională;
 • vechime minimă de 6 luni în profesia de educator;
 • examen psihiatric.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 noiembrie 2020, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 209, mobil 0755/069.660.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • îngrijitor copii – 0,5 normă;
 • muncitor – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale sau studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • condiții vechime – experiența pe un post similar constituie avantaj;
 • curs de igienă valabil sau să fie înscrisă la curs (post îngrijitor copii);
 • curs electrician/tâmplar/instalator (post muncitor).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Depunerea dosarelor – la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 7.
 • 24 noiembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 26 noiembrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 7, Judeţul Alba, telefon 0786/450.977.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de administrator financiar gradul II S (COR 263 III) din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I și Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna), profil economic/juridic;
 • vechime în specialitatea siudiilor – minimum 3 ani;
 • experiență dovedită de minimum 1 an în domeniul achizițiilor publice;
 • constituie avantaj experiență în achiziții publice în cadrul proiectelor cu finanțate europeană.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-13 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă – sala „Ștefan Apor”;
 • 26 noiembrie 2020, ora 11.00: proba interviu – corp D, etaj 1, Laboratorul de Administrarea Afacerilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de paznic – COR 962907 din cadrul Serviciului de Pază.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cetățean român cu vârsta de cel puțin 18 ani;
 • deținerea atestatului profesional;
 • minimum 1 an vechime în muncă;
 • apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei de paznic, dovedit cu certificat;
 • fără antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02-13 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă – sala A7, corp B, parter;
 • 25 noiembrie 2020, ora 11.00: proba interviu – corp D, etaj 1, Laboratorul de Administrarea Afacerilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Școala Gimnazială Roșia de Secaș, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de administrator financiar 0,5 nomă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare (facultate în domeniul științelor economice);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 noiembrie 2020, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul in comuna Roșia de Secaș. Str. Școlii nr. 282, județul Alba, telefon 0258765715 / 0729075969.

Şcoala Gimnazială Petreşti, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

 • 20 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 24 noiembrie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 26 noiembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Şcoala Gimnazială Petreşti, cu sediul în Petreşti, str. Mihai Viteazu nr. 3, județul Alba, telefon 0258/743.112.

Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor clădiri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii gimnaziale;
 • fără condiţie de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2020, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2020, ora 14:00: proba practică;
 • 23 noiembrie 2020, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dezabilități Baia de Arieș:

 • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar (medicină internă);
 • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar (medicină generală

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dezabilități Galda de Jos:

 • 1 post de medic primar;
 • 2 posturi de medic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Medic primar la Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieş:
 • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical,
 • specialitatea medicină internă sau medicină generală;
 • adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • asigurare malpraxis;
 • autorizație de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • Medic primar și medic la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Galda de Jos:
 • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical;
  adeverinţă/certificat de confirmare in gradul profesional, dacă este cazul;
 • asigurare malpraxis;
 • autorizație de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • curs igienă absolvit – valabil;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și
 • corectitudine;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2020, ora 11:00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon 0358.102.921 sau 0786.912.307,e-mail gradinita.dumbravaminunata@yahoo.com.

Școala Gimnazială Doștat, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator financiar cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • operare pe calculator cu programe specifice de contabilitate;
 • vechimea în domeniu constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020 – 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 41, telefon 0745/871.876, 0258/764.601.

Școala Gimnazială Doștat, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor întreținere cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii gimnaziale/medii/superioare;
 • vechimea în domeniu, constituie un avantaj;
 • deținere autoturism și carnet de conducere, constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 noiembrie 2020 – 18 noiembrie 2020, între orele 08.00-12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 12.00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Doștat, județul Alba, strada Principală nr. 41, telefon 0745/871.876, 0258/764.601.

Școala Gimnazială „Aron Cotruș”, Cergău Mare, cu sediul în satul Cergău Mare nr. 166, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual de 0,5 normă administrator financiar, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare (facultate în domeniul științelor economice);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 noiembrie 2020, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 noiembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la Școala Gimnazială „Aron Cotruș”, Cergău Mare, cu sediul în satul Cergău Mare nr. 166, județul Alba, telefon 0258719125.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step”, nr. 12, Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitoare grupă învăţământ preşcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime – minimum 1 an într-un post similar;
 • abilități de comunicare și relaționare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 noiembrie 2020, ora 09:00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step”, nr. 12, Alba Iulia, str. Ştefan cel Mare, nr. 11, județul Alba, telefon 0258.830.879, e-mail gpp12.alba@isjalba.ro.

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 10 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției
 • 20 noiembrie 2020, ora 13.00: proba scrisă;
 • 24 noiembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, Judeţul Alba, telefon 0258/861.465.

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției

 • 19 noiembrie 2020, ora 13.00: proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2020, ora 13.00: proba practică;
 • 25 noiembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, Judeţul Alba, telefon 0258/861.465.

Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 noiembrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0723/549.624.

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de ajutor analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – absolvirea, cu diplomă, a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

 • 17 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 noiembrie 2020, ora 11.00: proba practică;
 • 19 noiembrie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj, Strada Dr. Vasile Suciu nr. 25, județul Alba, telefon 0258/713.630.

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (3 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – generale, minimum 8 clase; la punctaje egale, constituie avantaj studiile liceale și media la examenul de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 noiembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba, telefon 0258.711.023, 0727.378.369.

Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

 • 17 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 noiembrie 2020, ora 11.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419