Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 martie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 martie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de vopsitor, treapta II (2 posturi), cod COR 713204, la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local – Serviciul Întreținerea Domeniului Public – Biroul întreținerea Domeniului Public

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în specialitate necesară – minimum 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2021 inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

ADEZIUNE PLUS ALBA

*Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj:

 • 2 (două) posturi asistent social, grad debutant/grad I/grad II. normă 1/2, studii S.
  • Condiții specifice:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială;
   • vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani;
 • psiholog, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.
  • Condiții specifice:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie;
   • vechime în specialitatea studiilor între 5 -10 ani,
 • ergoterapeut, grad I/grad IA, norma 1/4, studii S;
  • Condiții specifice:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie, sau în ramura de știință, știința spartului și educației fizice;
   • vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.
 • expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4, studii S.
  • Condiții specifice;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Serviciul de asistență comunitară pentru persoane vârstnice – Blaj:

 • asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2, studii S;
  • Condiții specifice:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială;
   • vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani.

Serviciul mobil de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice „masa pe roți” – Blaj:

 • asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2, studii S.
  • Condiții:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială;
   • vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 martie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie, str. dr. Vasile Suciu nr. 6, telefon 0258/710.110.

*Liceul Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de:

 • îngrijitor clădiri;
 • muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 martie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 29 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 31 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, telefon 0258/870.807.

*U.A.T. Alba prin Consiliul Județean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate, gradul IA, la Biroul Relații Internaționale, Diaspora, Relații Publice și Comunicare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: domeniul fundamental (DFI) – științe
 • sociale; ramura de științe (RSI) – științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2021, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258/813.325, email: cjalba@cjalba.ro

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul
 • medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24 martie 2021, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în dala de 29 martie 2021, ora 10.00.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 martie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

*Școala Gimnazială Câmpeni, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de licență în specialitatea informatică (informatică, automatizări și calculatoare, informatică, informatică economică, informatică de gestiune, informatică aplicată, electronică și telecomunicații);
 • disponibilitate pentru program flexibil;
 • asigură întreținerea hardware și software;
 • cunoștințe avansate de operare MS Office;
 • gestionarea rețelelor LAN, conturilor de e-mail;
 • comunicare folosind rețeaua de Internet, securitate în Internet;
 • cunoștințe de utilizare a softului specific activității în școli (SIIIR);
 • creare, administrare pagină web, baze de date.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 – 12 martie 2021, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 23 martie 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • 25 martie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 30 martie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, Str. Moților nr. 29, județul Alba, telefon 0258/771.560.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, cu diplomă de absolvire a liceului,
 • vechime în câmpul muncii cel puțin 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 24 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0374/555.775.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • șef birou – funcție de conducere;
 • inspector specialitate, gradul I (achiziții publice) – funcție de execuție.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef birou:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice;
  • vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor, din care minimum 3 ani într-o instituție publică într-un
 • departament financiar – contabil și de preferință minimum 2 ani într-o funcție de conducere financiar –
  • contabilă sau de gestionare a fondurilor publice ori a fondurilor externe nerambursabile, competențe manageriale privind gestionarea patrimoniului și/sau a fondurilor publice;
  • capacitatea dc a organiza și dc a lucra în echipă, capacitate dc analiză și sinteză, asumarea responsabilităților;
  • cunoștințe operare PC – Windows. Microsoft Office, utilizarea programelor de contabilitate.
 • inspector de specialitate, gradul I (achiziții publice):
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice și juridice;
  • vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2021: selecția dosarelor;
 • 22 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor din cadrul Direcției Tehnice, Compartimentul Patrimoniu, Transport, Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 29 martie 2021: proba interviu – sala Ion I. C. Brătianu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail resurse@aiud.ro.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 19 martie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 22 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minim studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 18 martie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 martie 2021, ora 09:00: proba practică;
 • 24 martie 2021, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

 • 18 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 24 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/731.010.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de administrator de patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 martie 2021, ora 09:00: proba practică;
 • 19 martie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de muncitor necalificat la Serviciul public „Administrarea patrimoniului local”, Serviciul administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân. (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în specialitate necesară: -.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de șef serviciu la Serviciul Public de Gospodărie Comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 23 martie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu”, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de supraveghetor de noapte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii dovedite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime -1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, cu sediul în Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, tel. 0258.731.220, ls.sebes@isjalba.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

UPDATE FOTO VIDEO| ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un bărbat, transportat la spital după ce a căzut cu mopedul

Un accident rutier a avut loc vineri, în jurul orei 14.20, La intersectia dintre Calea Moților și Bulevarduldul Horea din… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro