Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 31 august 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 31 august 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

ELIT

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș:

 • 1 post de muncitor calificat IV (fochist);

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia

 • 1 post de logoped.

Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Gârbova:

 • 1 post de muncitor calificat IV (întreținere).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat IV (fochist) la Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș:
  • studii generale sau medii;
  • certificat de calificare în meseria de fochist cu talon vizat pe anul în curs;
  • autorizație fochist ISCIR pentru cazane clasa C – apă caldă.
 • logoped la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Arnsberg Alba Iulia:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;
  • atestat cu drept de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială;
  • examen psihiatric;
  • certificat/adeverință de integritate comportamentală;
  • minimum 6 luni vechime în profesia de logoped.
 • muncitor calificat IV (întreținere) la Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Gârbova:
  • studii generale sau medii absolvite cu diplomă/certificat de calificare în unul din următoarele domenii: mecanic, electric, electrotehnic, instalații sanitare și termice, construcții civile, tâmplărie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 septembrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

 1. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
 • 1/4 post (0.25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
 • 1/4 post (0,25 norma) de medic primar specialitatea oftalmologie;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea expertiza medicală a capacității de muncă;
 • 1/4 post (0.25 normă) dc medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacității de muncă.
 1. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Arnsberg Alba Iulia;
 • 1/4 post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină de recuperare
 1. Central de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Gâlda de Jos;
 • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
 • 1 post de medic specialist specialitatea psihiatrie;
 • 1 post medic.
 1. Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș:
 • 1 post de medic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic primar/medic specialist la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacității de muncă;
  • adeverință/ certificat de confirmare în gradul profesional primar/ specialist (reprezintă vechimea solicitată);
  • asigurare malpraxis;
  • certificat/adeverință de integritate comportamentală;
  • certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
 • medic specialist la Central de zi pentru copii cu dizabilități „Arnsberg” Alba Iulia;
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specializarea medicină fizică și de recuperare, balneologie;
  • adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional specialist (reprezintă vechimea solicitată);
  • asigurare malpraxis;
  • certificat/adeverință de integritate comportamentală;
  • examen psihiatric;
  • certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • medic primar și medic specialist specialitatea psihiatrie Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Gâlda de Jos:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
  • adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional (reprezintă vechimea solicitată);
  • asigurare malpraxis;
  • certificat/adeverință de integritate comportamentală;
  • autorizație de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.
 • medic la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilități Gâlda de Jos și la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medic de medicină generală;
  • adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional (reprezintă vechimea solicitată);
  • asigurare malpraxis;
  • certificat/adeverință de integritate comportamentală;
  • autorizație de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul în curs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

• brancardier la Secția ortopedie și traumatologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minim școală generală;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: testare psihologică;
 • 16 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• 1 post contractași vacant de inspector de specialitate gradul IA – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale,
• 1 post contractual vacant de medic medicină generală – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• inspector de specialitate gradul IA – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani și 6 luni;
abilități de operare pe calculator;
abilități de comunicare;

• medic medicină generală – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:
absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență în medicină;
abilități de operare calculator,
abilități de comunicare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2019, ora 10:00: testare psihologică;
 • 01 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 09 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de șef serviciu, în cadrul Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud din subordinea Consiliului Local al orașului Abrud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul dintre următoarele domenii de licență: științe inginerești, științe juridice, științe administrative, științe economice,
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519, resurseumaneprimanaabrud@yahoo.ro.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• 1 post contractual vacant de asistent medical principal PL la Secția ATI;
• 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Compartimentul Oftalmologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL):
studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
5 ani vechime ca asistent medical;
examen pentru obținerea gradului principal,
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

• Asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):
studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
fără vechime;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 septembrie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 septembrie 2019, ora 10:00: testare psihologică;
 • 13 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 23 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de consilier manager proiect, gradul profesional II, cod COR 242201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): științe juridice, specializarea (S): drept;
 • studii de masterat sau postuniversitare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoștințe limba engleză – nivel mediu;
 • certificat absolvire manager proiect.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

*Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba anunţă organizarea concursului, în vederea ocupării pe perioadă determinată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante, după cum urmează:

Ordinul ANSVSA nr.64/2007:
• 1 post medic veterinar gr. debutant – cu locul de desfășurare a activității la abator SC Luca Prod Cam SRL Miraslau, vechime în specialitatea funcției – ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 septembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 septembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 septembrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.915.

*Centrul de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar PR. gradul I, Compartimentul Promovare și Valorificare – Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural – artistice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă studii universitare – învățământ superior de scurtă durată, de lungă durată sau studii universitare dc licență – ciclul I, domeniul fundamental științe sociale – RSI științe ale comunicării, domeniul de studii universitare/licență științe ale comunicării, una dintre specializările: comunicare și relații publice/științe ale informării și documentării/media digitală
 • sau
 • RSI Științe politice, domeniul de studii universitare/licență Științe politice, specializarea Relații internaționale și studii europene
 • vechime în muncă de minimum 3 ani și 6 luni
 • cunoașterea a două limbi de circulație internaționala (dintre care, una obligatoriu limba engleză), cel puțin la nivel B1, dovedite prin certificate/atestări/alte documente de competență lingvistică.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba-Iulia, str. Mihai Viteazul, nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/813.076.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419