ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 ianuarie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 ianuarie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 26 ianuarie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Tehnologic Sebeş, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de analist programator.

INFORMARE COVID-19

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii (obligatoriu) superioare de specialitate;
 • vechime (obligatoriu) – 1 an în funcții similare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 20 februarie 2020, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic Sebeş, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Dorin Pavel nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258731010, 0724230052, fax 0358401375, , e-mail lt.sebes@isjalba.ro.

*Școala Gimnazială, comuna Pianu de Sus, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor 0,25 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: 8 clase/10 clase/curs calificare profesională/școală profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 februarie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 februarie 2020, ora 11:00: proba scrisă;
 • 14 februarie 2020, ora 11:00: proba practică;
 • 14 februarie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul Școlii Gimnaziale, comuna Pianu de Sus, județul Alba, Str. Principală nr. 172, telefon 0258/761.113 sau pe site-ul școlii www.scoalapianu.ro.

*Şcoala Gimnazială „Avram lancu“, Abrud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii, certificat în una din calificările: instalator, tâmplar, prelucrător prin așchiere;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 februarie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 14 februarie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Avram Iancu, cu sediul în Abrud, str. Cloșca nr. 3-5, județul Alba telefon 0258780791.

*Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical – 1 post în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;
 • adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Gencraliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 ianuarie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 februarie 2020, ora 11.00 – probă scrisă;
 • 10 februarie 2020, ora 11.00 – probă interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, Judeţul Alba, telefon 0258/731.007, e-mail office@spas-sebes.ro.

*Şcoala Gimnazială „Avram lancu“, Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor 0,5 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 februarie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 12 februarie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258811548.

*Școala Gimnazială Roșia de Secaș, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – generale;
 • vechime – fără vechime;
 • disponibilitate pentru program prelungit în situații speciale;
 • abilități de comunicare și relaționare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2020, ora 11:00: proba scrisă.
 • 05 februarie 2020, ora 13:00: proba practică.
 • 05 februarie 2020, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul in comuna Roșia de Secaș. Str. Școlii nr. 282, județul Alba, telefon 0729.075.96S, fax 0258.765.715.

*Şcoala Gimnazială „Avram lancu“, Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 februarie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 05 februarie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Strada Moldovei nr. 2, județul Alba, telefon 0258811548.

*Şcoala Gimnazială Gârbova, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani;
 • disponibilitate program de dimineață.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 februarie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 05 februarie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Gârbova, str. Şcolii nr. 79, telefon 0740/424.977, 0258/747.114.

*Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de guard în cadrul Compartimentului Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor generale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 februarie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 februarie 2020, ora 14.00: proba interviu;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Săsciori, Judeţul Alba, comuna Săsciori nr.363, judeţul Alba, telefon 0258/741.755, 0258/741.110.

*Primăria Municipiului Aiud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor publice de conducere, vacante, de:

 • 1 funcție publică de conducere specifică de arhitect-șef al Direcției Arhitect – șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud;
 • 1 funcție publică de conducere de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect-șef al Direcției Arhitect – șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.
 • director execuiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului dc Specialitate al Primarului Municipiului Aiud:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. cu modificările și completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 ianuarie 2020, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 12 februarie 2020, ora 11.00: proba scrisă – la sala Ion I.C. Brătianu;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...