ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 septembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 septembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 septembrie 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Comunei Doştat, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical comunitar debutant.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală”;
 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel minim;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 16 octombrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Doştat cu sediul în comuna Doştat, nr 250, Judeţul Alba, telefon: 0258/764.690.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • referent I, contabilitate – Compartimentul Financiar Contabil;
 • referent de specialitate III – Biroul R.U.N.O.S.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent I, contabilitate:
  • diplomă de absolvire a învățământului postliceal de specialitate sau diplomă de bacalaureat în specialitate;
  • 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • referent de specialitate III – R.U.N.O.S.:
  • diplomă de licență;
  • certificat de absolvire curs în domeniul resurse umane organizat de furnizorii autorizați de Ministerul Muncii;
  • 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Școala Gimnazială Roșia de Secaș, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de secretar (0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în muncă – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 10:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Roșia de Secaș, cu sediul în Roșia de Secaș nr. 282, județul Alba, telefon 0258.765.715.

*Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 29 posturi de asistent social, cu normă parțială de 2 ore zi în județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Vaslui în afara organigramei Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 122607.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social.
 • vechime în specialitatea studiilor: experiență minimă necesară de 5 ani, în specialitatea studiilor (asistență socială).
 • constituie avantaj experiența in aplicarea managementului de caz și în coordonarea/monitorizarea serviciilor publice locale de asistență socială (conform CV).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.72.97 int. 866.

*Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor, în cadrul Compartimentului Personal Nedidactic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie, cu sediul în Arieşeni, Strada Centru nr. 8, judeţul Alba, tel.0788.690.015.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează:

 • asistent medical debutant – studii postliceale – Compartimentul Cardiologie;
 • asistent medical – studii postliceale – Compartiment Primire Urgente:
 •  asistent medical – studii postliceale – Compartiment Obstetrică și Ginecologie;
 • brancardier – studii generale – Compartiment Primire Urgențe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical debutant:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.M.G.M.R.
 • asistent medical:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.M.G.M.R. vizat 2019;
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • brancardier:
  • diplomă școală generală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 septembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“, Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de bibliotecar debutant la Secția Prelucrare carte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 octombrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare cu privire la bibliografie și conținutul dosarului pentru concurs se obțin la telefon 0258.811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director:

 • director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 07.10.2019, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în dala de 08.10.2019, ora 10.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

*Şcoala Gimnazială din Săsciori, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de • îngrijitor (0.25 normă), la Școala Gimnazială, comuna Săsciori – Structura G.P.N. Săsciori.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: 12 clase;
 • vechime în specialitate 2 ani;
 • carnet de conducere pentru transport persoane (D);
 • atestat profesional.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019, termen limită de depunere a dosarelor;
 • 07 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică;
 • 07 octombrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine Școala Gimnazială, comuna Săsciori, cu sediul în comuna Săsciori, Str. Principală nr. 380, județul Alba, telefon/fax 0258.741.213 şi pe site-ul şcolii: scsasciori.wix.com.

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor“, Blaj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. administrator patrimoniu (1/2 normă);
 2. îngrijitor (1/2 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator patrimoniu:
  • nivelul studiilor – medii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 5 ani.
 • îngrijitor :
  • nivelul studiilor – gimnaziale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică.

Informaţii suplimentare la Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor*’, Blaj, cu sediul in Blaj. Bulevardul Republicii nr. 24, județul Alba, tel. 0258-711023,0733021597, 0727378369.

*Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 20 posturi de asistent social, în afara organigramei, in județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiș din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului, INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în C.A.S./în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 octombrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucureşti, telefon 021/315.72.97 int. 866.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Proiecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de muncitor calificat IV ( fochist) la Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Baia de Arieș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • certificat de calificare în meseria de fochist cu talon vizat pe anul în curs;
 • autorizație fochist I.S.C.I.R. pentru cazane clasa C – apă caldă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, din Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba, telefon 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755.069.660.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șofer II – I, la grupa transport din plutonul deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii, în domeniu;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 septembrie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019, ora 11.00: proba practică;
 • 14 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795, interior 106.

*Primăria Comunei Săliștea cu sediul în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale absolvite cu certificat de absolvire;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 16.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Săliștea. cu sediul în comuna Săliștea, str. Joseni nr. 447, județul Alba, tel. 0762201062.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, astfel:

 • 4 posturi de asistent medical generalist debutant, vacante, durată nedeterminată;
 • 1 post de fiziokinetoterapeut debutant, vacant, durată nedeterminată;
 • 2 posturi de îngrijitor de curăţenie, vacante, durată nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru posturile de asistent medical generalist debutant:
  nivelul studiilor: superioare, de scurtă durată, postliceale
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime
 • pentru postul de fiziokinetoterapeut debutant:
  nivelul studiilor: superioare,
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime
 • pentru posturile de îngrijitor de curăţenie:
  nivelul studiilor: medii
  vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără vechime

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 09.00/12.00: proba practică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Primăria Comunei Lopadea Nouă, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de muncitor necalifîcat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 03 octombrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei Lopadea Nouă, cu sediul în Lopadea Nouă nr. 283, judeţul Alba, telefon 0258/875.245.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile științe economice sau sociologie;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 08 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeş, Județul Alba, telefon 0258731318.

*Primăria Municipiului Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

 1. arhitect-șef;
 2. director executiv al Direcției Economice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • arhitect-șef:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36A1 lit b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • atestat eliberat de Registrul Urbaniștilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
 • director executiv:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice;
  • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 septembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...