ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 februarie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 23 februarie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 23 februarie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de îngrijitor .

ELIT

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • nivelul studiilor – generale, medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2020, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 martie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 18 martie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”. cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258816065 / 0721295568, email ad.alba@isjalba.ro.

*Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de secretar II.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii superioare (economice, juridice, administrative);
 • vechime în muncă – 10 ani;
 • cunoștințe operare PC.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 06 martie 2020, ora 14:00: proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, str. Avram Iancu nr. 69, judeţul Alba, telefon 0258.876.108, email scoala.unirea@yahoo.com.

*Grădinița cu Program Prelungit nr. 2, Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de secretar 0,5 normă.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 martie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 19 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, Aiud, Str. Unirii nr. 10, Judeţul Alba, telefon 0258/861.747.

*Ministerul Muncii și Protecției Sociale organizează concurs pentru ocuparea a 21 posturi contractual vacante de asistent social, în afara organigramei, în județele Alba, Arad, Argeș, Brăila, București, Sector 4, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, Neamț, Teleorman, Timiș, Tulcea, Sălaj, Vrancea din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistența socială;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
 • înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Date de contact secretariat comisie: Directa Resurse Umane, telefon 021/315.72.26, e-mail concurs.intespo@mmuncii.gov.ro.

*Liceul „Corneliu Medrea” din Zlatna, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de îngrijitor curățenie.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • nivel studii – liceal sau profesional;
 • vechime în specialitatea postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2020, între orele 10.00-14.00: data limită pentru depunerea dosarelor – Zlatna, Piața Unirii nr. 4;
 • 11 martie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 11 martie 2020, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Corneliu Medrea” din Zlatna, Piața Unirii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258/856.509.

*Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare“, cu sediul în Blaj, Piața 1848 nr. 3, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual – îngrijitor, 1 post vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • nivelul studiilor – studii generale, minim 8 clase,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 martie 2010, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 martie 2010, ora 13.00: proba practică;

Relații suplimentare se obțin la Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare“, cu sediul în Blaj, Piața 1848 nr. 3. județul Alba, telefon 0768 969 573.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector de specialitate II, la Compartimentul Autorizări în cadrul Serviciului Impozite și Taxe, Autorizări, Agricol.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2020, ora 13:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

*Primăria Avram Iancu, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de psiholog din cadrul Proiectului „Comunitatea Moţilor Harnici”, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014- 2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate”, POCU/138/4/1/114866, după cum urmează:

postul de psiholog – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, experiență < 5 ani, timp parțial, 4 ore/zi

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență
 • experiență – < 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 18 martie 2020, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Avram Iancu, str. Avram Iancu, nr. 169, judeţul Alba, telefon: 0749.279.539.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV (bucătar) – la Bloc alimentar.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii: școală generală, profesională sau liceu;
 • certificat de calificare profesională – bucătar;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 martie 2020, ora 10:00: testare psihologică;
 • 10 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13 martie 2020, ora 10:00: proba practică;
 • 18 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • arhivar debutant – la Serviciul tehnic administrativ protecție și sănătate în muncă;
 • muncitor calificat IV (fochist) – la Serviciul tehnic, administrativ și PSM;
 • muncitor calificat II (conducător auto) – la Serviciul de achiziții publice, aprovizionare și transport.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Arhivar debutant – la Serviciul tehnic, administrativ și PSM;

 • absolvent de liceu;
 • certificat absolvire curs arhivar;
 • fără vechime.

Muncitor calificat IV – fochist la Serviciul tehnic administrativ protecție și sănătate în muncă:

 • studii: școală generală, profesională sau liceu;
 • certificate de calificare profesională – fochist;
 • autorizație I.S.C.I.R. pentru cazonele de abur și apă caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9;
 • fără vechime.

Muncitor calificat II – conducător auto:

 • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B și C;
 • 6 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 februarie 2020: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 martie 2020, ora 10:00: testare psihologică;
 • 10 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie vacante de paznic.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • aviz psihologic pentru funcția solicitată;
 • atestat profesional, potrivit prevederilor Legii ur. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 februarie 2020, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
 • 09 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013.

*Spitalul Municipal Sebeș, cu sediul pe str. Șurianu nr. 41, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, conform Ordinului nr. 284/2007 completat cu Ordinul nr. 954/2017, funcție specifică comitetului director.

Denumirea postului – director medical.

Criterii specifice pentru director medical:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializare medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

Programul de desfășurare al concursului – sediul Spitalului Municipal Sebeș – sala de ședințe:

 • probă scrisă în data de 04.03.2020, ora 09.00:
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 05.03.2020, ora 10.00;
 • interviul de selecție în data de 06.03.2020, ora 12.30.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 25.02.2020. la sediul Spitalului Municipal Sebeș.

Date de contact: la sediu unității, la telefon nr. 0258/731.712 – R.U.N.O.S.

*Spitalul Județean de Urgență Alba lulia, cu sediul în Alba lulia. Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității și anume funcția de director de îngrijiri.

Condiţiile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliștî principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliștî principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licență absolvire.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității sc va organiza în data de 03.03.2020, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv în data de 05,03.2020, ora 10,00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0258.820.825, înt. 164, Serviciul Resurse Umane și Relații cu Publicul.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...