ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 noiembrie 2020. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 noiembrie 2020 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Sebeș, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până în 24 mai 2021), a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Unităţii de Management şi Implementare a Proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educaţie”- cod proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează:

USR - Alegeri parlamentare 2020
 1. animator socio-educativ, cod COR 516907, 1 post, fracțiune normă 4h/zi;
 2. profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză), cod COR 233002, 1 post, fracțiune normă 1h/zi;
 3. educatoare, cod COR 341501, 3 posturi, fracțiune normă 3h/zi;
 4. mediator școlar, cod COR 235911, 1 post, fracțiune normă 2h/zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

PMP - Alegeri parlamentare 2020
 • animator socio-educativ:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs animator socio-educativ sau echivalent.
 • profesor în învățământul gimnazial (profesor limba engleză);
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea Filologie – specializare Limba engleză;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • educatoare:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic/institut pedagogic sau echivalent;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.
 • mediator școlar:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an;
  • certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar sau echivalent;
  • vechime specifică în mediere școlară – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 decembrie 2020, ora 17:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă – Sebeş, Parcul Arini nr. 1;
 • 17 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu – Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din str. Piața Primăriei nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318, 0258/731.004, interior 133, email secretariat@primariasebes.ro.

*Școala Gimnazială din Lopadea Nouă, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 10 decembrie 2020, ora 08.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2020, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială, cu sediul în Lopadea Nouă, strada Principală nr. 60, județul Alba, telefon 0258/875.200.

*Primăria Comunei Şugag, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical comunitar, cu studii sanitare PL, la Compartimentul Asistență Medicală Comunitară.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii sanitare PL;
 • vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 2 ani;
 • membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

*Primăria Municipiului Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe – 2 posturi;
 • inspector de specialitate, grad I, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate, grad IA, din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (scriere și/sau implementare și/sau sustenabilitate/durabilitate) de minimum un an (dovedită printr-un act care probează activitatea: copie contract de muncă sau adeverință);
  • vechime în muncă – minimum 2 ani.
 • inspector de specialitate, grad I din cadrul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013, e-mail resurse@aiud.ro.

*Școala Gimnazială Râmeț, cu sediul în comuna Râmeț, Str. Principală nr. 7, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice;
 • vechime cel puțin 5 ani în contabilitate bugetară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 decembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 17 decembrie 2020, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Râmeț, cu sediul în comuna Râmeț, Str. Principală nr. 7, județul Alba, telefon 0762.091.295 sau 0258.880.015.

*Şcoala Gimnazială „Axente Sever” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie, vacante, de bibliotecar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 15 decembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Axente Sever” din Aiud, Str. Unirii nr. 9, Judeţul Alba, telefon 0258/861.585.

*Unitatea Militară Nr. 02401, Alba lulia organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual, muncitor calificat (electrician) IV studii medii, cu o vechime în specialitatea studiilor de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 decembrie 2020, ora 09.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Militară Nr. 02401, Alba lulia din Ministerul Apărării Naționale, Bd. Revoluției nr. 25, telefon 0258.834.010, int. 123.

*Școala Gimnazială „Singidava” din Cugir, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor, treapta I, studii generale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 07 decembrie 2020, ora 12:00: proba practică;
 • 09 decembrie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Singidava”, cu sediul în Cugir, str. Alexandru Sabia nr. 16, județul Alba, telefon 0258/751.727.

*Serviciul Local de Utilitate Publică din subordinea Consiliului Local Abrud, cu sediul în Abrud, Piața Eroilor nr.1, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu în cadrul Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii de licență: științe inginerești, științe juridice, științe administrative, științe economice;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 08 decembrie 2020, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Serviciului Local de Utilitate Publică Abrud;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – la sediul Primăriei Orașului Abrud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail slupabrud@yahoo.com.

*Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de informatician.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare sau postuniversitare de specialitate în domeniul informaticii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24-27 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 decembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică;
 • 07 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, 0721/295.568.

*Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (pe perioada în care titularul se află în concediu medical) a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii gimnaziale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită;
 • deține atestat de paznic sau face dovada că este înscris la un curs de paznic;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului;
 • nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2020: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 noiembrie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 noiembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

*Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere, vacante, de director executiv al Direcției Economice din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Municipiului Aiud.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare dc licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura dc știință: științe economice;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă, echivalentă conform prevederilor ari. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 noiembrie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul  Primăriei Municipiului Aiud, judeţul Alba, Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13, e-mail resurse@aiud.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419