Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 iunie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Electrica Furnizare Discount
 • nivelul studiilor – studii medii;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției
 • 12 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iuliue 2021, ora 12:00: proba practică;
 • 16 iulie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de director fincanciar contabil – Funcţie de conducere specifică Comitetului director.

Condiţii specifice de participare la concurs conform art. 3 alin (3) pct.b) din OMS 954/2017:

 • pentru directorul financiar – contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştintelor din legislatia specifică postului;
 • 14 iulie 2021: sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • 16 iulie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de laborant în învățământ debutant (SSD) din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: superioare de scurtă durată în domeniul postului;
 • domeniul fundamental: științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă – S3, Corp C, et. II.;
 • 13 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu – S3, Corp C, et. II.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0740.074.876.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • muncitor calificat – tâmplar;
 • muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat – tâmplar:
  • studii gimnaziale și curs de calificare sau școală profesională;
  • fără vechime.
 • muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice):
  • studii gimnaziale;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iulie 2021, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, fax: 0258/710.014, mobil: 0752/242.313.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • brancardier;
 • portar;
 • muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • brancardier:
  • studii: diplomă de bacalaureat.
 • muncitor necalificat:
  • studii medii.
 • portar:
  • studii medii;
  • certificat de calificare ca agent dc pază și ordine, precum și atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate.
  • Nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 09 iulie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, gradul I – Biroul Economic;
 • consilier gradul I A – Serviciul Publicitate Imobiliară – B.C.P.I. Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier, gradul I:
  • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specializarea economic;
  • vechime în muncă pe studii superioare – 3 ani și 6 luni.
 • consilier gradul I A:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă pe studii superioare – 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor ;
 • 07 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

*Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de ajutor analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – absolvirea cu diplomă a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare;
 • vechime în domeniu (serviciu resurse umane / informatizare) necesară ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 12 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0258.710.655 sau 0735/874.516.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Sala de lectură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba;
 • 09 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba, organizează concurs, conform H.G.R. nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director: Director Medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist.
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

 • Proba scrisă: va avea loc în data de 02 august 2021, ora 10,00
 • Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 05 august 2021, ora 10,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Compartimentului Reparații, întreținere Drumuri;
 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Biroului Seră, Zone verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • stadii medii/studii generale;
 • nu necesită vechime în muncă

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2021, ora 10:00/12:00: proba practică;
 • 05 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str. Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 06 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă; minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoriile B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Primăria Comunei Sâncel, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii profesionale sau liceale cu diplomă de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101 sau 0733.026.335, e-mail [email protected]

*Școala Gimnazială Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator financiar (0,5 post);
 • îngrijitor (curățenie).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar:
  • nivelul studiilor –superioare în specialitatea postului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani in contabilitate bugetara.
   îngrijitor (curățenie):
  • nivelul studiilor -medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, telefon 0752.808.345.

Publicitate

Ştirea zilei

ALERTĂ de COD GALBEN de descărcări electrice și averse în județul ALBA. Ce zone sunt vizate

Publicat

în

ALERTĂ de COD GALBEN de descărcări electrice și averse în județul ALBA. Ce zone sunt vizate

În zona : Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade;
Județul Mureş: Târnăveni, Luduș, Iernut, Ungheni, Band, Adămuș, Pănet, Mica, Gănești, Sânpaul, Chețani, Sânger, Ogra, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Ațintiș, Bichiș, Papiu Ilarian;

Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, averse care vor depăși local 20…25 l/mp

Valabil de la : 17-09-2021 ora 20:40 până la : 17-09-2021 ora 21:45

Electrica Furnizare Discount

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO| În primăvara anului viitor vom putea face baie la Complexul Balnear de la Ocna Mureș!

Publicat

în

VIDEO| În primăvara anului viitor vom putea face baie la Complexul Balnear de la Ocna Mureș!

Există șanse reale ca în cursul primăverii anului viitor, Complexul Balnear de la Ocna Mureș să își deschidă porțile pentru toți cetățenii județului Alba, dar și pentru turiștii veniți la tratament sau în vacanță.

„Suntem la partea de finisaje, după cum vedeți, după promisiunile constructorului, până la finalul anului va fi dată în funcționare.

Electrica Furnizare Discount

Ce e nou, este cel de-al doilea proiect de care am discutat dățile trecute, este vorba despre complexul sportiv, făcut prin CNI, Compania Națională de Investiții, demarat, se lucrează cu toate forțele acolo. Să sperăm că și acel proiect, până anul viitor, o să fie terminat”, a declarat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

Referitor la probele de presiune ale bazinelor, primarul Silviu Vințeler a declarat faptul că „funcționează bine, deci probele au rezistat, suntem la partea de gresie, faianță, suntem la partea de tot ce înseamnă amenajare – design, deci la finisaje.

Există sanșe mari ca noul complex balnear să fie finalizat în cursul acestui an, primarul explicând faptul că „constructorul spune că în octombrie-noiembrie, eu sunt mulțumit dacă termină până în decembrie și noi să funcționăm cu aceste băi undeva în luna martie”.

„Ei au termen de un an și opt luni, din discuțiile cu constructorul au spus că termină mai repede, să sperăm că în vara anului viitor va fi totul amenajat și aranjat”, a explicat primarul orașului Ocna Mureș, referitor la situația lucrărilor din afara Complexului Balnear.

„Avem cereri pe Ordonanța 15, pentru modificarea contractelor cu prețul de creștere al materialelor, dar la această bază de tratament, restul de executat este foarte puțin și nu ne afectează oarecum în așa mare măsură”, a mai adăugat primarul.

Investiția presupune construirea unui complex turistic cu spaţii cu destinaţii multiple, printre care bază de agrement, sală de fitness, restaurant, săli de tratament terapeutice, recuperare medicală, înfrumuseţare şi sănătate, magazin de echipamente şi produse balneare și cosmetice, piscină, locuri de joacă pentru copii.

De asemenea, obiectivul va avea o bază proprie de cură balneară, cu piscină de tratament, săli de consultaţii medicale şi masaj, dar şi spaţii pentru practicarea de activităţi sportive cu piscine exterioare, saune şi săli de gimnastică.

Astfel, staţiunea va oferi mai multe servicii prin centrele de sănătate, recuperare, înfrumuseţare şi divertisment.

Baza de tratament şi agrement ar urma să fie finalizată la începutul anului 2021, termenul de construcție fiind de 30 de luni.

Bazinele exterioare vor avea o suprafaţă peste 1.700 de metri pătraţi, iar în jurul acestora vor fi amenajate spaţii verzi, unde se vor planta arbuşti şi tufişuri.

Investiţia se realizează ţinând cont de potenţialul balnear al apelor care se află în Ocna Mureş, iar bază de tratament va deservi atât locuitorii oraşului, zonă limitrofă, dar şi potenţialii turişti.

Baza de tratament și agrement va fi amenajată pe un teren ce are o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați.

În 1936, la Ocna Mureş s-a înfiinţat Oficiul local de cură şi turism, care a funcţionat până în 1948, când a fost desfiinţat de regimul comunist.

Baile Ocna Mureş au fost zeci de ani principala atracţie a oraşului, dar şi un loc de tratament pentru cei care sufereau de afecţiuni reumatice şi ginecologice. Datele statistice arată că în anii 1980, ajungeau aici, în fiecare an, între 7.500-8.000 de oameni din întreaga ţară. Pe harta turistică a ţării era cotată pe locul doi, după Slănic-Moldova.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Toți șoferii din România sunt afectați: Colaps în sistemul de asigurări auto. Prețul RCA un nou CARITAS în 2021

Publicat

în

Toți șoferii din România sunt afectați: Colaps în sistemul de asigurări auto. Prețul RCA un nou CARITAS în 2021

Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. și constatarea stării de insolvență a acesteia. Compania era liderul de piață în domeniul asigurărilor RCA.

ASF a respins de asenemea planul de finanțare pe termen scurt și a planului de redresare pentru compania care va intra, astfel, în faliment.

Electrica Furnizare Discount

ASF spune că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deține permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital minim, precum și lipsa fondurilor proprii de bază eligibile, dată fiind și inexistența vărsământului la capitalul social. Astfel, a rezultat că Planul de finanțare pe termen scurt și Planul de redresare „sunt în mod evident neadecvate și nu asigură restabilirea situației financiare a societății și, pe de o parte, solvabilitatea societății este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată”, se arată într-un comunicat al ASF.

Consiliul Autorității a decis retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., constatarea stării de insolvență și promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății.

În iunie, City Insurance a intrat în administrarea specială a Fondului de Garantare al Asiguraților, a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiară și a fost amendată cu aproape trei milioane de lei pentru neregulile constate și trebuie să vină cu un plan de finanţare și redresare. În plus, toți cei opt membri ai conducerii au fost sancționați de ASF cu câte un milion de lei și li s-a retras aprobarea de a face parte din conducerea societății.

City Insurance este liderul pieței asigurărilor RCA, iar împreună cu societatea de pe locul doi deține aproximativ 75% din piață.

Compania oferă polițe RCA cu prețuri mici, sub cele ale concurenței, iar veniturile raportat la daune crează probleme, care se văd în despăgubirile lente și în problemele legate de soluționarea dosarelor de daună.

„Situația actuală este mai gravă decât în cazul Astra sau a celorlalte două firme care au dat faliment, pentru că vorbim despre 75% din piață. Numai City Insurance are 3 milioane de polițe de asigurare RCA și alte 2 milioane sunt la Euroins. Este nevoie în prezent de peste 500 de milioane de euro doar pentru a acoperi polițele de la City Insurance. Vedem că nimeni nu comunică, din partea statului, ce se va întâmpla în continuare, inclusiv cu problemele pe care noi le-am semnalat și la Euroins”, a declarat, pentru Jurnalul, președinte COTAR, Vasile Ștefănescu,. Acesta a mai spus că în circa 6-8 luni urmează și falimentul Euroins.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare