Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 15 august 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de bucătar.

Electrica Furnizare Discount

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • diplomă care atestă calificarea de electrician;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 09 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Călugăreni nr. 49, județul Alba, telefon 0258/731.217.

* Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – medii (liceul, școala profesională; învățământ obligatoriu de 10 clase);
 • vechime minimă în muncă – 1 an;
 • disponibilitate de a lucra în două schimburi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2021, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 septembrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

* Primăria Municipiului Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat I din cadrul Direcției arhitect-șef, Compartimentul urbanism, cadastru, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii liceale sau școala profesională;
 • vechime: minimum 10 ani în meseria de instalator;
 • certificat de calificare – instalator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 august 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 septembrie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280, e-mail [email protected]

* Biblioteca Naţională a României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de portar, cod COR 962909 – Biblioteca „Batthyaneum” din Alba Iulia din Direcția Filiala Biblioteca „Batthyaneum”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii, gimnaziale sau liceale;
 • atestat profesional agent de pază/securitate, conform art. 38 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanei, republicată și actualizată;
 • absolvirea unui curs autorizat servant pompier, cod COR 541104 constituie avantaj;
 • vechime minimă în funcția de agent de pază/securitate: minimum 1 an;
 • aviz psihologic în termen de valabilitate;
 • disponibilitatea de a lucra în ture (12 ore);
 • disponibilitatea de a lucra în ture de noapte; cunoștințe de utilizare a echipamentelor specifice activității desfășurate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Concursul se va desfășura la sediul Bibliotecii „Batthyaneum”, str. Gabriel Bethlen nr. 1, cod poștal 510009, Alba Iulia.

 • 26 august 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la sediul filialei din Alba Iulia;
 • 02 septembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 08 septembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Biblioteca Naţională a României, cu sediul în Bucureşti, Bd Unirii nr. 22, camera G 02, sectorul 3, telefon 0258/811.939, 0758/109.425, sau 021/314.24.34, interior 1036 și 1027.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor copii (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • abilități de lucru în echipă;
 • disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi;
 • curs igienă;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: seriozitate, responsabilitate, corectitudine;
 • condiții vechime – experiența pe un post similar constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 septembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” din Alba Iulia, str. Călărași nr. 2, Județul Alba, telefon: 0258/811.820, mobil: 0786.740.814.

* Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilă și corectă;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 septembrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 01 septembrie 2021, ora 10:00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 13 din Alba Iulia, Str. Energiei nr. 21, telefon: 0258/820.057, mobil: 0731/308.643 și 0786/349.807.

* Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical, la Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia Serviciul public de asistență medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală;
 • vechime: minimum 6 luni ca asistent medical;
 • certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
 • adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor grupă învățământ preșcolar (2 posturi cu 0,5 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine;
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 martie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 01 martie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon mobil: 0786/912.307, 0786/349.807.

* Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Filiala Cetate a bibliotecii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 august 2021, ora 12.00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2021, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

* Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale, temporar vacante, de expert IT grup țintă, grad debutant/grad l/grad II, normă 1/4, la Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • certificări care atestă că posesorul are cunoștințe/abilități în folosirea unui calculator;
 • experiență solicitată 0-5 ani, 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Blaj, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, din Piața 1848 nr. 16, județul Alba, telefon 0258/710.110.

* Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de conducător autospecială la SVSU.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor –  minimum 8 clase;
 • posesor permis conducere categoria B, C şi E
 • perfecţionări sau specializări pe linie PSI sau dovada efectuării stagiului militar la arma Pompieri;
 • aviz psihologic valabil;
 • domiciliul stabil pe raza administrativ teritorială a oraşului Zlatna;
 • vechime în muncă – mimimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 august 2021, ora 09.00: proba sportivă (eliminatorie);
 • 31 august 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 06 septembrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

* Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent relații publice și comunicare, în cadrul proiectului „O nouă viată” în „Lumea Nouă”- Alba lulia, COD MYSMIS 136915.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17-19 august 2021: perioada de depunere a dosarelor;
 • 24 august 2021, ora 10.00: proba scrisă (probă unică);

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258/816.065, e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de agent hidrotehnic/F.I. (2 posturi), după cum urmează:

 1. 1 post – agent hidrotehnic/F.I. Sebeș;
 2. 1 post – agent hidrolehnic/F.I. Blaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii/școală profesională în domeniul construcțiilor: calificare în meseriile de zidar, dulgher sau agent hidrotehnic.
 • vechime în muncă: minimum 3 ani.
 • disponibilitate la program prelungit.
 • domiciliu în zona de activitate a F.I. Blaj/F.I. Sebeș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 septembrie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 13 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant de tractorist – rutierist/F I mecanizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii în domeniul: calificare: șofer profesionist cat. CE;
 • disponibilitate pentru a executa lucrări cu echipamente montate pe tractor (cositoare mecanică, mașină de încărcat saci);
 • vechime în muncă: minimum 3 ani;
 • disponibilitate la program prelungit;
 • constituie un avantaj și existența unei calificări de mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 31 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 septembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: minimum 8 clase;
 • vechime: minim un an;
 • să aibă seriozitate, dinamism, atitudine psiho- comportamentală adecvată unei instituții școlare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „David Prodan“, Cugir, cu sediul în Cugir, Str. Victoriei nr. 15, județul Alba, telefon 0258/751.306.

* Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 1. muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi);
 2. muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post);
 3. muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.
 • muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post):
  • studii generale/medii;
  • diplomă de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie;
  • minimum 5 ani vechime.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 30 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail [email protected]

* Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului administrare bază sportivă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

* Instituţia Avocatul Poporului organizează concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de consilier la Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție, astfel:

 1. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal București;
 2. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal Alba;
 3. 1 post consilier – specialist medic la nivel teritorial – Centrul zonal Craiova;
 4. 1 post consilier – specialist psiholog la nivel teritorial Centrul zonal București;
 5. 1 post consilier – specialist psiholog la nivel teritorial – Centrul zonal Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: superioare.
 • Vechime:
  • minimum 5 ani pentru: medic – în activitate sau pensionar;
  • psiholog – în activitate sau pensionar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 august 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 august 2021, ora 11.00: proba scrisă de specialitate – Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1;
 • 31 august 2021, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul instituţiei Avocatului Poporului din București, str. George Vraca nr. 8, sectorul 1, telefon 021/312.71.27, sau 021/312.49.23.

* Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I, în cadrul Compartimentului salubritate al Serviciului Public de Gospodărire Locală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: generale/școală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă sau adeverință; calificarea în domeniu constituie un avantaj;
  • de preferință: minimum 1 an vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • selecția dosarelor de concurs – 01 martie 2021;
 • 26 august 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

* Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de ajutor de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime: minimum 2 ani într-un post similar în instituție de învățământ preșcolar;
 • atestat curs bucătar și curs de igienă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 august 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 20 august 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 11, județul Alba, e-mail e-mail: [email protected]

* Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant – inginer – Biroul Dispecerat (serviciu în ture 12/24).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare – specializarea: hidrotehnică, energetică, construcții, CCIA, ingineria mediului;
 • vechime în muncă – 1 an în specialitate;
 • program de lucru – ture (12/24).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 august 2021, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258/834.426, e-mail: [email protected]

* Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de îngrijitor 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 septembrie 2021, ora 13.00: proba scrisă;
 • 17 septembrie 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 21 septembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, str. Cuza Vodă nr. 35, județul Alba, telefon 0258/861.427.

* Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante după cum urmează:

 1. îngrijitor (0,5 normă) la Școala Gimnazială Războieni (structură);
 2. muncitor de întreținere (0,50 normă) la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16-23 august 2021, interval orar 09.00-13.00: perioada de depunere a dosarelor;
 • 26 august 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 august 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 27 august 2021, ora 16.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141, e-mail: [email protected]

* În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director financiar – contabil.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul financiar-contabil:
 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 24.08.2021, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv data de 24.08.2021, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16 august 2021.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0258/771.717 – Biroul Resurse Umane.

Publicitate

Ştirea zilei

OFICIAL| 301 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 10 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Publicat

în

OFICIAL| 301 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 10 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, vineri, 22 octombrie, s-au înregistrat 301 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 28.563 de persoane confirmate, 24.267 persoane vindecate, 815 decese.

Electrica Furnizare Discount

Astăzi, 10 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre:

 • o femeie, de 88 de ani, din Sasciori, nevaccinată, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 70 de ani, din Campeni, nevaccinat, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 62 de ani, din Sebes, nevaccinat, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 85 de ani, din Baia de Aries, nevaccinat, cu comorbidități,
 • o femeie, de 80 de ani, din Baia de Aries, nevaccinată, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 73 de ani, din Cugir, nevaccinat, cu comorbidități,
 • o femeie, de 74 de ani, din Vintu de Jos, nevaccinată, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 86 de ani, din Campeni, nevaccinat, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 29 de ani, din Sebes, nevaccinat, cu comorbidități,
 • un bărbat, de 67 de ani, din Alba Iulia, nevaccinat, cu comorbidități,
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 360 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 15 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Joi, în Alba au fost prelucrate în total 1.084 de teste, 590 de teste PCR și 494 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 310.502, mai exact, 274.204 de teste PCR și 36.298 de teste rapide.

Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 16.110 de cazuri noi de COVID-19 și 448 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.815 de pacienți internați la ATI

Localitățile din care provin cele 301 cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 104
BAIA DE ARIES – 2
BLAJ – 7
CÂMPENI – 3
CUGIR – 23
OCNA MUREŞ – 6
SEBES – 37
TEIUS – 2
ZLATNA – 4
ABRUD – 2
AIUD – 17
ARIESENI – 4
AVRAM IANCU – 1
BERGHIN – 2
BISTRA – 4
BUCERDEA GRANOASĂ – 2
CALNIC – 1
CETATEA DE BALTĂ – 1
CIUGUD – 2
CRACIUNELUL DE JOS – 2
CRICAU – 2
CUT – 1
DAIA ROMANA – 1
GALDA DE JOS – 3
HOREA – 3
IGHIU – 5
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 2
LOPADEA NOUA – 1
LUNCA MURESULUI – 1
LUPSA – 1
METES – 2
MIHALŢ – 2
MIRASLAU – 1
MOGOS – 1
NOSLAC – 1
OHABA – 2
PIANU – 6
ROŞIA MONTANA – 4
SASCIORI – 1
SIBOT – 3
SONA – 1
SUGAG – 2
VADU MOŢILOR – 2
VALEA LUNGA – 2
VIDRA – 2
VINTU DE JOS – 12
+ 2 anchete epidemiologice în desfășurare

Cazuri de reinfectare:

ALBA IULIA – 1
BERGHIN – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
Localitate Populatie Incidenta Nr. Cazuri
BUCIUM 1394 20.09 28
VINŢU DE JOS 5531 17.72 98
LIVEZILE 1166 16.3 19
GÂRDA DE SUS 1496 14.71 22
ORAŞ ABRUD 5199 14.23 74
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 14.18 1082
METEŞ 2804 12.48 35
ARIEŞENI 1549 12.27 19
ŞIBOT 2365 12.26 29
MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 11.06 364
CUT 1267 11.05 14
CIUGUD 3278 10.98 36
MUNICIPIUL AIUD 25254 10.81 273
ORAŞ CÂMPENI 7218 10.53 76
ORAŞ CUGIR 25559 10.52 269
ALBAC 1956 10.22 20
DAIA ROMÂNĂ 3138 10.2 32
IGHIU 7063 10.05 71
SÂNTIMBRU 3021 9.93 30
CRĂCIUNELU DE JOS 2143 9.8 21
OCOLIŞ 511 9.78 5
ŞPRING 2515 9.54 24
ROŞIA MONTANĂ 2740 9.49 26
BERGHIN 1910 9.42 18
GALDA DE JOS 4483 9.37 42
BISTRA 4538 9.03 41
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 8.82 20
CIURULEASA 1141 8.76 10
VIDRA 1540 7.79 12
ORAŞ TEIUŞ 7201 7.22 52
ŞONA 4363 7.11 31
RĂDEŞTI 1279 7.04 9
VADU MOŢILOR 1284 7.01 9
LUPŞA 2907 6.88 20
MOGOŞ 757 6.61 5
MIRĂSLĂU 1976 6.58 13
LOPADEA NOUĂ 2528 6.33 16
STREMŢ 2434 6.16 15
VALEA LUNGĂ 3107 6.12 19
CRICĂU 1974 6.08 12
MUNICIPIUL BLAJ 20685 6.04 125
SĂSCIORI 6520 5.98 39
SCĂRIŞOARA 1524 5.91 9
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 5.84 22
POŞAGA 914 5.47 5
ŞUGAG 2860 5.24 15
PIANU 3585 5.02 18
AVRAM IANCU 1438 4.87 7
POIANA VADULUI 1050 4.76 5
ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 4.74 66
SĂLIŞTEA 2336 4.71 11
HOREA 1922 4.68 9
GÂRBOVA 2160 4.63 10
BLANDIANA 872 4.59 4
NOŞLAC 1812 4.42 8
CERU-BĂCĂINŢI 232 4.31 1
CERGĂU 1634 4.28 7
SĂLCIUA 1402 4.28 6
RIMETEA 1000 4 4
RÂMEŢ 501 3.99 2
DOŞTAT 1009 3.96 4
LUNCA MUREŞULUI 2559 3.91 10
SÂNCEL 2596 3.85 10
CÂLNIC 1955 3.07 6
SOHODOL 1667 3 5
CETATEA DE BALTĂ 3062 2.61 8
UNIREA 4879 2.46 12
ORAŞ ZLATNA 7828 2.43 19
MIHALŢ 3230 2.17 7
FĂRĂU 1479 2.03 3
PONOR 579 1.73 1
HOPÂRTA 1160 1.72 2
ALMAŞU MARE 1206 1.66 2
JIDVEI 5296 1.13 6
CENADE 1038 0.96 1
ROŞIA DE SECAŞ 1596 0.63 1
ÎNTREGALDE 556 0 0
OHABA 602 0 0
Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| „Marșul Disperării” organizat de Asociația de pensionari „Speranța de Alba”: Care sunt doleanțele acestora

Publicat

în

LIVE VIDEO| „Marșul Disperării” organizat de Asociația de pensionari „Speranța de Alba”: Care sunt doleanțele acestora

Asociația pensionarilor ”Speranța de Alba” organizează, astăzi, un miting împotriva clasei politice, care potrivit asociației „dorește disparișia pensionarilor”.

„Invitam la acest miting numai pensionarii normali și care sunt nemultumiți de această clasă politică. Nu acceptam pensionari cu ”pensii speciale”. Oricum, aceștia sunt multumiți. La manifestare se vor distribui șepci personalizate, tricoloruri sau măști pentru cei ce nu vor avea”, au scris reprezentanții asociației pe facebook.

Electrica Furnizare Discount

Doleanțele pensionarilor:

1.Aplicarea de îndată a legii 127/2019,privind creșterea pensiilor cu 40%

2.Indexarea pensiilor, cu rata inflației din 2020.

3. Compensarea prețurilor la utilități,companiilor distribuitoare, nu prin ajutoarele acordate, cetățenilor vulnerabili (măsură de stânga). Cetățeni vulnerabil fiind toți cetățenii, în afară de cei cu pensii peste 5000 lei.

4. Cererea reciprocă de scuze a liderilor politici care au jignit votanții altor partide politice,de cât ale lor,pentru jignirile aduse acestora. Prin acest gest, scuze vor fi (sau nu) acceptate, de către votanții partidelor jignite.

5. Modificarea,imediată a articolului 1,al.4,din legea 17/2000 și specificarea vârstei pensionarilor care pot face parte din anumite organizații de pensionari și care pot fi numiți PERSOANE VÂRSTNICE ,având în vedere că azi se pensionează (toți ofițerii de poliție sau armata),la 45-50 de ani.Acestea nu pot fi numiți persoane vârstnice.

6. Mărirea alocațiilor copiilor,care să poată asigura viitorului țării și pentru a avea o populație competitivă în viitorul politic al României,scăpând astfel de actuală clasa politică,care ne-a sărăcit și care,azi ne guvernează.

7. Pensionarii să fie apreciați și prin asigurarea unei existente sigure și demne conform anilor efectuați și a contribuției la fondul de pensii

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un bărbat din Cugir a ajuns la spital după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară

Publicat

în

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un bărbat din Cugir a ajuns la spital după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară

La data de 21 octombrie 2021, în jurul orei 17,32, pe DN 7, la KM 332 + 600 m, un bărbat, de 72 de ani, din Cugir, în timp ce se conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de o tânără, de 25 de ani, din municipiul Sibiu, Județul Sibiu.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Electrica Furnizare Discount

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Fotografie cu caracter ilustrativ din arhiva ZiarulUnirea.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare